• Familiens tips å tenke på når ditt barn fyller 18 år

    Vi har fått pappa Christian og mamma Anne Mari til å gi sine beste råd til våre medlemmer, basert på egne erfaringer med datteren Nora. – Når det gjelder råd og tips i forbindelse med overgangen til voksenlivet, fyller Nora snart 19 år, så vi har jo ikke så mange eller langvarige erfaringer. Her er.. Les mer »

  • Dette er omsorgsordningen

    Ved sykdom hos barn mellom 0-12 (18) år har man rett til omsorgsdager (sykedager for barn)  Nav selv beskriver ordningen slik på sine hjemmesider: Omsorgspenger for bruk av omsorgsdager er mest kjent som «hjemme med sykt barn-dager». Dette er omsorgsdager du bruker når du må være borte fra jobb fordi barnet ditt for eksempel har.. Les mer »

  • Forfalskede legeerklæringer for å gi omsorg

    HBF-pappa Christian Henningsen mener det det må på plass et system med omsorgsdager/sykedager i tilfeller der foreldre med hjemmeboende voksne barn med nedsatt funksjonsevne/ multifunksjonshemmede barn må være hjemme på grunn av (kortvarig) sykdom. Det bør være helt være unødvendig å skaffe seg falsk sykemelding som kompensasjon for omsorgsdager etter at barn som bor hjemme.. Les mer »