Forfatter: Håvard Ravn Ottesen

 • Spesped og korona

  Tidlig varslet regjeringen at skolene har en egen plikt i å gi barn med særskilte behov et tilbud også når barnehage og skolene stengte ned. Nå åpner flere barnehager og skoler opp, men ennå er det et godt stykke igjen. Vi er alvorlig bekymret for barn med behov for særskilt tilrettelagt undervisning og spesialpedagogiske opplæringstilbud. .. Les mer »

 • Individuell plan og korona

  En av endringene i som er gjort i Koronalovgivningen er at retten til individuell plan (IP) er tatt bort. Det har bekymret mange. Det den individuelle planen er et sted å samle og koordinere barn og unges behov. I disse dager er, om mulig, behovet for tverrfaglig tilnærming enda større enn vanlig. Barnehage/skole har ansvar,.. Les mer »

 •  Barn og unge med særlige omsorgsbehov må nå prioriteres

  Det var det klare budskapet fra kunnskapsminister Guri Melby (V) på regjeringens daglige korona-pressekonferanse onsdag 25. mars. HBF er fornøyd med signalet og forutsetter at skoler og kommuner følger opp. Se regjeringens pressemelding her: https://bit.ly/3drIcZz e pressekonferansen her: https://bit.ly/2Jc9Trh – Mange elever og barnehagebarn har mistet en trygg arena nå som skoler og barnehager er stengt. Familier.. Les mer »

 • Korona-info

  HBF erfarer dessverre at mange foreldre opplever vanskelige tider i disse dager. Mange foreldre har kun fått informasjon om at skole, dagtilbud eller avlastning er stengt, og må selv prøve å orientere seg i en jungel av konstant informasjon, i tillegg til å bistå barn som kanskje trenger oppfølging 24/7. Vi har fått mange henvendelser.. Les mer »

 • Flere kommuner svikter

  Handikappede barns foreldreforening slutter seg til henvenendelsen Løvemammaene har sendt: Flere kommuner svikter nå foreldre som har barn med store helse og omsorgsbehov.  Vi gjengir det uavkortet her.    I regjeringens vedtak om stenging av skoler og barnehager står det: «Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må sørge for et tilbud til barn med særlige.. Les mer »

 • Fylket tar ikke ansvar

  187.000 elever i videregående skole er sendt hjem. Hjem for å minimere smitte, hjem for et alternativt undervisningsopplegg gitt situasjonen Norge står ovenfor. Alt fint så langt, da dette i hovedsak er barn som er voksne, selvstendige og klarer seg fint. En utfordring, det er den lille andelen ungdom som har særlige omsorgsbehov som ikke.. Les mer »

 • Manglende kommunal evne

  HBF har stor forståelse for gårsdagens nedstenging av barnehager, skoler og videregående skoler, det er et nødvendig tiltak for å begrense spredning av viruset. Vi er en organisasjon som representerer mange barn med til dels store og utfordrende handikap. Helseministeren uttalte i går om nedstengingen at det gis unntak for de som jobber i helse-.. Les mer »

 • Brev til kunnskapsministeren

  Guri Melby er nyoppnevnt kunnskaps og integreringsminister. Hun tiltrer samme dag som de fleste norske barn i barnehage og skole er hjemme på grunn av koronasituasjonen. Dagen før hun tiltrådte, har regjeringen lovet at barn og unge med særskilte behov skal ha ekstra fokus i tiden som kommer og at de skal ha gode tjenester.. Les mer »

 • Fortsatt tilbud til barn med store behov

  Helseminister Bent Høie uttalte under pressekonferansen 12.03 at barn med særskilte behov fortsatt skal ha et omsorgstilbud. Det er vi glade for.  Det betyr at mange av våre medlemmers dagtilbud fortsatt skal være godt og forsvarlig, enten i barnehage eller i skole. Dette er viktig for at meromsorgsfamilier skal ha mulighet til å stå i.. Les mer »

 • Gjemmekontor – glem det

  Foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne tar sin del av den nasjonale dugnaden, men hjemmekontor er umulig. Svært skoler og barnehager stenger ned, noe vi er positive til. Dette er en nasjonal dugnad for å begrense omfanget av et virus vi ikke kjenner konsekvensene av. For folk flest vil det være mulig å kunne organisere.. Les mer »

 • Corona

  Mange barn og unge med nedsatt funksjonsevne er også i risikogruppe under Coronautbruddet. Det betyr at foreldre og nærstående oppfordres til å lage en beredskapsplan for ulike situasjoner. Kommunalt ansvar Kommunen har det overordnede ansvaret for innbyggernes helse. Det være seg barnas og de personene som yter omsorg for barna. Av hensyn til smittebegrensing må.. Les mer »

 • Syk under avlastning

  Norovirus, omgangssyke, sykt barn. Vinteren er høy sesong for ulike virusinfeksjoner. Handikappede barn er som barn flest, utsatt for dette. Hva så om sykdom oppstår under avlastning? Kan avlaster nekte å ha ansvar for barnet og sende det hjem? Spørsmålet er en gjenganger Handikappede barns foreldreforening får stadig spørsmål om avlastningstilbud når barnet blir sykt… Les mer »

 • Spleis for Hannah

  HBF medlemmet Camilla Hvidsten Lilleholt engasjerer seg sterkt for Hannahs sak og har startet en spleis for å bidra. Målet er at Hannah skal slippe utgifter knyttet til rettsaken og bidra til anke av saken hennes.  Personlig engasjement Hun kjenner hverken Hannah eller familien fra før  og ble kjent med saken gjennom media. For henne.. Les mer »

 • Svakt fra Steen

  I Dagsavisen 05.03 setter vår nestleder Karl Haakon Sævold helsebyråd Robert Steen i Oslo på plass. Det er dags for handling og ikke bare tomme ord. HBF erfarer at det ikke har vært endring i tjenestetilbudet til familien etter oppslagene i Dagsavisen.  I et intervju om Sanaa-saken 22.2 sier byråd Robert Steen at bydelen ikke.. Les mer »

 • Kommunalt apartheid

  Ved nyttår ble mange kommuner slått sammen. Det betyr at 1. januar våknet en av tre nordmenn som innbygger i ny kommune. Noen av disse opplever hva vi kan kalle kommunalt apartheid. Et eksempel gjelder Nordre-Follo kommune, hvor noen innbyggere får gratis SFO 5-10 trinn, mens andre må betale våren 2020.  Den nye kommunen heter.. Les mer »

 • Innboforsikring

  Ombygging av bolig på grunn av funksjonsnedsettelse. Visste du at det i mange innboforsikringer er mulighet til å få dekket kostnader familien har om boligen må bygges om. Hovedregelen er at dette gjelder de utvidede forsikringtypene.  Handikappede barns foreldreforening får av og til spørsmål om dekning av merutgifter familier får i det de må bygge.. Les mer »

 • Barnerettighetsplaster

  Et plaster som leger mer enn bare et sår. Svenske Childhood er en organisasjon som arbeider for barns rettigheter. Nå lanserer de gjennom den svenske kjeden Clas Ohlson barneretthetsplasteret. Vi applauderer tiltaket.  Barns rettigheter er viktig plastrene har til formål å bedre barns rettigheter. I plastrene er det lagt inn tekster fra FNs Barnekonvensjon. World.. Les mer »

 • Fylkesmannen opphever Risør kommunes vedtak

  Fylkesmannen opphever Risør kommunes vedtak i Ibsen-saken fordi den ikke er tilstrekkelig opplyst. Ibsen er et av HBFs medlemmer som opplever å stange hodet inn i den kommunale veggen.  Leder i Handikappede barns foreldreforening (HBF), Elin J. Langdahl, sier det er gledelig å se at fylkesmannen viser til FNs barnekonvensjon artikkel 3 om barns rett.. Les mer »

 • Denne familiens hjelpebehov er himmelhøyt over det Risør kommune tilbyr

  Tidligere stortingsrepresentant for AP, Freddy de Ruiter engasjerer seg i saken til Janne Ibsen i Risør. de Ruiter har støtte fra Handikappede Barns Foreldreforening. Vi deler derfor hans leserinnlegg i Aust-Agder blad 23.februar. Solidaritet med kvalitetsstempel eller fortsatt utrygghet for Janne Ibsen og hennes barn? I oktober i fjor ble jeg oppmerksom på Janne Ibsen.. Les mer »

 • Reagerer på Steens kommentarer

  Nestleder i Handikappede Barns Foreldreforening, Karl Haakon Sævold reagerer på Robert Steens kommentarer gjengitt i dagens Dagsavis. På facebook skriver han:  Overrasket, og kunne selvsagt brukt noe sterkere begreper, over byråd Robert Steens kommentarer til Sanaa-saken. I følge Steen kan ikke bydelen alltid «gi innbyggerne det de ønsker». Det er grunn til å minne om.. Les mer »

 • Nye brilleregler

  Har barnet tidigere dekket barnebrille, er 10 år eller eldre?  Fra 1. mars 2020 gjelder nye regler for barnebriller. De nye reglene gjør at utgifter til briller ikke dekkes for de eldre barna, mens det etableres ulike satser for de under 10 år.  Betydelig merkostnad Mange barn og unge i dag får dekket briller, vil.. Les mer »

 • Vedtekter

  VEDTEKTER FOR HANDIKAPPEDE BARNS FORELDREFORENING (HBF)  Vedtatt i 1988. Revidert i 1993, 1996, 2002, 2003, 2005, 2011 og 2019 Navn  Landsforeningens navn er Handikappede Barns Foreldreforening (HBF). Lokallagenes navn skal utformes slik at landsforeningens navn kommer først og deretter stedsnavn. (Eks.: HBF Oslo).   Organisasjonstilhørighet  Handikappede Barns Foreldreforening er en del av, og har sin.. Les mer »

 • Feriestengt

  Ferietid, du slette tid. Inneklemtdager, sommerferie. Summen av fridager går ikke opp med familiens tilgjengelige dager. Ferieplanen satt opp på jobben er ikke mulig å endre. Og på toppen av det hele er barnehagen, skolen, SFO og avlastninga stengt. Hvordan skal dette gå? Kommunene avgjør Det er kommunen som fatter vedtak. Disse vedtakene kan være.. Les mer »

 • Skjematest

  Bli med på laget… test ipsulum Ved å klikke på (Send), bekrefter jeg at jeg GDPR bla bla bla

 • Kommuneansattes holdning til BPA

  I prosessen rundt en BPA-søknad anbefalte den kommunalt ansatte søkeren å bli hjemme med barnet sitt, slik som de fleste andre mødre med funksjonshemmede barn valgte. Å være arbeidsleder og samtidig stå i så krevende omsorgsoppgaver som beskrevet i søknaden, var noe de færreste ville klare. Den ansatte antydet med dette at mor og far.. Les mer »

 • SFO til glede eller besvær

  Marte og Mia er tvillinger. De går i 4. klasse på barneskolen, og Mia er elevrådsrepresentant i sin klasse. De går fremdeles, ufrivillig, på SFO og blir tvunget til å sitte igjen etter skoletid. Klassevenninnene ellers går hjem etter skolen, de deltar på aktiviteter, besøker hverandre og lærer seg sakte men sikkert å bli mer.. Les mer »

 • Ikea baner veg?

  HBF har som politikk å få fjernet nedre aldersgrense på ledsagerbevis. Kan det være IKEA og Likestillings- og diskrimineringsombudet som er løsningen på å få til dette?  IKEA Småland for alle? Det har vært flere saker hvor barn med nedsatt funksjonsevne har blitt nektet adgang til varehusenes barneparkering.  IKEA er et populært sted for barnefamilier… Les mer »

 • Avlastningskutt

  Handikappede barns foreldreforening reagerer svært sterkt på forslag om kutt i Halden kommune. I Halden kommunes budsjettforslag for 2020 planlegges det å ta tilbake driften av avlastningstjenester som i dag kjøpes av private institusjoner. Dette er vel og bra, men ikke når det foreslås et redusert tilbud for ungdom og unge voksne, fordi kommunen skal.. Les mer »

 • Ministermøte

  Viktig ministermøte om BPA. HBF og Løvemammaene møtte 19.november Kultur og likestillingsminister Trine Skei Grande for samtale om barn og BPA.  Regjeringen er opptatt av å få til gode løsninger for familiene og menneskeretter for alle.  – Det var fruktbart å kunne fortelle ministeren om utfordringene familiene opplever i dag. Kommunene velger ofte å tolke.. Les mer »

 • 15000 underskrifter

  Over 15.000 har hittil signert et opprop mot regjeringens foreslåtte brillekutt. I dag, på FN-dagen torsdag 24. oktober vil representanter fra foreldregruppen treffe leder Erlend Wiborg (Frp) i arbeids- og sosialkomiteen for å overlevere signaturene. Det hele vil foregå i vandrehallen på Stortinget kl 10.30. Foreldreopprør Bak aksjonen står Nina Moi, mor og utenfor Blindeforbundet.. Les mer »

 • Inclusive toys

  En av verdens største innen leketøy, lanserer kortspillet UNO med punktskrift. UNO er litt som vri-åtter, men spilles med en helt egen kortstokk og er veldig populært blant barn og unge over hele verden. I samarbeid med det amerikanske blindeforbundet,  National Federation of the Blind, kommer Mattel med UNO Braille ved nyttår 2020.  Papptech er.. Les mer »

 • Signer opprop

  Har du ennå ikke signert, har du muligheten til å gjøre det herfra. Din signatur betyr mye.

 • Trygve på tretten

  Trygve er nå 13 år. Han begynte med briller da han var 3 år. Da han begynte med briller, var han nesten blind på sitt høyre øye. Han har en stor forskjell på øyene sine, og er helt avhengig av brillene sine for å se bra. De er det første han tar på hver morgen. Det.. Les mer »

 • Alle barn er barn

  #labarnse Du har nå fått en oppfordring: Bruk emneknaggen aktivt i alle sosiale media. Del din og andres historie. Skal barn og unge få lov til å kunne delta på lik linje, uavhengig av synskorreksjon må politikere skjønne konsekvensene av sine vedtak.  Vi er et stykke på veg, men trenger ditt bidrag. Det betyr fra.. Les mer »

 • Mathilde 2. klasse

  Mathilde begynte med briller da hun var tre år på grunn av skjeling. Hun går nå i andre klasse og er en oppvakt jente som lærer seg engelsk på skolen. I klassen er brillebruk helt vanlig og ordinært. Det kan det fort bli slutt på om regjeringens forslag går gjennom.  For å følge med og.. Les mer »

 • Felicia i barnehage

  Felicia på 2 år er helt avhengig av sine briller for å kunne se verden klart! Hun er ei viljesterk 2 åring og brillene sitter på etter humøret. Dvs at brillene gjerne får seg en tur ut av vindu eller blir lagt igjen i sandkassa. Brilleglassene er stadig fulle av riper og må byttes. Det.. Les mer »

 • Organisasjonene hånd i hånd

  Brukerorganisasjonene er samlet i tilbakemeldingen til  politikere.  – Norges Blindeforbund er bekymret for enhver kostnad dem som er nødt til å ha korrigerende synshjelpemidler, blir utsatt for. Dette vil føre til at den enkelte families økonomi avgjør om barn og unge får den mest hensiktsmessige brillen, Karsten Aak – fungerende generalsekretær – Blindeforbundet Norges Blindeforbund.. Les mer »

 • Barnebriller

  Alle barn er barn. Og ikke alle funksjonshemminger er like uttalte. Behovet for synskorreksjon er en av de. Blant våre medlemmer er det overrepresentasjon av barn med briller. For disse, og alle andre barn med behov for briller blir det nå en ekstra kostnad. Foreldreopprør Foreldre til barn med briller reagerer sterkt på forslaget. Dette.. Les mer »

 • Changing places

  Kan du tenke deg å legge seg ned på gulvet på et offentlig toalett for å bli kledd naken? Svaret sier seg selv for de fleste. HBF ønsker med dette å sette fokus på mangelen av changing places i Norge. Eller fasiliteter for unge og voksne på norsk. Hva gjør du i det barnet eller.. Les mer »

 • Normalomsorg

  Hvor mye kan en forvente at foreldre yter av normalomsorg? Dette er vanskelig tema og vi har tidligere skrevet om meromsorgen, som er all omsorgen utover den normale. Vi velger derfor å også dele en eldre udatert beskrivelse som dekker begrepet normalomsorg. Veileder for tjenesteutmåling Vurdering:  Hva er normalomsorg – i henhold til alder. 0-1.. Les mer »