Velkommen til Handikappede Barns Foreldreforening

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) er en landsforening tilknyttet Norges Handikapforbund.

HBF skal arbeide for å ivareta interessene til barn med funksjonshemming, deres foreldre og pårørende for å bedre barnas oppvekstvilkår og hele familiens livsvilkår. Alle barn er barn, og skal ha lik tilgang på utdanning og en meningsfull fritid.

Vi gir ut medlemsbladet Alle Barn er Barn fire ganger i året.

 

HOVEDSTYRET 2017-2018

E-mail: hbf@hbf.no

Leder: Elin Langdahl, tlf.  91 72 17 45                                                                                  ‘

Nestleder: Hege Tegler

Styremedlem: Ragnar Skaug

Styremedlem: Karl Haakon Sævold

Økonomiansvarlig: Lillian Hennie Nagel

Styremedlem: Håvard Ravn Ottesen

 

Varamedlem Ulrika Kirudd Letmolie

Varamedlem Trine S. Wigtil

Varamedlem Celina Sjøberg