• Årsmøte i HBF 2022

  22-24. april var det endelig fysisk årsmøte i Handikappede barns foreldreforening igjen. De siste årene har det vært gjennomført diverse digitale løsninger for å avholde årsmøte, men det var både gøy og inspirerende å kunne møtes igjen. Delegater fra alle lokallagene og noen enkeltrepresentanter fra regioner hvor vi ikke har lokallag møttes i Oslo. På.. Les mer »

 • Fant barnet lagt ut på anbud

  Handikappede barns foreldreforening (HBF) mener Trondheim kommune svikter både barnet og familien når de innhenter anbud på tjenester til et barn i et offentlig anbud. – For det første er det helt unødvendig å gjøre dette offentlig. Det er sårt for familien, og det er vanskelig å se at et offentlig anbudsprosess ikke gir alt.. Les mer »

 • Forfalskede legeerklæringer for å gi omsorg

  HBF-pappa Christian Henningsen mener det det må på plass et system med omsorgsdager/sykedager i tilfeller der foreldre med hjemmeboende voksne barn med nedsatt funksjonsevne/ multifunksjonshemmede barn må være hjemme på grunn av (kortvarig) sykdom. Det bør være helt være unødvendig å skaffe seg falsk sykemelding som kompensasjon for omsorgsdager etter at barn som bor hjemme.. Les mer »

 • HBF-innspillene tatt med i NOU-rapport

  HBF fikk gjennomslag for mye av foreningens politikk i rapporten som BPA-utvalget nå har lagt frem.  Et offentlig utvalg fikk september 2019 i oppdrag å gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) har aktivt deltatt med innspill til BPA-utvalget, som i dag leverte NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt… Les mer »

 • Fakkeltog og Furutun-engasjement på 3. desember

  På FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne 3. desember var det mange som gikk i fakkeltog for å vise sitt engasjement i Fredrikstad. Flere av innlederne tok opp Furutun-saken i sine appeller.   – Vi kan feire mye, og vi skal kjempe ennå mer! For menneskerettighetene er fortsatt ikke helt på stell! Slik sendte.. Les mer »

 • 1,5 års venting på toalettet

  I Drammen bor Sivert. Han er nå 17 år og har venta lenge på do. Bokstavlig talt. Det skyldes ventetid på kommunal ergoterapitjeneste. Svært mange kommuner er dårlig rigget til å gi innbyggerne gode tjenester. I disse tider presenteres lokale kommunebudsjetter og de må leses slik at en slipper å vente 1,5 år på toalettet. .. Les mer »

 • Tilgang til SOR konferansen

  Hovedstyret ønsker aktive medlemmer med kunnskap. Derfor inviterer vi deg som HBF-medlem å oppdatere deg gjennom å delta digitalt på høstens SOR-konferanse. SOR-konferansen er en godt kjent og mye besøkt fagkonferanse, med dyktige fagfolk og godt innhold på programmet. Høstens konferanse handler om rettsikkerheten for mennesker med utviklingshemming. Du kan lese mer om konferansen her:.. Les mer »

 • Du kan jo bare…

  … gå hjemme som andre mødre gjør, ble en mamma fortalt av den kommunale saksbehandleren da familien spurte om tjenester slik at familiens voksne kunne være i jobb. Er det slik at familier med meromsorg gjør andre karrierevalg enn familier flest? Det ønsker Handikappede barns foreldreforening å finne ut av. Vi gjennomfører derfor en undersøkelse.. Les mer »

 • Må løftes opp til Stortinget

  Knusende rapport fra riksrevisjonen om familier med barn med funksjonsnedsettelser: – Rapporten må løftes opp til Stortinget Riksrevisjonen har avdekket alvorlig svikt fra sykehus, kommuner og Statsforvalteren for familier med barn med funksjonsnedsettelser. – Det er positivt at Riksrevisjonen har dokumentert systemsvikten så tydelig, men ikke noe av dette er nytt for oss. Flere av.. Les mer »

 • Fikk det sosiale livet med vennene tilbake da nærskolen ble universelt utformet

  Pia (11) fra Kristiansand fikk et nytt liv da den lokale barneskolen ble pusset opp og ble universelt utformet. – For Pia har livet totalt endret seg. Vi har igjen den lykkelige, sosiale jenta vi vet hun er. Og venninnene betyr alt for henne, forteller mamma Line Hasund Vareberg.  Denne historien handler om Pia (11).. Les mer »

 • Det er forskjell på folk

  Funksjonshemmede under vergemål opplever stort digitalt utenforskap. Det gjelder muligheten til å skaffe seg varer og tjenester, å kunne hente ut digital offentlig informasjon og å ivareta sine egne interesser. Det er diskriminerende. Personer under vergemål får ikke tilgang til egne helseopplysninger via helsenorge, kan ikke sende melding til NAV eller motta personlige brev gjennom.. Les mer »

 • Den j*vla drittungen

  Bleieunge. Småbarnslivet. Engangsbleier. “Toxic waste” hoper seg opp i restavfallet. De fleste småbarnsforeldre klør seg i hodet over hvor fort dunken med bleier fylles opp. Flere renovasjonsselskaper gir småbarnsfamilier større restavfallsbeholder gratis. Dette for å unngå unødig ekstrautgifter for “drittungen”. For mange familier med handikappede barn derimot, er “drittutgiften” permanent.  Barn med ulike handikap er.. Les mer »

 • Går i minus på grunn av vergemål

  Datteren til Christian Henningsen og Anne Mari Svardahl fra Lørenskog fikk en alvorlig skade ved fødsel og fikk millionerstatning. Nå kjemper de for å kunne gi dattera de beste betingelsene for formuen. Regelverket i dag krever at hun må ha pengene i banken, hvor formuen kryper for hvert år. De er ikke alene. Tall Handikappede.. Les mer »

 • Fornøyelsesparker og ledsagerbevis

  Sommerferie i år. Kongeparken, Dyreparken, Hunderfossen,  Bø Sommerland, Tusenfryd. Høydepunktet for mange barn og unge. Men hvordan er det å komme dit og ha behov for ledsager under oppholdet. HBF gir oversikten for sommeren. De aller fleste fornøyelsesparker praktiserer såkalte “først i køen” ordninger og vis hensyn løsninger.  Ikke alle funksjonsnedsettelser er synlige. Handikappede barns.. Les mer »

 • Kommunene overlater ansvaret til foreldrene

  En fersk rapport avslører alvorlige mangler i Oslo kommunens koordinering for barn med behov for hjelp. Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) mener dette ikke er spesielt for hovedstaden. – Vi opplever problemer med koordinatortjenesten over hele landet. En altfor stor del av ansvaret overlates til slitne foreldre, som bruker svært mye tid på å kjempe for sine.. Les mer »

 • Pressebilder

  Last ned høyoppløselige bilder av leder Annette Jensen ved å klikke bildene under

 • Streik

  UNIO er i streik i kommunene. Flere familier og HBFs medlemmer melder at streikeuttaket rammer de spesielt hardt. –Streik er et legitimt virkemiddel som UNIO har valgt å bruke, sier HBF-leder Annette Jensen, som likevel håper at streiken i minst mulig grad rammer viktige og nødvendige velferdstjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelser.  HBF-lederen legger.. Les mer »

 • Skattemelding 2020

  Skattemeldingen for privatpersoner skal leveres om bare få dager. HBF får stadig inn spørsmål om hvilke fradrag man har rett på når man har ansvar for funksjonshemmede barn. Mange leter etter særfradrag for sykdomsutgifter, men dessverre er dette et fradrag under utfasing. Det betyr at det kun er de som fikk sykdomsfradraget så lang tilbake.. Les mer »

 • Opprørt og skuffet HBF leder

  -Jeg er opprørt og skuffet over at Abid Raja fortsatt ikke er i stand til å si når stortingsmeldingen om rettighetene til personer med utviklingshemming kommer, sier HBF- leder Annette Jensen. I tirsdagens stortingsdebatt, etter kultur- og likestillingsministerens redegjørelse om status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i praksis, ble Abid Raja utfordret.. Les mer »

 • Annette ny leder av HBF

  Handikappede barns foreldreforening har fått ny leder. Annette Jensen. Annette er mangeårig tillitsvalgt er 43 år og bor i Kristiansand. Hun overtar lederposisjonen etter Elin Langdahl, som nå trer av etter fire år som leder.  Under årsmøtet til Handikappede barns foreldreforening 11. april gjennomført digitalt, ble HBF Annette Jensen valgt som leder av Handikappede barns.. Les mer »

 • Årsmøte 2021

  Handikappede barns foreldreforening er en demokratisk organisasjon hvor lokallagene velger delegater til å delta på foreningens høyeste organ. Hvert år arrangeres årsmøte for HBF, som blant annet velger nytt styre. I fjoråret er et spesielt år, på mange måter – med få fysiske møter. HBF  og lokallagene har likevel klart å gjennomføre aktivitet. Betydningen av.. Les mer »

 • Er en selvfølge en selvfølge

  Du tar for gitt, at du blir tatt på alvor som individ. At du blir inkludert og ikke forskjellsbehandlet. Du ser det som en selvfølge, at du får de samme mulighetene til utdanning som alle andre.  Du har gode grunner for å ta dette for gitt. Det representerer grunnleggende rettigheter som er viktige og selvfølgelige.. Les mer »

 • Umusikalske kommunekutt

  Koronaøkonomien treffer kommunenorge hardt. Rundt om i landet er det mange rådmenn og kommunedirektører som i disse dager legger frem budsjettforslag for de neste årene som er trange. Flere kommer med kutt på tjenesteområder som omhandler funksjonshemmede barn og unge. Det er umusikalsk og ikke bærekraftig.  Regjeringen uttaler at det er ingen grunn til å.. Les mer »

 • Engangspenger

  Regjeringen legger 100 millioner på bordet for å styrke avlastning og habilitering i kommunene. Dette fordi Covid-19 situasjonen har vært og er krevende for meromsorgsfamilier. I statsbudsjettet for 2021 ligger fordelingen klar. Hvor mye går til din kommune? Vi har oversikten.  Dette er engangspenger, som skal kompensere for noe av utfordringene familier og sårbare barn.. Les mer »

 • Når barn skal dø

  Ingenting er så endelig som døden. Døden er uendelig endelig. I det øyeblikket døden inntreffer, så er det ingen vei tilbake. Ingen utvei eller alternativ løsning. Ingen rom for kreativitet eller forhandlinger. I løpet av et sekund så er den man elsker bare borte. For godt. Slik er ingressen i en artikkel i vårt medlemsblad.. Les mer »

 • Boligpenger som forsvinner

  Ved nyttår 2020 fikk kommunene ansvar for midler Husbanken tidligere hadde ansvar for. Herunder penger knyttet til ombygging og tilpasning av bolig. Blant medlemmer i HBF er det ikke uvanlig at en må ha tildels stor ombygging av bolig for at barnet skal kunne bo hjemme. Men nå er det usikkert om familiene får den.. Les mer »

 • Utilgjengelig skoleveg

  Se for deg at det skal lages ny skoleveg for elever i nærskolen. Se for deg at denne vegen ikke er tilgjengelig for alle. Se for deg at denne bygges med trapp. Se for deg å være eleven som ikke kan gå i trapper. Er det da greit å bruke offentlige midler på å bygge.. Les mer »

 • Mirakler kan skje

  For å muntre opp den lamme Clara tar tante Dete med seg Heidi til Frankfurt am Main og huset til familien Sesemann. Takket være Heidis vennskap blir Clara raskt bedre, hun lærer til og med å gå igjen. Mirakelet er ikke at Clara kan gå, men at nok en stor leketøys produsent bidrar til inkluderende.. Les mer »

 • Når nærskoleprinsippet utfordres

  I nye Lillestrøm kommune kan en lese om Maia (13) som mistet plassen på SFO tilbudet hun og familien har behov for. I følge kommunens nye vedtekter heter det at barn med særskilte behov på 5. -10. trinn og som har plass på kommunens spesialskoler, gis mulighet til å søke SFO-plass ved kommunens tilrettelagte tilbud… Les mer »

 • Sikre tilbud til barn med funksjonsnedsettelse

  Regjeringen bevilger penger til å sikre at sårbare barn får det opplæringstilbudet de har behov for. I juli kom det et brev fra utdanningdirektoratet til alle norske kommuner med bevilgning til nettopp denne gruppa.  Handikappede barns foreldreforening er levende opptatt av at barn med ulike funksjonsnedsettelser skal få det beste tilbudet og har derfor valgt.. Les mer »

 • Gratis SFO 5.-7. trinn og fripassasjer?

  I høst er det slik at alle barn med særskilte behov og SFO fra 5.-7. trinn får dette gratis. Dette skyldes statsbudsjett for i år og iherdig interessepolitisk jobbing. En jobb vi er stolte av å ha vært med på å få til.  Handikappede barns foreldreforening arbeidet med gratis SFO 5.-7. trinn over lengre tid,.. Les mer »

 • Fiks det, bare fiks det

  Er det slik at kommunens verdisett skal begrense barns mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv og utvikle egen selvstendighet? På nrk.no kunne 6. juli vi lese om tvillingen Mari på 11 fra Askøy. Mari har cerebral parese, hun sitter i rullestol og trenger ekstra bistand for å kunne leve et likestilt.. Les mer »

 • Til bruker av tjenesten

  Til bruker av tjenesten. Til tjenestemottakeren. Til deg som ikke klarer deg selv. Til deg som trenger hjelp. Allerede nå har du en opplevelse av å være annerledes. Vårt barn heter ikke Kari lenger. Hun heter Bruker. Bruker sier. Bruker gjør. Bruker kan ikke gjøre seg forstått verbalt. Bruker som avkler mennesket og Kari.    Det.. Les mer »

 • Helsereiser til besvær

  Mange barn og unge må reise med fly for å gjennomføre nødvendig oppfølging av helse. Mange barn med nedsatt funksjonsevne er hypotone. Superenkelt: De trenger støtte når de skal sitte. Det kan være utfordrende med regler som ikke snakker sammen.  Handikappede barns foreldreforening får henvendelser fra fortvilte foreldre som ikke aner råd. De skal reise.. Les mer »

 • Spørsmålet ingen stiller

  Nå endres veilederen for smittevern for skoler. Dette er flott for de fleste elever, men hva med barn med særskilte behov og vedtak om spesialpedagogikk? Hvilket tilbud får de i tiden fremover? I morgen møter Kunnskapsminister Guri Melby pressen på Luhr skole for å presentere ny veileder.  Luhr skole er en skole 1-7. trinn og.. Les mer »

 • Munnbind på fly

  Det å reise i disse dager er noe folk flest prøver å unngå. Likevel er det enkelte reiser som må gjennomføres. Som smittevernstiltak, har derfor flyselskapene satt krav om munnbind. Det kan være utfordrende for noen.  SAS kunngjør i pressemelding 13. mai mellom annet:  Det blir obligatorisk for alle passasjerer over alderen 6 år å.. Les mer »

 • Revidert 2020

  Regjeringens tiltakspakke er oppløftende lesning for de som får utbytte av pengene.  Det meste av bevilgningene vil dessverre ikke gå til tiltak som er tilrettelagt våre medlemmers barn. Ferietilbud for andre enn barn med funksjonsnedsettelser Ferietiltakene på 53 millioner, som er skissert favner ikke mange i vår målgruppe. De fleste av «våre» barn trenger tilpassede.. Les mer »

 • Trenger elever å kunne snakke for å lære på skolen?

  Fagpersoner fra hele landet signerer brev til kunnskapsministeren om ASK, Alternativ Supplerende Kommunikasjon og om viktigheten av lovfestet språk. Dette er viktig lesning. Høringsfrist på NOUen er 1.juli 2020. HBF vil selvsagt levere egen høring men gjengir gledelig kronikken fra tirsdags utgaven 05. mai av Adresseavisen. Les- og delverdig.  Åpent brev til kunnskapsministeren og sentrale.. Les mer »

 • Foreldreundersøkelse

  Konsekvensen av stengt barnehage og skole er stor for familier med barn med særskilte behov. Vi avdekket tidlig at det var sprik mellom hva regjeringens ønske om å ta vare på barn med særskilte behov og virkeligheten ute i kommunene. Handikappede barns foreldreforening har derfor gjennomført en undersøkelse i tidsrommet 30. april til nå for.. Les mer »

 • Undersøkelse korona

  Har du et barn med spespedvedtak? 47 156 barn i grunnskolen har vedtak om spesialpedagogikk. I tillegg kommer alle barna i barnehage og på videregående skole. Hvilket tilbud får disse og familiene i koronatidene. Ingen vet egentlig. Det må vi finne ut av! Derfor har vi laget en undersøkelse til alle familier over hele landet.. Les mer »