top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Barns rett til å være med å bestemme


Barn med nedsatt funksjonsevne skal alltid høres i spørsmål vedrørende sin egen helse og habilitering før avgjørelser blir tatt.

Tekst: Vidar Haagensen Foto: HBF

Barneloven § 31, Rett for barnet til å vere med på avgjerd, nedfeller det viktige prinsippet om barns rett til å være med på avgjørelser som angår dem:

«Etter kvart som barnet blir i stand til å danne seg eigne synspunkt på det saka dreiar seg om, skal foreldra høyre kva barnet har å seie før dei tek avgjerd om personlege tilhøve for barnet. Dei skal leggje vekt på det barnet meiner alt etter kor gammalt og modent barnet er. Det same gjeld for andre som barnet bur hos eller som har med barnet å gjere. Når barnet er fylt 7 år, skal det få seie si meining før det vert teke avgjerd om personlege tilhøve for barnet, mellom anna i sak om kven av foreldra det skal bu hos. Når barnet er fylt 12 år skal det leggjast stor vekt på kva barnet meiner». Spørsmål omkring barns helse er et «personleg tilhøve».

Makt og tvang

Intensiv treningsopplegg er som regel del av et habiliterings- eller rehabiliteringsopplegg i regi av spesialisthelsetjenesten eller kommunen.

Pasientrettighetsloven regulerer all helsehjelp. Foreldrene eller andre med foreldreansvaret har rett til å samtykke til helsehjelp for pasienter under 16 år. Dette gjelder også for samtykke til helsehjelp for pasienter mellom 16 og 18 år som ikke har samtykkekompetanse.

Motsetter barn over 16 år seg helsehjelp og ikke har samtykkekompetanse gjelder pasientrettighetslovens kapittel 4A. Den omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Her settes det klare regler for når en kan bruke tvang og makt, som kan være aktuelt i treningsopplegg.

Formålet med disse reglene er å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade samt å forebygge og begrense bruk av tvang. Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett.

Det er verd å merke seg at en i loven opererer med forventet motstand – ikke faktisk motstand. Videre vil sosialtjenestelovens kapittel 4A være gjeldende for personer med diagnosen utviklingshemming i de fleste tilfeller. Da gjelder også reglene uavhengig av alder.

Les mer:

2 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page