Årsmøte 2021

Handikappede barns foreldreforening er en demokratisk organisasjon hvor lokallagene velger delegater til å delta på foreningens høyeste organ. Hvert år arrangeres årsmøte for HBF, som blant annet velger nytt styre.

I fjoråret er et spesielt år, på mange måter – med få fysiske møter. HBF  og lokallagene har likevel klart å gjennomføre aktivitet. Betydningen av likepersonsarbeid lokalt er viktig for meromsorgsfamiliene. Du er aldri alene. 

Årsmøtet 2021 blir også et årsmøte hvor leder er på valg og HBF kan takke av mangeårig leder Elin J Langdahl som virkelig har stått på for barnas beste og familiene. 

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad hilser Handikappede barns foreldreforening

En hilsen fra Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i anlending HBFs årsmøte 11. april