Velkommen til Handikappede Barns Foreldreforening

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) er en landsforening tilknyttet Norges Handikapforbund.

HBF skal arbeide for å ivareta interessene til barn med funksjonshemming, deres foreldre og pårørende for å bedre barnas oppvekstvilkår og hele familiens livsvilkår. Alle barn er barn, og skal ha lik tilgang på utdanning og en meningsfull fritid.

Vi gir ut medlemsbladet Alle Barn er Barn fire ganger i året.

bilde av HBF sentralstyre

Handikappede barns hovedstyre 2017-18

E-post: hbf@hbf.no

Leder: Elin Langdahl, tlf.  91 72 17 45                                                                                  ‘
Nestleder: Hege Tegler
Styremedlem: Ragnar Skaug
Styremedlem: Karl Haakon Sævold
Økonomiansvarlig: Lillian Hennie Nagel
Styremedlem: Håvard Ravn Ottesen

Varamedlem Ulrika Kirudd Letmolie
Varamedlem Trine S. Wigtil
Varamedlem Celina Sjøberg