top of page
Skjermbilde 2023-01-05 kl. 18.31.03.png
Så godt som HJEMME!

FORDI AVLASTNING ER NØDVENDIG

Vi har til gode å møte familier som søker avlastning fordi det er så artig. Familiene våre søker avlastning fordi det er nødvendig. Alle kommuner skal ha et tilbud om avlastning til meromsorgsfamilier. 

Foreldre og andre med særlig tyngende omsorgsoppgaver kan ha rett til tiltak for å lette meromsorgen. Rettigheten gjelder både frivillige omsorgsgivere og foreldre med mindreårige barn, og kan gis uavhengig av barnets diagnose.

ULIKE FORMER

Mange kommuner har såkalte tjenesteveiledere, hvor de beskriver hvordan avlastningstilbudet er organisert. Det betyr ikke at det finnes en fasit på hvordan avlastning skal organiseres. Det som er felles er at det er kommunen som har ansvar for avlastning, enten etter helse- og omsorgstjenestelov eller lov om barnevern. 

PRIVAT AVLASTNING

Avlastning i form av at andre for en periode åpner opp for å bistå omsorgspersonene med .  
 

TIMESAVLASTNING
Noen ganger er det nok med noen timer. Eksempel på det kan være ungdom hvor SFO ikke er aktuelt. I ungdoms- og videregående skole er det heller ikke slikt tilbud etter loven. Ungdom som ikke kan være alene uten tilsyn vil dermed ha et tjenestebehov, da det vil være uriktig å legge dette ansvaret på foreldre alene. Dermed oppstår gjerne avlastning på timer, som gjerne foregår på skole, hjemme eller et annet sted ungdommen trives.

AVLASTNING INSTITUSJON


BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

Artboard 1.png
Image by Maaja Weber

SYKDOM VED AVLASTNING

Alle barn er barn, uansett alder. HBF har over tid påvirket flere kommuner til å endre hvordan kommunene praktisere ledsagerbevisordningen. Det er kommunene selv som fastsetter nedre aldersgrense for ledsagerbevis.

Vårt grunnlag for endring av ordningen med Ledsagerbevis har røtter tilbake til 2017 hvor vi fikk til første endringer. 

TRANSPORT TIL OG FRA

Ferietid. Kongeparken, Dyreparken, Hunderfossen, Bø Sommerland, Tusenfryd. Høydepunktet for mange barn og unge.

Men hvordan er det å komme dit og ha behov for ledsager under oppholdet. De aller fleste fornøyelsesparker praktiserer såkalte “først i køen” ordninger og vis hensyn løsninger. HBF gir deg oversikten. 

Artboard 1.png

MEDISINER OG AVLASTNING

Hvordan kan du som folkevalgt gjøre en forskjell? 

Vi hjelper deg slik at du kan bidra til en enklere hverdag for innbyggerne du representerer.

Vi samarbeider godt med alle partier og organisasjoner om en sak som lett lar seg fikse lokalt. 

Ring Oss

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page