Forfatter: Trine Wigtil

  • Årsmøte i HBF 2022

    22-24. april var det endelig fysisk årsmøte i Handikappede barns foreldreforening igjen. De siste årene har det vært gjennomført diverse digitale løsninger for å avholde årsmøte, men det var både gøy og inspirerende å kunne møtes igjen. Delegater fra alle lokallagene og noen enkeltrepresentanter fra regioner hvor vi ikke har lokallag møttes i Oslo. På.. Les mer »