• Er jeg glad for mitt liv?

  Se deg selv som en vakker stein i vannet. Du skaper ringene. Slik innleder Monica Lylloff avslutningskapittelsen i hennes bok «Seje mor». Monica er selv mor til tre barn med særskilte behov og aktivist for å bedre forholdene. Hun er sentral i #enmillionstemmer som satte agenda under Folketingsvalget i Danmark  2019.  Å skape ringer Beretninger.. Les mer »

 • #helsesista?

  Helsestasjoner finnes rundt om i hele landet, og er en av grunnstenene i folkehelsen. I mange kommuner er det helsesykepleieren som er kontaktpunkt for kommunens tilbud til familier med handikappede barn. I det faggruppen for helsesykepleie arrangerer kongress, er det naturlig at HBF er tilstede. Stormen konserthus 2019 Når livet stormer som verst, er god.. Les mer »

 • Barns beste

  Å kunne leve frie selvstendige liv er noe de fleste av oss tar for gitt. Barn med nedsatt funksjonsevne og deres foreldre opplever ofte det motsatte. Handikappede barns foreldreforening (HBF) er alvorlig bekymret over at rettigheter som sikrer gode liv mangler, og at de lovfestede rettighetene vi har ikke oppfylles av kommunene. Elin J. Langdahl.. Les mer »

 • Dagen i morgen

  Mammaen til en autist, Line Natalie Røllheim Albertsen, har skolestarter i høst. Det får henne til å tenke. Vi har lånt teksten fra hennes blogg (https://mammantilenautist.blogg.no/). Hennes barn Oscar begynner på nærskolen. Om annerledeshet, forventninger, usikkerhet og at noen synes det er flott at vi er der, andre vil helst at vi skulle vært et annet.. Les mer »

 • Tilgjengelige skoler

  En kartlegging viser at 80 % av skolene har svært mangelfull tilgjengelighet. Alle barn har rett til å gå i sin nærskole, uansett funksjonnedsettelse. Kommunen skal gi alle barn samme mulighet til å gå på nærskolen. Kommunene må lage oversikt og plan for universell utforming av alle skoler. Det må settes av nok penger og.. Les mer »

 • Sommer med ledsagerbevis

  Noen gang prøvd deg i en fornøyelsepark med barn med nedsatt funksjonsevne, gruet deg til fritidsaktiviteter? Svært mange foreldre søker ikke om ledsagerbevis før barnet er 8 år. Rett og slett fordi retningslinjene ikke er oppdatert. Flere kommuner har nå endret egne retningslinjer for ledsagerbevis.   Endringer i aldersgrense og modernisering Handikappede barns foreldreforening har over.. Les mer »

 • BlimE

  Den nye «BlimE-låta» ble sluppet fredag 14. juni. Samme dag publiserte NRK også instruksjonsvideoen til årets dans i NRK TV. BlimE-dagen, der alle skolene danser, er 6. september. NRK la også ut en tegnspråkversjon av låta 14. juni. Denne fremstår som en musikkvideo i seg selv, og det er også hentet elementer fra tegnspråk inn.. Les mer »

 • Virke støtter HBFs krav om norsk standard

  Handikappede barns foreldreforening er sterkt kritisk til kommuner som velger å avvike fra Norsk Standard i det de skal legge ut konsesjon for brukerstyrt personlig assistanse. Sist Nittedal kommune. Hovedorganisasjonen Virke støtter HBF i saken. Her må politikere holde kommuneadministrasjonen i stramme tøyler.  Virkes rolle Virke er en hovedorganisasjon som representerer 21.ooo bedrifter og arbeidsgivere… Les mer »

 • Kommuner som avviker fra standard

  Nok en kommune har utlyst ny konsesjon på BPA uten å følge hva kommuner og bransjen mener er riktig standard. Denne gangen er det Nittedal kommune. De utlyser med avvik, hvor de ikke ønsker å bruke Norsk Standard, da de mener rapporteringskravet i denne ikke er godt nok ivaretatt. Ulovlig praksis Det er i ny.. Les mer »

 • Kafka prosessen

  To mødre, et storting, to sønner som ikke kan kjøre i vanlig bil, men ikke er bevegelseshemmet medfører endringer i forskrift. Hege Balevik var en av de to mødrene og sto på for sønnen Sander. Det ble fra 1. januar 2019 mulig at utagerende uten rullestol likevel kan få kassebil. Men har Sander fått bil.. Les mer »

 • Helsehjelp i førskoletilbudet

  Er det slik at barn med ulike helsebehov kan pålegges kortere oppholdstid i barnehage? Alle barn er barn og barnehagen har et likestilt ansvar for å tilrettelegge for god omsorg uavhengig av barnas funksjonsevne og medisinske behov.  Andel barn i barnehage 97,1 prosent av barn mellom 3-5 år bosatt i Norge har barnehageplass. Av disse.. Les mer »

 • Nominer årets pårørendekommune

  Nomineringen til «Årets pårørendekommune» er allerede godt i gang. Prisen deles ut for tredje gang, og i år har Handikappede barns foreldreforening kommet med i juryen.  Nominasjonsprosessen startet 20. april og varer helt til 20. august. I fjor kom det inn over 80 nominasjoner til prisen som skal hedre kommunens pårørendearbeid. Målet med prisen er.. Les mer »

 • 17. mai barnas dag

  Nasjonaldagen vår er barnas dag. Barnetog. Pølse, is, pølse, is og gjerne en samling på den lokale skolen. Tradisjonene er viktige og en del av vår felles identitet. Hva så med familier med handikappede barn?  Håvard Ravn Ottesen hro@hbf.no Men assistenten har fri Mange barn med nedsatt funksjonsevne har, av åpenbare årsaker, behov for tilrettelegging.. Les mer »

 • Meromsorg

  Vi bruker begrepet meromsorg som betegner gapet i forhold til omsorg andre foreldre har til jevnaldrende barn. Meromsorg bør i størst mulig grad dekkes av det offentlige, for å minimere belastningsskader på foreldrene og forhindre utestenging fra arbeidslivet. Etter fylte 18 år vil alt assistansebehov være meromsorg dersom det ytes av foreldre. Handikappede barns foreldreforening hbf@hbf.no.. Les mer »

 • Spill for alle

  En av de mest leste sakene på nrk.no vinteren 2019 er historien om Mats. Mats, med sin funksjonsnedsettelse hadde et eget univers med tilhengere og venner. Spilluniverset åpner dører og funksjonshemming stopper ingen.  Håvard Ravn Ottesen – hro@hbf.no WoW Først da Mats var død, forsto foreldrene verdien av gamingen hans. Foreldre har liten kunnskap om.. Les mer »

 • Årets pårørendekommune

  Kjenner du til en kommune som er spesielt god i pårørendearbeid? I så fall, da må du nominere den til å bli årets pårørendekommune 2019. Handikappede barns boreldreforening vet det foregår mye bra ute i landets kommuner. For vår del er det viktig å løfte opp og frem de gode historiene og erfaringene. Vi er.. Les mer »

 • Bedre tjenester til familier

  Torsdag 31. januar er det høring på Stortinget om et representantforslag om bedre vilkårene for familier med ekstraordinære omsorgsoppgaver. Dette er viktig saksområde for HBF.  Bakgrunn Sosialistisk venstreparti foreslår i et såkalt dokument 8 forslag at Stortinget ber regjeringen fremme forslag om lovfestet rett til familievikar for familier med særlige omsorgsutfordringer (…) at retten til brukerstyrt.. Les mer »

 • Gjennomslag hos ny regjering

  Gjennomslag for viktige HBF-saker i den politiske plattformen for firepartiregjeringen – Jeg er svært fornøyd med at den politiske plattformen for den utvidede regjeringen innebærer flere viktige gjennomslag i politikken for personer med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Nå skal vi følge med på at regjeringen faktisk leverer, sier Elin J. Langdahl, leder i Handikappede.. Les mer »

 • Enklere grunnstønad

  I 2019 blir det enklere å få grunnstønad, i alle fall for noen. Handikappede barns foreldreforening er diagnoseuavhenig, men gleder seg over en endring i statsbudsjettet som er vedtatt for 2019. Personer med hyperkinetiske forstyrrelser / ADHD får grunnstønad sats en. Det er gledelig nytt for mange, og vi forventer at denne endringen og gjør.. Les mer »

 • Leirskole for alle

  HBF ønsker velkommen regjeringens forslag om obligatorisk leirskole for alle elever med minimum tre overnattinger.  I dag har vi derfor sendt inn vårt høringssvar til forslaget, hvor vi understreker viktigheten at også handikappede barn skal ha dette tilbudet.  Utdanningspolitisk ansvarlig i HBF, Ragnar Skaug uttaler:  «Skolen skal også være en arena for utvikling av sosiale.. Les mer »

 • Tredje gangen

  Tredje gangen teller det. Pleiepenger. 19. november er det tredje gangen Handikappede Barns Foreldreforening deltar i komitehøring om pleiepenger. Leder Elin J Langdahl er tydelig. Pleiepenger skal være uten tidsavgrensing. Mens media er opptatt av abortdebatt og aksjoner, har vi i HBF et tydelig fokus på barna som er født. Født og velkommen til livet,.. Les mer »

 • FNs barnedag

  20. november er FNs internasjonale barnedag. Denne dagen er viktig, fordi barns rettigheter er ikke selvsagt. FN har en egen barnekonvensjon. Den gjelder alle barn, også barn med funksjonshemming. Derfor er denne dagen viktig for HBF. Barnedagen markerer jubileet for barnekonvensjonen. Den tråde i kraft i 1990 og er den menneskerettskonvensjonen flest land har skrevet.. Les mer »

 • Å følge legens råd

  Handikappede barns foreldreforening har engasjert seg i Edvan (8) sin sak, hvor hans tilbud fra kommunen ikke er i samsvar med hva spesialisthelsetjenesten anbefaler.  Fylkesmannens praksis er ikke entydig. HBF erfarer at Fylkesmannen i Østfold opererer med annen standard enn andre fylkesmenn.  Kommunen har en plikt og et ansvar for å gi innbyggerne et forsvarlig.. Les mer »

 • Statsbudsjettet 2018

  Pleiepenger og grunnstønad. Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget skal i forbindelse med satsbudsjettet fremme lovforslag med nødvendige endringer for neste år. I den anledning er det komitehøring, hvor HBF selvsagt deltar.  Tre minutter taletid for Stortingskomiteen gjør at en må prioritere og for oss var det åpenbart å løfte frem, 1) Pleiepengeordningen og 2) Forenkling.. Les mer »

 • Reagerer sterkt

  I dagens VG kan vi lese om om mamma Nina Bakkefjord og Edvan, og hennes ønske om å sikre sønnen forsvarlig helsehjelp. Leder Elin Langdahl reagerer sterkt på kommunal overstyring av anbefalinger gitt av spesialisthelsetjenesten.  Moss kommune overprøver faglige anbefalinger fra spesialisthelsetjenesten, med fylkesmannens velsignelse. Fylkeslegen i Østfold uttaler at kommunen står relativt fritt til.. Les mer »

 • Brukerpass

  Synes du det er omstendelig med alle søknader og byråkrati rundt hjelpemiddel og barnet ditt? I så fall, det finnes løsninger. NAV Hjelpemiddel har en ordning som heter brukerpass, men som er lite kjent. Godt bevart hemmelighet fortjener å bli tatt frem. Brukerpasset skal forenkle hverdagen din og gi enklere hverdag for familien og hjelpeapparatet… Les mer »

 • Avlastning og transport

  HBF får ofte spørsmål om dette med transport til og fra avlastning. Det være seg avlastningsbolig eller privat avlastning. Transport til og fra avlastning skal være vederlagsfri.  Grunnlag Avlastningstiltak er et tilbud kommunen plikter å ha etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 og har til hensikt å være støtte for pårørende. Støtte for å forhindre.. Les mer »

 • Tomme vedtak

  Handikappede Barns Foreldreforening får stadig henvendelser fra medlemmer og pårørende som har vedtak. Vedtak om tjenester som ikke har latt seg gjennomføre. Klassisk eksempel er vedtak om avlastning, men kommunen finner ikke avlaster eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp, men kommunen finner ikke kvalifisert personell. I praksis er vedtaket om bistand da et tomt vedtak.  Denne.. Les mer »

 • Barn nektes NAV bil

  Blant HBFs medlemmer er det mange foreldre til barn i rullestol. Svært mange av disse søker, og får avslag om HC tilpasset bil (NAV type 2). For å illustrere tematikken, har vi fått lov å bruke historien til Kim i Oslo, som først fikk beskjed om at han trengte elektrisk rullestol for å få bil,.. Les mer »

 • Redusert avlastning?

  Høyesterrett har behandlet flere dommer omkring avlastning og avlasters arbeidsrettslige ståsted. Dette har medført betydelige endringer i hvordan avlastningstilbudet har vært for familier med privat avlastning blir gjennomført.  Dommen har medført en ny forskrift om arbeidstid for private avlastere. HBF har vært i kontakt med familier som har fått redusert tilbudet på grunn av kommunens.. Les mer »

 • Nytt skoleår

  Jeg var stolt mor til en førsteklassing. Han smilte stort med sine manglende fortenner, håret var bustete og kroppen var vanskelig å holde i ro. Hver morgen åpnet han øynene og så på meg med forventning. Klar til en ny dag. Klar til lek og læring. Øynene strålte der han søkte blikket mitt. Så langt.. Les mer »

 • Løvepappaene

  Løvemammaene oppsto som et fenomen i pleiepengedebatten på Stortinget høsten 2017. Siden den gang har de blitt tydelige med både egen snap, insta og face konto.  I profilerte politikere tok til orde for argumentene fra mødre til barn med store hjelpebehov. Men er det bare mødrene? Sommeren 2018 er tiden da pappene tar over. Ikke.. Les mer »

 • Ingenting umulig

  Hva får en 15 åring til å legge ut på et eventyr med å sykle Nordkapp – Hurdal en sommer 2018? Å sykle denne distansen for de fleste er en stor utfordring. Å gjøre det med ryggmargsbrokk er en utfordring langt utenfor normalen.  Sykkelen I Norge har vi en god hjelpemiddelordning gjennom NAV, hvor også.. Les mer »

 • Et smalere NAV

  Hva vet vi om handikappede barn og hvilke ytelser disse får? NAV har selv nylig publisert en rapport om i deres kunskapsserie om hva de vet om syke barn og hvilke ytelser de får. Håvard Ravn Ottesen – hro@hbf.no HBF understreker at familiene og barna som er medlemmer hos oss ikke er medlemmer på grunn.. Les mer »

 • Feriereiser og ekstrabehov

  NHF Ungdom profil Marinne Knutsen skriver i fjor sommer et innlegg på facebook at hennes familie elsker å reise, men på returen var det ikke plass til en av rullestolene familiene hadde med på turen. Noe som medførte en ekstrautgift på 15.000 for familien for ombooking til et annet flyselskap. Et skrekkscenario for mange familier.. Les mer »

 • Norge på langs

  Sander Andreassen (15) er født med ryggmargsbrokk. Nå sykler han Norge på langs, med armene! Ruten går fra Nordkapp til Hurdal. Et hårete mål for de fleste, men sommerens prosjekt for Sander. Som alle andre ungdommer Med seg på teamet på turen fra Nordkapp til hjemstedet Hurdal, har Sander med seg familien og kompisen Petter. Å.. Les mer »

 • Dobbelt svik mot alvorlig syke barn

  Syke barn som er avhengig av kommunal helsehjelp, opplever at den samme helsehjelpen utsetter dem for fare. Først svikter kommunene og deretter svikter rettsikkerheten. Ditt barn. Nydelig. Tilleggsutfordringer. Nyfødt intensiv. Usikkerhet. Flere spørsmål enn svar. Du skrives ut med en diagnoseliste som passer en doktorgradsavhandling. Barnet trenger massiv helsehjelp. Din hjerteknuser. Familien skal hjem. Til.. Les mer »

 • Helse eller skole?

  Barn og unge med habiliteringsbehov har samme rett og plikt til skole. Skolen og barnehage er i dag en forutsetning for å bli inkludert. Utfordringen for byråkrater er at dette favner inn under ulike lovverk. Barna og foreldre opplever av og til at tilbudet de får blir fragmentert. Derfor velger vi å skrive om temaet,.. Les mer »

 • 20 minutter til overs?

  Norske barn har rett til tegnspråkopplæring og alternativ supplerende kommunikasjon. Denne Irske kortfilmen vant Oscar for beste kortfilm i 2018! Har du 20 minutter du å avse, da skal du ta deg tiden til å se denne.  The silent child Irsk kortfilm fra 2017. Libby er en døv jente. Foreldrene hennes får hjelp til å forberede.. Les mer »

 • Kunsten å være annerledes

  – Her får Oda være en aktør, ikke bare en bruker. Å være en del av dette fellesskapet er magisk, sier mamma Vigdis Fagerheim. Teatersminke er ikke noe for Oda (12). Men når hun kommer på scenen er hun i sitt ess. Tekst Bård Sande, foto Terje Svaan, Gjengitt med tillatelse fra Adresseavisen Det er like.. Les mer »