top of page
SOMMER gir halv pris nye medlemmer-2.jpg
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Bedre grunn- og hjelpestønad nå!

Pensjonistene kan se frem til behagelige 8,5 prosent økning, må våre familier leve med et etterslep for mange år. Grunn- og hjelpestønaden er ikke nevneverdig justert. Dette har fått Handikappede barns foreldreforening til å løfte saken til Stortinget.

Mens prisutviklingen i samfunnet har økt, har trygdeytelsene grunn- og hjelpestønad stått stille. Regjeringen har gjort en liten endring, men ikke nok for å ta igjen etterslepet fra tidligere år. Dette viser grafen over tydelig. Statsministeren har før trygdeoppgjøret er landet, allerede lovet et historisk godt oppgjør for pensjonistene. Dette er, selvsagt, velgergrupper regjeringen mer enn gjerne vil tekkes før høstens kommunevalg. Dermed er lommeboka vidåpen. Hva gjelder vår gruppe, som er en liten del av befolkningen, synes det som om gjerrigheten heller slår til. Vanlige folks tur? Innledningen til regjeringens tiltredelseserklæring (Hurdalsplattformen) har fine ord. Et av de er å gjennomgå og bedre ordningene for familier med barn med særskilte behov. I all hovedsak er hjelpestønad en ordning som er innrettet til familier som faller inn under vår medlemsmasse, likeså er de fleste med rett på grunnstønad personer som er inn under vår målgruppe. Når nå regjeringen har vært i virke og gjort sine grep gjennom statsbudsjettet og nå revidert, har de ikke innfridd på å bedre. Økningen har vært der, men den har ikke bedret ordningen jamfør etterslepet fra tidligere år.

Reelt løft for alle Å være småbarnsfamilie er kanskje den mest krevende tiden rent økonomisk, hvor en både har etableringskostnader og alle merutgiftene det er å stifte familie. For familier flest er dette en periode som går over, da barn blir eldre og hus etterhvert blir nedbetalt. Vi har vist at våre familier i større grad enn andre blir med en eller begge foreldre helt eller delvis utenfor arbeidslivet, de har måtte ta opp store lån for å bygge om bolig og merker dyrtiden på kroppen. For våre familier oppleves det som uheldig at regjeringen velger å løfte opp pensjonistene, mens vi blir hengende etter. Vi forventer derfor et løft tilsvarende for både grunn- og hjelpestønad. Brevet til Stortinget

Det er våre folkevalgte på Stortinget som har det overordnede ansvaret for at også våre familier blir sett og hørt. Når regjeringa ikke har hørt oss tilstrekkelig, velger vi derfor å sende et brev til alle våre stortingsrepresentanter. Her forventer vi en justering av grunn- og hjelpestønadene tilsvarende som resultatet av trygdeoppgjøret.


Grunn- og hjelpestønad revidert
.pdf
Last ned PDF • 269KB


90 visninger
Selma og Trine.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

logosymbol_hvit
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page