Annette ny leder av HBF

Handikappede barns foreldreforening har fått ny leder. Annette Jensen. Annette er mangeårig tillitsvalgt er 43 år og bor i Kristiansand. Hun overtar lederposisjonen etter Elin Langdahl, som nå trer av etter fire år som leder. 

Under årsmøtet til Handikappede barns foreldreforening 11. april gjennomført digitalt, ble HBF Annette Jensen valgt som leder av Handikappede barns foreldreforening. Annette har lang fartstid fra HBF som lokallagsleder i Agder og har også et engasjement i Norges Handikapforbund regionalt. Hun er økomomiutdannet, har vist et stort engasjement og evnet å få opp og frem viktige saker lokalt og nasjonalt. 

Handikappede barns foreldreforening har alltid vært og er en tydelig røst for barna og familiene. HBF er en landsforening inn under Norges Handikapforbund og arbeider diagnoseuavhengig for barnet og familienes beste og har arbeidet jevnt og trutt for å sette agenda i over 30 år. Foreningen er den største og med mest erfaring i å uttale seg på vegne av meromsorgsfamiliene. 

For neste år er det ikke mangel på arbeid som skal gjennomføres, med pågående Likeverdsreform, innføring av barnekoordinator, ny opplæringslov, ny barnelov mm på trappene. 

Annettes hilsningstale til årsmøtet gjengis her.

Tusen takk for tilliten som leder i en av landets beste landsforeninger, Handikappede Barns Foreldreforening! Jeg gleder meg virkelig til å ta fatt på denne oppgaven og lover dere at jeg skal gjøre mitt aller beste for å fortsette det gode arbeidet som er gjort i tidligere år.  

Min største oppgave i livet er, som alle andre foreldre, å ta vare på barnet jeg har satt til verden. Jeg er mamma til Maximilian på 13 år som har en funksjonsnedsettelse, og som naturlig nok krever noe ekstra. Maximilian er også grunnen til mitt engasjement i HBF. Det  begynte med at jeg helt tilfeldig traff en annen mamma med et funksjonshemmet barn, hun inviterte til juleforestilling og ikke lenge etterpå satt jeg i styret som leder av lokallaget, der jeg har vært de siste 5 årene. I hovedstyret har jeg vært med de siste 3 årene.

Med HBF så åpnet det seg en ny verden, vi hadde plutselig et nettverk med andre familier i samme situasjon, for oss har akkurat dette vært helt avgjørende for hvilket liv vi faktisk har fått. Og nettopp likepersonsarbeidet er unikt i HBF, og derfor brenner jeg for at alle som trenger det skal få vite at vi finnes. 

Jeg tror virkelig på budskapet i slagordet vårt “Alle Barn er Barn” 

Alle barn, også våre, har en plass i samfunnet og det er vi som voksne som må gi dem denne muligheten. Vi voksne må bane vei for inkludering og gå foran å si at våre barn skal med! Det er vi som må fortelle samfunnet at nærskolen skal være for alle, at alle har rett på en meningsfull fritid, venner som banker på døren og mulighet til å en best mulig fremtid. 

Vi må gi barna våre tryggheten til å stole på at de er gode nok, og at det er samfunnet som må endres.

For meg er HBF personlig – det ligger i hjertet mitt. Men det er også en stor mulighet til påvirkning. Og nettopp dette er min og vår oppgave som tillitsvalgte i HBF, vi må løfte alle enkelthistoriene opp på systemnivå så vi kan påvirke og gjøre ordningene i samfunnet best mulige og tilrettelagt etter våre behov. Slik at vi kan stå i jobb, delta i samfunnet og ikke minst slik at vi kan få lov å være gode mammaer og pappaer for våre barn. 

Forutenom å påvirke politisk og forandre verden for våre barn, så gleder jeg meg enormt mye til å bli kjent med lokallagene og hva som rører seg i alle landets regioner. 

For en ting er sikkert, samfunnet trenger et sterkt HBF, enten vi jobber lokalt med aktiviteter og likepersonsarbeid, eller vi jobber med systemendring, høringer og politisk påvirkning. Engasjementet vårt i HBF har uansett det samme opphavet – nemlig en best mulig hverdag og fremtid for barna våre.  

Igjen – tusen takk! Jeg skal ta godt vare på tilliten dere har gitt meg, og lover å legge ned mye tid og arbeid for et fortsatt sterkt HBF. Vi trenger hverandre og samfunnet trenger oss.  

Det nye styret til HBF består av følgende personer: 

Leder: Annette Jensen
Nestleder: Karl Haakon Sævold
Økonomiansvarlig: Fowzia Hassan Finstad 
Styremedlem: Håvard Ravn Ottesen
Styremedlem: Celina Sjøberg 
Styremedlem: Trine Sumstad Wigtil 
Varamedlem: Ragnar Skaug 
Varamedlem: Tine Lillemoen Asklund 
Varamedlem: Shahram Ariafar

Årsmøtet mottok også en hilsningstale fra Barne- og famileminister Kjell Ingolf Ropstad – som du kan se på https://www.hbf.no/arsmote-2021/