Forfatter: Håvard Ravn Ottesen

 • Engangspenger

  Regjeringen legger 100 millioner på bordet for å styrke avlastning og habilitering i kommunene. Dette fordi Covid-19 situasjonen har vært og er krevende for meromsorgsfamilier. I statsbudsjettet for 2021 ligger fordelingen klar. Hvor mye går til din kommune? Vi har oversikten.  Dette er engangspenger, som skal kompensere for noe av utfordringene familier og sårbare barn.. Les mer »

 • Når barn skal dø

  Ingenting er så endelig som døden. Døden er uendelig endelig. I det øyeblikket døden inntreffer, så er det ingen vei tilbake. Ingen utvei eller alternativ løsning. Ingen rom for kreativitet eller forhandlinger. I løpet av et sekund så er den man elsker bare borte. For godt. Slik er ingressen i en artikkel i vårt medlemsblad.. Les mer »

 • Boligpenger som forsvinner

  Ved nyttår 2020 fikk kommunene ansvar for midler Husbanken tidligere hadde ansvar for. Herunder penger knyttet til ombygging og tilpasning av bolig. Blant medlemmer i HBF er det ikke uvanlig at en må ha tildels stor ombygging av bolig for at barnet skal kunne bo hjemme. Men nå er det usikkert om familiene får den.. Les mer »

 • Utilgjengelig skoleveg

  Se for deg at det skal lages ny skoleveg for elever i nærskolen. Se for deg at denne vegen ikke er tilgjengelig for alle. Se for deg at denne bygges med trapp. Se for deg å være eleven som ikke kan gå i trapper. Er det da greit å bruke offentlige midler på å bygge.. Les mer »

 • Mirakler kan skje

  For å muntre opp den lamme Clara tar tante Dete med seg Heidi til Frankfurt am Main og huset til familien Sesemann. Takket være Heidis vennskap blir Clara raskt bedre, hun lærer til og med å gå igjen. Mirakelet er ikke at Clara kan gå, men at nok en stor leketøys produsent bidrar til inkluderende.. Les mer »

 • Når nærskoleprinsippet utfordres

  I nye Lillestrøm kommune kan en lese om Maia (13) som mistet plassen på SFO tilbudet hun og familien har behov for. I følge kommunens nye vedtekter heter det at barn med særskilte behov på 5. -10. trinn og som har plass på kommunens spesialskoler, gis mulighet til å søke SFO-plass ved kommunens tilrettelagte tilbud… Les mer »

 • Sikre tilbud til barn med funksjonsnedsettelse

  Regjeringen bevilger penger til å sikre at sårbare barn får det opplæringstilbudet de har behov for. I juli kom det et brev fra utdanningdirektoratet til alle norske kommuner med bevilgning til nettopp denne gruppa.  Handikappede barns foreldreforening er levende opptatt av at barn med ulike funksjonsnedsettelser skal få det beste tilbudet og har derfor valgt.. Les mer »

 • Gratis SFO 5.-7. trinn og fripassasjer?

  I høst er det slik at alle barn med særskilte behov og SFO fra 5.-7. trinn får dette gratis. Dette skyldes statsbudsjett for i år og iherdig interessepolitisk jobbing. En jobb vi er stolte av å ha vært med på å få til.  Handikappede barns foreldreforening arbeidet med gratis SFO 5.-7. trinn over lengre tid,.. Les mer »

 • Fiks det, bare fiks det

  Er det slik at kommunens verdisett skal begrense barns mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv og utvikle egen selvstendighet? På nrk.no kunne 6. juli vi lese om tvillingen Mari på 11 fra Askøy. Mari har cerebral parese, hun sitter i rullestol og trenger ekstra bistand for å kunne leve et likestilt.. Les mer »

 • Til bruker av tjenesten

  Til bruker av tjenesten. Til tjenestemottakeren. Til deg som ikke klarer deg selv. Til deg som trenger hjelp. Allerede nå har du en opplevelse av å være annerledes. Vårt barn heter ikke Kari lenger. Hun heter Bruker. Bruker sier. Bruker gjør. Bruker kan ikke gjøre seg forstått verbalt. Bruker som avkler mennesket og Kari.    Det.. Les mer »

 • Helsereiser til besvær

  Mange barn og unge må reise med fly for å gjennomføre nødvendig oppfølging av helse. Mange barn med nedsatt funksjonsevne er hypotone. Superenkelt: De trenger støtte når de skal sitte. Det kan være utfordrende med regler som ikke snakker sammen.  Handikappede barns foreldreforening får henvendelser fra fortvilte foreldre som ikke aner råd. De skal reise.. Les mer »

 • Spørsmålet ingen stiller

  Nå endres veilederen for smittevern for skoler. Dette er flott for de fleste elever, men hva med barn med særskilte behov og vedtak om spesialpedagogikk? Hvilket tilbud får de i tiden fremover? I morgen møter Kunnskapsminister Guri Melby pressen på Luhr skole for å presentere ny veileder.  Luhr skole er en skole 1-7. trinn og.. Les mer »

 • Munnbind på fly

  Det å reise i disse dager er noe folk flest prøver å unngå. Likevel er det enkelte reiser som må gjennomføres. Som smittevernstiltak, har derfor flyselskapene satt krav om munnbind. Det kan være utfordrende for noen.  SAS kunngjør i pressemelding 13. mai mellom annet:  Det blir obligatorisk for alle passasjerer over alderen 6 år å.. Les mer »

 • Revidert 2020

  Regjeringens tiltakspakke er oppløftende lesning for de som får utbytte av pengene.  Det meste av bevilgningene vil dessverre ikke gå til tiltak som er tilrettelagt våre medlemmers barn. Ferietilbud for andre enn barn med funksjonsnedsettelser Ferietiltakene på 53 millioner, som er skissert favner ikke mange i vår målgruppe. De fleste av «våre» barn trenger tilpassede.. Les mer »

 • Åpen skole?

  Regjeringen ønsker å skjerme barn med særskilte behov. Det blir utfordrende når kommunene velger egne løsninger.  Utdanningsdirektoratet er tydelige i sine føringer (vår uthevning):  Elever som har enkeltvedtak om for eksempel spesialundervisning eller særskilt språkopplæring skal som hovedregel få det tilbudet som følger av vedtaket. Dette gjelder også elever som gjør skolearbeidet sitt hjemme. Skoleeier.. Les mer »

 • Trenger elever å kunne snakke for å lære på skolen?

  Fagpersoner fra hele landet signerer brev til kunnskapsministeren om ASK, Alternativ Supplerende Kommunikasjon og om viktigheten av lovfestet språk. Dette er viktig lesning. Høringsfrist på NOUen er 1.juli 2020. HBF vil selvsagt levere egen høring men gjengir gledelig kronikken fra tirsdags utgaven 05. mai av Adresseavisen. Les- og delverdig.  Åpent brev til kunnskapsministeren og sentrale.. Les mer »

 • Foreldreundersøkelse

  Konsekvensen av stengt barnehage og skole er stor for familier med barn med særskilte behov. Vi avdekket tidlig at det var sprik mellom hva regjeringens ønske om å ta vare på barn med særskilte behov og virkeligheten ute i kommunene. Handikappede barns foreldreforening har derfor gjennomført en undersøkelse i tidsrommet 30. april til nå for.. Les mer »

 • Undersøkelse korona

  Har du et barn med spespedvedtak? 47 156 barn i grunnskolen har vedtak om spesialpedagogikk. I tillegg kommer alle barna i barnehage og på videregående skole. Hvilket tilbud får disse og familiene i koronatidene. Ingen vet egentlig. Det må vi finne ut av! Derfor har vi laget en undersøkelse til alle familier over hele landet.. Les mer »

 • Spesped og korona

  Tidlig varslet regjeringen at skolene har en egen plikt i å gi barn med særskilte behov et tilbud også når barnehage og skolene stengte ned. Nå åpner flere barnehager og skoler opp, men ennå er det et godt stykke igjen. Vi er alvorlig bekymret for barn med behov for særskilt tilrettelagt undervisning og spesialpedagogiske opplæringstilbud. .. Les mer »

 • Individuell plan og korona

  En av endringene i som er gjort i Koronalovgivningen er at retten til individuell plan (IP) er tatt bort. Det har bekymret mange. Det den individuelle planen er et sted å samle og koordinere barn og unges behov. I disse dager er, om mulig, behovet for tverrfaglig tilnærming enda større enn vanlig. Barnehage/skole har ansvar,.. Les mer »

 •  Barn og unge med særlige omsorgsbehov må nå prioriteres

  Det var det klare budskapet fra kunnskapsminister Guri Melby (V) på regjeringens daglige korona-pressekonferanse onsdag 25. mars. HBF er fornøyd med signalet og forutsetter at skoler og kommuner følger opp. Se regjeringens pressemelding her: https://bit.ly/3drIcZz e pressekonferansen her: https://bit.ly/2Jc9Trh – Mange elever og barnehagebarn har mistet en trygg arena nå som skoler og barnehager er stengt. Familier.. Les mer »

 • Korona-info

  HBF erfarer dessverre at mange foreldre opplever vanskelige tider i disse dager. Mange foreldre har kun fått informasjon om at skole, dagtilbud eller avlastning er stengt, og må selv prøve å orientere seg i en jungel av konstant informasjon, i tillegg til å bistå barn som kanskje trenger oppfølging 24/7. Vi har fått mange henvendelser.. Les mer »

 • Flere kommuner svikter

  Handikappede barns foreldreforening slutter seg til henvenendelsen Løvemammaene har sendt: Flere kommuner svikter nå foreldre som har barn med store helse og omsorgsbehov.  Vi gjengir det uavkortet her.    I regjeringens vedtak om stenging av skoler og barnehager står det: «Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må sørge for et tilbud til barn med særlige.. Les mer »

 • Fylket tar ikke ansvar

  187.000 elever i videregående skole er sendt hjem. Hjem for å minimere smitte, hjem for et alternativt undervisningsopplegg gitt situasjonen Norge står ovenfor. Alt fint så langt, da dette i hovedsak er barn som er voksne, selvstendige og klarer seg fint. En utfordring, det er den lille andelen ungdom som har særlige omsorgsbehov som ikke.. Les mer »

 • Manglende kommunal evne

  HBF har stor forståelse for gårsdagens nedstenging av barnehager, skoler og videregående skoler, det er et nødvendig tiltak for å begrense spredning av viruset. Vi er en organisasjon som representerer mange barn med til dels store og utfordrende handikap. Helseministeren uttalte i går om nedstengingen at det gis unntak for de som jobber i helse-.. Les mer »

 • Brev til kunnskapsministeren

  Guri Melby er nyoppnevnt kunnskaps og integreringsminister. Hun tiltrer samme dag som de fleste norske barn i barnehage og skole er hjemme på grunn av koronasituasjonen. Dagen før hun tiltrådte, har regjeringen lovet at barn og unge med særskilte behov skal ha ekstra fokus i tiden som kommer og at de skal ha gode tjenester.. Les mer »

 • Fortsatt tilbud til barn med store behov

  Helseminister Bent Høie uttalte under pressekonferansen 12.03 at barn med særskilte behov fortsatt skal ha et omsorgstilbud. Det er vi glade for.  Det betyr at mange av våre medlemmers dagtilbud fortsatt skal være godt og forsvarlig, enten i barnehage eller i skole. Dette er viktig for at meromsorgsfamilier skal ha mulighet til å stå i.. Les mer »

 • Gjemmekontor – glem det

  Foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne tar sin del av den nasjonale dugnaden, men hjemmekontor er umulig. Svært skoler og barnehager stenger ned, noe vi er positive til. Dette er en nasjonal dugnad for å begrense omfanget av et virus vi ikke kjenner konsekvensene av. For folk flest vil det være mulig å kunne organisere.. Les mer »

 • Corona

  Mange barn og unge med nedsatt funksjonsevne er også i risikogruppe under Coronautbruddet. Det betyr at foreldre og nærstående oppfordres til å lage en beredskapsplan for ulike situasjoner. Kommunalt ansvar Kommunen har det overordnede ansvaret for innbyggernes helse. Det være seg barnas og de personene som yter omsorg for barna. Av hensyn til smittebegrensing må.. Les mer »

 • Syk under avlastning

  Norovirus, omgangssyke, sykt barn. Vinteren er høy sesong for ulike virusinfeksjoner. Handikappede barn er som barn flest, utsatt for dette. Hva så om sykdom oppstår under avlastning? Kan avlaster nekte å ha ansvar for barnet og sende det hjem? Spørsmålet er en gjenganger Handikappede barns foreldreforening får stadig spørsmål om avlastningstilbud når barnet blir sykt… Les mer »

 • Spleis for Hannah

  HBF medlemmet Camilla Hvidsten Lilleholt engasjerer seg sterkt for Hannahs sak og har startet en spleis for å bidra. Målet er at Hannah skal slippe utgifter knyttet til rettsaken og bidra til anke av saken hennes.  Personlig engasjement Hun kjenner hverken Hannah eller familien fra før  og ble kjent med saken gjennom media. For henne.. Les mer »

 • Svakt fra Steen

  I Dagsavisen 05.03 setter vår nestleder Karl Haakon Sævold helsebyråd Robert Steen i Oslo på plass. Det er dags for handling og ikke bare tomme ord. HBF erfarer at det ikke har vært endring i tjenestetilbudet til familien etter oppslagene i Dagsavisen.  I et intervju om Sanaa-saken 22.2 sier byråd Robert Steen at bydelen ikke.. Les mer »

 • Kommunalt apartheid

  Ved nyttår ble mange kommuner slått sammen. Det betyr at 1. januar våknet en av tre nordmenn som innbygger i ny kommune. Noen av disse opplever hva vi kan kalle kommunalt apartheid. Et eksempel gjelder Nordre-Follo kommune, hvor noen innbyggere får gratis SFO 5-10 trinn, mens andre må betale våren 2020.  Den nye kommunen heter.. Les mer »

 • Innboforsikring

  Ombygging av bolig på grunn av funksjonsnedsettelse. Visste du at det i mange innboforsikringer er mulighet til å få dekket kostnader familien har om boligen må bygges om. Hovedregelen er at dette gjelder de utvidede forsikringtypene.  Handikappede barns foreldreforening får av og til spørsmål om dekning av merutgifter familier får i det de må bygge.. Les mer »

 • Barnerettighetsplaster

  Et plaster som leger mer enn bare et sår. Svenske Childhood er en organisasjon som arbeider for barns rettigheter. Nå lanserer de gjennom den svenske kjeden Clas Ohlson barneretthetsplasteret. Vi applauderer tiltaket.  Barns rettigheter er viktig plastrene har til formål å bedre barns rettigheter. I plastrene er det lagt inn tekster fra FNs Barnekonvensjon. World.. Les mer »

 • Fylkesmannen opphever Risør kommunes vedtak

  Fylkesmannen opphever Risør kommunes vedtak i Ibsen-saken fordi den ikke er tilstrekkelig opplyst. Ibsen er et av HBFs medlemmer som opplever å stange hodet inn i den kommunale veggen.  Leder i Handikappede barns foreldreforening (HBF), Elin J. Langdahl, sier det er gledelig å se at fylkesmannen viser til FNs barnekonvensjon artikkel 3 om barns rett.. Les mer »

 • Denne familiens hjelpebehov er himmelhøyt over det Risør kommune tilbyr

  Tidligere stortingsrepresentant for AP, Freddy de Ruiter engasjerer seg i saken til Janne Ibsen i Risør. de Ruiter har støtte fra Handikappede Barns Foreldreforening. Vi deler derfor hans leserinnlegg i Aust-Agder blad 23.februar. Solidaritet med kvalitetsstempel eller fortsatt utrygghet for Janne Ibsen og hennes barn? I oktober i fjor ble jeg oppmerksom på Janne Ibsen.. Les mer »

 • Reagerer på Steens kommentarer

  Nestleder i Handikappede Barns Foreldreforening, Karl Haakon Sævold reagerer på Robert Steens kommentarer gjengitt i dagens Dagsavis. På facebook skriver han:  Overrasket, og kunne selvsagt brukt noe sterkere begreper, over byråd Robert Steens kommentarer til Sanaa-saken. I følge Steen kan ikke bydelen alltid «gi innbyggerne det de ønsker». Det er grunn til å minne om.. Les mer »

 • Nye brilleregler

  Har barnet tidigere dekket barnebrille, er 10 år eller eldre?  Fra 1. mars 2020 gjelder nye regler for barnebriller. De nye reglene gjør at utgifter til briller ikke dekkes for de eldre barna, mens det etableres ulike satser for de under 10 år.  Betydelig merkostnad Mange barn og unge i dag får dekket briller, vil.. Les mer »

 • Vedtekter

  VEDTEKTER FOR HANDIKAPPEDE BARNS FORELDREFORENING (HBF)  Vedtatt i 1988. Revidert i 1993, 1996, 2002, 2003, 2005, 2011 og 2019 Navn  Landsforeningens navn er Handikappede Barns Foreldreforening (HBF). Lokallagenes navn skal utformes slik at landsforeningens navn kommer først og deretter stedsnavn. (Eks.: HBF Oslo).   Organisasjonstilhørighet  Handikappede Barns Foreldreforening er en del av, og har sin.. Les mer »