Å være bestefar og psykolog

Leiv Ottesen har jobbet hele livet som psykolog og med funksjonshemmede barn. Han er bestefar til 11 barnebarn, hvor tre har ulike funksjonshemminger. Det utfordrer han i å være bestefar. 

Alle barn utvikler seg forskjellig, men hva gjelder de barnebarna med funksjonsnedsettelser er det ekstra ting han undres og bekymres over. Han har sett de fleste funksjonshemminger i jobb, men kommer til kort når det kommer tett på og blir personlig. 

En spesiell utfordring er at avstand gjør at en ikke like lett får tid til å bli kjent. Barnebarna med funksjonshemming uttrykker seg på en annen enn barn flest og det krever tid. 

Han, som mange besteforeldre, opplever å komme i en skvis mellom hva han tror og kan og foreldres behov for å eie foreldreskapet.  Se han snakke i videoen under.