top of page
SOMMER gir halv pris nye medlemmer-2.jpg
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Barnebolig bør stenges

Verneombudene ved Lervikåsen avlastning, en av Bergens barneboliger, mener boligen må stenges inntil arbeidsmiljøet er bedre. Dette kan vi lese i BA, Bergensavisen. Arbeidsforholdene i barneboliger kan være krevende.


BA publiserte nylig en artikkel hvor mellom annet verneombud Rolf Arntsen Søgnebotnen i fjor høst har varslet Statsforvalteren om kritikkverdige forhold for de ansatte. I varselet skriver de at avdelingen bør stenges ned til arbeidsforholdene er bedret. Ikke nytt For et år siden, i januar 2023 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn ved Leirvikåsen og fant flere brudd på arbeidsmiljøloven, med åtte pålegg tilsammen. To av disse var ikke lukket og i desember i fjor ble det sendt ut vedtak om tvangsmulkt og kommunen har kort tid på svare ut. BA beskriver en ulik situasjonsforståelse mellom kommuneadministrasjonen og de ansatte ved verneombud og at ansatte er utrygge og engstelige på jobb. Manglende opplæring, frustrasjon for manglende oppfølgning etter voldshendelser og bekymrede og redde kollegaer. Prekært behov for plasser Bergen kommune er en av mange kommuner med såkalte "tomme vedtak" om avlastning. For kommunen har det vært såpass stort avvik at Statsforvalteren selv har åpnet tilsyn om kommunen ivaretar sine forpliktelser godt nok. En eventuell nedstengning av tilbudet ved Lervikåsen vil derfor føre stein til byrden for familier som trenger en god kommune. Få eller ingen familier ber om avlastning fordi det er enkelt, de gjør det fordi det er tyngende nødvendig. Kommunen har et såkalt sørge for ansvar etter helse- og omsorgstjenesteloven for å ivareta sine innbyggere. Både barna og familiene som står i tung meromsorg. Når kommunen innretter seg slik at det er stort gap mellom ledelsens forståelse og verneombudets virkelighetsoppfatning er det tydelig en jobb å gjøre. Ulike sanksjonsmuligheter For tiden pågår det et nasjonalt tilsyn om barn i avlastnings- og barneboliger får de tjenestene de har krav på. Handikappede barns foreldreforening har fulgt dette tilsynet tett og det er påfallende mange lovbrudd rundt om i landet. Disse lovbruddene blir ofte dysset ned rundt om i kommunene. Administrasjonen orienterer ikke alltid politisk ledelse om bruddene, slik at de ikke er kjent med utfordringene.

Håvard Ravn Ottesen forventer at det blir hyppigere tilsyn i fremtiden.

Håvard Ravn Ottesen er hovedstyremedlem i HBF og er bekymret når han leser saken fra Bergen. -Det er ikke greit at arbeidstilsynet må komme med varsel om tvangsmulkt. Dette er barn som trenger en god kommune og hvor fokuset må være å få til gode tjenester for barna og hvor de ansatte blir ivaretatt godt.Han bemerker videre at det er interessant at Arbeidstilsynet synes å ha sterkere virkemidler ovenfor kommunen enn Helsetilsynet, som er oppdragsgiver for det nasjonale tilsynet. Våre barn fortjener det beste og manglende tilbud gir ubøtelig skade for de barna det gjelder. Han viser da blant annet til en sak fra en av nabokommunene til Bergen, hvor tilsynet mellom annet viste at Oliver (12) ikke hadde ansatte på jobb som lot han bruke hans ASK verktøy for å kommunisere. Han er tydelig på at det må en endring i både kultur og oppfølgning av barne- og avlatningsboligene, som også han får støtte av fra Barneombudet. HBF er kjent med at ombudet har tatt opp dette med helse- og omsorgsdepartementet høsten 2023 og han avslutter:

Vi forventer at det blir tettere oppfølgning fremover, og at lovbrudd ovenfor våre barn får konsekvenser og ikke bare lukkes gjennom papir frem og tilbake.

184 visninger
Selma og Trine.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

logosymbol_hvit
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page