Barnerettighetsplaster

Et plaster som leger mer enn bare et sår. Svenske Childhood er en organisasjon som arbeider for barns rettigheter. Nå lanserer de gjennom den svenske kjeden Clas Ohlson barneretthetsplasteret. Vi applauderer tiltaket. 

Enlarge

barnerettsplaster
Barnerettighetsplasteret

Barns rettigheter er viktig plastrene har til formål å bedre barns rettigheter. I plastrene er det lagt inn tekster fra FNs Barnekonvensjon.

World Childhood Foundation (Childhood) er en barnerettsorganisasjon som jobber med å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn. Childhoods visjon er at alle barn skal få en trygg og god barndom uten vold, utnytting og seksuelle overgrep. Childhood ble grunnlagt i 1999 av dronning Silvia. Organisasjonen er aktive i Sverige og tretten andre land over hele verden. Les mer på: www.childhood.se.

I anledning disse plastrene vil også Handikappede barns foreldreforening påpeke at svært mange barn som går på skole og har nedsatt funksjonsevne blir ikke gitt seksualundervisning. Dette da den slags tas ut av individuelle opplæringsplaner for barn med store og sammensatte behov. 

– Det er et paradoks, tatt i betraktning i at nettopp disse barna er særskilt sårbare og lett utsatt for overgrep, forteller Elin J Langdahl, leder i HBF. Vi kommer til å benytte plastrene som en særskilt oppmerksomhet til våre tillitsvalgte for å understreke viktigheten til at også våre barn blir sett, hørt og tatt med på laget. 

Enlarge

Plastrene
Barnets rettigheter er langt mer enn førstehjelp, det er menneskeretter