• Seier mot kommunen

  Handikappede barns foreldreforening (HBF) er blitt gjort kjent med at flere kommuner, inklusive Steinkjer, krever inn egenandel for “SFO” eller tilsyn for unge på ungdoms- og videregående skole. Nå har vi fått gjennomslag. Men det er ennå et stykke arbeid igjen.  Barn og unge vil vanligvis, dess eldre de blir, utvikle en selvstendighet hvor de.. Les mer »

 • Appell foran Stortinget om tilskudd boligbygging

  Handikappede barns foreldreforening holder apell foran Stortinget om tilskudd til boliger i Statsbudsjettet. Leder Annette Jensen er tilstede og hun påpeker at det må handling til bak ord. Per nå mangler både handling og penger. Fine ord på glanspapir har ingen betydning, ingen verdi, hvis politikken ikke følger etter og sørger for at ord blir.. Les mer »

 • Fedres rolle ved barnepalliasjon

  Mannsdagen. Barnet har også en far. Hørt den før? Hvilken plass har menn i omsorgen for barn med store behov? Kunnskap om menn som fedre i krevende omsorgsoppgaver er viktig. Hva vet vi og hvordan kan vi få mer kjennskap til hvordan det er å være far når en vet at barnet har livsbegrensende tilstander… Les mer »

 • Endelig søvn natta gjennom

  HBF-medlem Vigdis Kveldstad og datteren Ida har ventet i to år på å få reise- og grindseng, til tross for at de hele tiden har visst de har rett. Nå er saken avgjort i Trygderetten til glede for både familien og mange andre. Avslagene og begrunnelsene på søknadene om grindseng har vært litt forskjellige. Det.. Les mer »

 • Fedre like viktig

  En pappa i livet. Farsdag. Mannsdagen. Er menn det sterke kjønn? Usikkert, når en ser på det med å være foreldre til funksjonshemmede barn. Barnet har en far også! Handikappede barns foreldreforening er en organisasjon som jobber uavhengig av kjønn. Vi vet likevel at svært mye av fokus til å være foreldre til barn med.. Les mer »

 • Ingen vet om Eline rekker å bli storesøster

  I Trondheim bor familien Øfsti/Gurholt som venter en lillebror og har termin 9. mars. Eline skal bli storesøster, men hverken pappa Vemund Gurholt eller Magnhild Ottesen Øfsti kan si med sikkerhet om det vil skje. Eline har en sjelden tilstand, Trisomi 13, som gjør at hun kan dø når som helst. Stortinget har nylig debattert.. Les mer »

 • Den viktige besteforeldrerollen

  Å bli besteforeldre er ofte en stor glede. Det gjelder også når man blir bestemor eller bestefar til et barn med nedsatt funksjonsevne. Samtidig kan man kjenne på en frykt og en sorg over at ting ikke ble som forventet, og en avmakt og fortvilelse over å ikke strekke til.  “De er viktige omsorgspersoner, enten.. Les mer »

 • Provoserende å kalle det et «frivillig SFO-tilbud»

  Flere kommuner krever innbetaling for SFO i ungdoms- og videregående skole, som de ikke har hjemmel for i lovverket. HBF arbeider nå med å snu dette både i Asker, Steinkjer og Lillestrøm, og har alliert seg med advokat Brynjar Meling. Han bekrefter at kommunene ikke kan kreve egenandel etter helse- og omsorgstjenesteloven for tilsynet. –.. Les mer »

 • Stor seier for barn med rett til erstatning

  De siste åra har over ti milliarder kroner blitt utbetalt som pasientskadeerstatning til barn på grunn av feil gjort av helsevesenet. Nå endres rentesats for erstatningsutmåling. Det er stor seier for alle barn som blir skadet og får erstatning. I den nye forskriften, som gjelder fra 1. oktober, endres kapitaliseringsrenten fra 4 til 1,5 %.. Les mer »

 • Dyrere energi og trangere økonomi

  Det er historisk høye energikostnader for tiden. Dette betyr mye for mange, og for familier med store behov enda mer enn for folk flest. Flere familier har fått innvilget grunnstønad på grunn av hyppigere klesvask mm. I tillegg kan det innvilges grunnstønad for bilhold. Manglende endring på grunnstønad, betyr i realiteten mindre å rutte med.. Les mer »

 • Årsmøte i HBF 2022

  22-24. april var det endelig fysisk årsmøte i Handikappede barns foreldreforening igjen. De siste årene har det vært gjennomført diverse digitale løsninger for å avholde årsmøte, men det var både gøy og inspirerende å kunne møtes igjen. Delegater fra alle lokallagene og noen enkeltrepresentanter fra regioner hvor vi ikke har lokallag møttes i Oslo. På.. Les mer »

 • Fant barnet lagt ut på anbud

  Handikappede barns foreldreforening (HBF) mener Trondheim kommune svikter både barnet og familien når de innhenter anbud på tjenester til et barn i et offentlig anbud. – For det første er det helt unødvendig å gjøre dette offentlig. Det er sårt for familien, og det er vanskelig å se at et offentlig anbudsprosess ikke gir alt.. Les mer »

 • Forfalskede legeerklæringer for å gi omsorg

  HBF-pappa Christian Henningsen mener det det må på plass et system med omsorgsdager/sykedager i tilfeller der foreldre med hjemmeboende voksne barn med nedsatt funksjonsevne/ multifunksjonshemmede barn må være hjemme på grunn av (kortvarig) sykdom. Det bør være helt være unødvendig å skaffe seg falsk sykemelding som kompensasjon for omsorgsdager etter at barn som bor hjemme.. Les mer »

 • HBF-innspillene tatt med i NOU-rapport

  HBF fikk gjennomslag for mye av foreningens politikk i rapporten som BPA-utvalget nå har lagt frem.  Et offentlig utvalg fikk september 2019 i oppdrag å gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) har aktivt deltatt med innspill til BPA-utvalget, som i dag leverte NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt… Les mer »

 • Fakkeltog og Furutun-engasjement på 3. desember

  På FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne 3. desember var det mange som gikk i fakkeltog for å vise sitt engasjement i Fredrikstad. Flere av innlederne tok opp Furutun-saken i sine appeller.   – Vi kan feire mye, og vi skal kjempe ennå mer! For menneskerettighetene er fortsatt ikke helt på stell! Slik sendte.. Les mer »

 • 1,5 års venting på toalettet

  I Drammen bor Sivert. Han er nå 17 år og har venta lenge på do. Bokstavlig talt. Det skyldes ventetid på kommunal ergoterapitjeneste. Svært mange kommuner er dårlig rigget til å gi innbyggerne gode tjenester. I disse tider presenteres lokale kommunebudsjetter og de må leses slik at en slipper å vente 1,5 år på toalettet. .. Les mer »

 • Tilgang til SOR konferansen

  Hovedstyret ønsker aktive medlemmer med kunnskap. Derfor inviterer vi deg som HBF-medlem å oppdatere deg gjennom å delta digitalt på høstens SOR-konferanse. SOR-konferansen er en godt kjent og mye besøkt fagkonferanse, med dyktige fagfolk og godt innhold på programmet. Høstens konferanse handler om rettsikkerheten for mennesker med utviklingshemming. Du kan lese mer om konferansen her:.. Les mer »

 • Du kan jo bare…

  … gå hjemme som andre mødre gjør, ble en mamma fortalt av den kommunale saksbehandleren da familien spurte om tjenester slik at familiens voksne kunne være i jobb. Er det slik at familier med meromsorg gjør andre karrierevalg enn familier flest? Det ønsker Handikappede barns foreldreforening å finne ut av. Vi gjennomfører derfor en undersøkelse.. Les mer »

 • Må løftes opp til Stortinget

  Knusende rapport fra riksrevisjonen om familier med barn med funksjonsnedsettelser: – Rapporten må løftes opp til Stortinget Riksrevisjonen har avdekket alvorlig svikt fra sykehus, kommuner og Statsforvalteren for familier med barn med funksjonsnedsettelser. – Det er positivt at Riksrevisjonen har dokumentert systemsvikten så tydelig, men ikke noe av dette er nytt for oss. Flere av.. Les mer »

 • Fikk det sosiale livet med vennene tilbake da nærskolen ble universelt utformet

  Pia (11) fra Kristiansand fikk et nytt liv da den lokale barneskolen ble pusset opp og ble universelt utformet. – For Pia har livet totalt endret seg. Vi har igjen den lykkelige, sosiale jenta vi vet hun er. Og venninnene betyr alt for henne, forteller mamma Line Hasund Vareberg.  Denne historien handler om Pia (11).. Les mer »

 • Det er forskjell på folk

  Funksjonshemmede under vergemål opplever stort digitalt utenforskap. Det gjelder muligheten til å skaffe seg varer og tjenester, å kunne hente ut digital offentlig informasjon og å ivareta sine egne interesser. Det er diskriminerende. Personer under vergemål får ikke tilgang til egne helseopplysninger via helsenorge, kan ikke sende melding til NAV eller motta personlige brev gjennom.. Les mer »

 • Den j*vla drittungen

  Bleieunge. Småbarnslivet. Engangsbleier. “Toxic waste” hoper seg opp i restavfallet. De fleste småbarnsforeldre klør seg i hodet over hvor fort dunken med bleier fylles opp. Flere renovasjonsselskaper gir småbarnsfamilier større restavfallsbeholder gratis. Dette for å unngå unødig ekstrautgifter for “drittungen”. For mange familier med handikappede barn derimot, er “drittutgiften” permanent.  Barn med ulike handikap er.. Les mer »

 • Går i minus på grunn av vergemål

  Datteren til Christian Henningsen og Anne Mari Svardahl fra Lørenskog fikk en alvorlig skade ved fødsel og fikk millionerstatning. Nå kjemper de for å kunne gi dattera de beste betingelsene for formuen. Regelverket i dag krever at hun må ha pengene i banken, hvor formuen kryper for hvert år. De er ikke alene. Tall Handikappede.. Les mer »

 • Fornøyelsesparker og ledsagerbevis

  Sommerferie i år. Kongeparken, Dyreparken, Hunderfossen,  Bø Sommerland, Tusenfryd. Høydepunktet for mange barn og unge. Men hvordan er det å komme dit og ha behov for ledsager under oppholdet. HBF gir oversikten for sommeren. De aller fleste fornøyelsesparker praktiserer såkalte “først i køen” ordninger og vis hensyn løsninger.  Ikke alle funksjonsnedsettelser er synlige. Handikappede barns.. Les mer »

 • Kommunene overlater ansvaret til foreldrene

  En fersk rapport avslører alvorlige mangler i Oslo kommunens koordinering for barn med behov for hjelp. Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) mener dette ikke er spesielt for hovedstaden. – Vi opplever problemer med koordinatortjenesten over hele landet. En altfor stor del av ansvaret overlates til slitne foreldre, som bruker svært mye tid på å kjempe for sine.. Les mer »

 • Pressebilder

  Last ned høyoppløselige bilder av leder Annette Jensen ved å klikke bildene under

 • Streik

  UNIO er i streik i kommunene. Flere familier og HBFs medlemmer melder at streikeuttaket rammer de spesielt hardt. –Streik er et legitimt virkemiddel som UNIO har valgt å bruke, sier HBF-leder Annette Jensen, som likevel håper at streiken i minst mulig grad rammer viktige og nødvendige velferdstjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelser.  HBF-lederen legger.. Les mer »

 • Skattemelding 2020

  Skattemeldingen for privatpersoner skal leveres om bare få dager. HBF får stadig inn spørsmål om hvilke fradrag man har rett på når man har ansvar for funksjonshemmede barn. Mange leter etter særfradrag for sykdomsutgifter, men dessverre er dette et fradrag under utfasing. Det betyr at det kun er de som fikk sykdomsfradraget så lang tilbake.. Les mer »

 • Opprørt og skuffet HBF leder

  -Jeg er opprørt og skuffet over at Abid Raja fortsatt ikke er i stand til å si når stortingsmeldingen om rettighetene til personer med utviklingshemming kommer, sier HBF- leder Annette Jensen. I tirsdagens stortingsdebatt, etter kultur- og likestillingsministerens redegjørelse om status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i praksis, ble Abid Raja utfordret.. Les mer »

 • Annette ny leder av HBF

  Handikappede barns foreldreforening har fått ny leder. Annette Jensen. Annette er mangeårig tillitsvalgt er 43 år og bor i Kristiansand. Hun overtar lederposisjonen etter Elin Langdahl, som nå trer av etter fire år som leder.  Under årsmøtet til Handikappede barns foreldreforening 11. april gjennomført digitalt, ble HBF Annette Jensen valgt som leder av Handikappede barns.. Les mer »

 • Årsmøte 2021

  Handikappede barns foreldreforening er en demokratisk organisasjon hvor lokallagene velger delegater til å delta på foreningens høyeste organ. Hvert år arrangeres årsmøte for HBF, som blant annet velger nytt styre. I fjoråret er et spesielt år, på mange måter – med få fysiske møter. HBF  og lokallagene har likevel klart å gjennomføre aktivitet. Betydningen av.. Les mer »

 • Er en selvfølge en selvfølge

  Du tar for gitt, at du blir tatt på alvor som individ. At du blir inkludert og ikke forskjellsbehandlet. Du ser det som en selvfølge, at du får de samme mulighetene til utdanning som alle andre.  Du har gode grunner for å ta dette for gitt. Det representerer grunnleggende rettigheter som er viktige og selvfølgelige.. Les mer »

 • Umusikalske kommunekutt

  Koronaøkonomien treffer kommunenorge hardt. Rundt om i landet er det mange rådmenn og kommunedirektører som i disse dager legger frem budsjettforslag for de neste årene som er trange. Flere kommer med kutt på tjenesteområder som omhandler funksjonshemmede barn og unge. Det er umusikalsk og ikke bærekraftig.  Regjeringen uttaler at det er ingen grunn til å.. Les mer »

 • Engangspenger

  Regjeringen legger 100 millioner på bordet for å styrke avlastning og habilitering i kommunene. Dette fordi Covid-19 situasjonen har vært og er krevende for meromsorgsfamilier. I statsbudsjettet for 2021 ligger fordelingen klar. Hvor mye går til din kommune? Vi har oversikten.  Dette er engangspenger, som skal kompensere for noe av utfordringene familier og sårbare barn.. Les mer »

 • Når barn skal dø

  Ingenting er så endelig som døden. Døden er uendelig endelig. I det øyeblikket døden inntreffer, så er det ingen vei tilbake. Ingen utvei eller alternativ løsning. Ingen rom for kreativitet eller forhandlinger. I løpet av et sekund så er den man elsker bare borte. For godt. Slik er ingressen i en artikkel i vårt medlemsblad.. Les mer »

 • Boligpenger som forsvinner

  Ved nyttår 2020 fikk kommunene ansvar for midler Husbanken tidligere hadde ansvar for. Herunder penger knyttet til ombygging og tilpasning av bolig. Blant medlemmer i HBF er det ikke uvanlig at en må ha tildels stor ombygging av bolig for at barnet skal kunne bo hjemme. Men nå er det usikkert om familiene får den.. Les mer »

 • Utilgjengelig skoleveg

  Se for deg at det skal lages ny skoleveg for elever i nærskolen. Se for deg at denne vegen ikke er tilgjengelig for alle. Se for deg at denne bygges med trapp. Se for deg å være eleven som ikke kan gå i trapper. Er det da greit å bruke offentlige midler på å bygge.. Les mer »

 • Mirakler kan skje

  For å muntre opp den lamme Clara tar tante Dete med seg Heidi til Frankfurt am Main og huset til familien Sesemann. Takket være Heidis vennskap blir Clara raskt bedre, hun lærer til og med å gå igjen. Mirakelet er ikke at Clara kan gå, men at nok en stor leketøys produsent bidrar til inkluderende.. Les mer »

 • Når nærskoleprinsippet utfordres

  I nye Lillestrøm kommune kan en lese om Maia (13) som mistet plassen på SFO tilbudet hun og familien har behov for. I følge kommunens nye vedtekter heter det at barn med særskilte behov på 5. -10. trinn og som har plass på kommunens spesialskoler, gis mulighet til å søke SFO-plass ved kommunens tilrettelagte tilbud… Les mer »

 • Sikre tilbud til barn med funksjonsnedsettelse

  Regjeringen bevilger penger til å sikre at sårbare barn får det opplæringstilbudet de har behov for. I juli kom det et brev fra utdanningdirektoratet til alle norske kommuner med bevilgning til nettopp denne gruppa.  Handikappede barns foreldreforening er levende opptatt av at barn med ulike funksjonsnedsettelser skal få det beste tilbudet og har derfor valgt.. Les mer »