Aktive barn

Aktivitet basert på lek og mestring, gir barnet indre motivasjon og gode sosiale egenskaper. Aktive barn presterer dessuten bedre enn passive barn i teorifag.

Tekst: Kjersti Salvesen Fahre  Foto: HBF

Aktivitet

– Kroppen vår er laget for fysisk utfoldelse og aktivitet, ikke for passivitet og et stillesittende liv. Barn trives best i aktivitet, aller helst mest mulig av sin våkne tid, sier idrettspedag og Inger Lise Christensen, utdannet ved Norges Idrettshøgskole.

Ta en fireåring for eksempel, som er i startfasen av sitt nye fysiske univers … Hun er høyt og lavt, og dagene er nesten ikke lange nok til alt barnet ønsker å rekke.

– Denne utviklingen når sin motoriske topp når barnet er mellom 6 og 12 år. Det innebærer at det er nå barnet er mest mottakelig for ny læring. Bevegelser barnet lærer i dette tidsrommet, vil det kunne beherske for all tid senere i livet, forteller Christensen.

Fysisk og teoretisk

Undersøkelser viser at barn som er fysisk aktive, presterer bedre i teoretiske fag på skolen enn passive barn. I det ligger et godt argument for fysisk utfoldelse i løpet av en
skoledag, mener idrettspedagogen. Men hun er opptatt av at fysisk aktivitet for barn skal være basert på LEK og MESTRING! – Å være fysisk aktiv gjennom lek, gir barna gode forutsetninger for å lære samarbeid, å bli sosiale og å innrette seg etter «reglene» i en gruppe. Det å være fysisk aktiv gjennom lek og mestring, gir barnet glede og indre motivasjon – og
det beste grunnlaget for å få et positivt forhold til fysisk aktivitet resten av livet, fastslår Christensen.

Les mer i neste nummer av Alle barn er barn