• Syk under avlastning

  Norovirus, omgangssyke, sykt barn. Vinteren er høy sesong for ulike virusinfeksjoner. Handikappede barn er som barn flest, utsatt for dette. Hva så om sykdom oppstår under avlastning? Kan avlaster nekte å ha ansvar for barnet og sende det hjem? Spørsmålet er en gjenganger Handikappede barns foreldreforening får stadig spørsmål om avlastningstilbud når barnet blir sykt… Les mer »

 • Spleis for Hannah

  HBF medlemmet Camilla Hvidsten Lilleholt engasjerer seg sterkt for Hannahs sak og har startet en spleis for å bidra. Målet er at Hannah skal slippe utgifter knyttet til rettsaken og bidra til anke av saken hennes.  Personlig engasjement Hun kjenner hverken Hannah eller familien fra før  og ble kjent med saken gjennom media. For henne.. Les mer »

 • Svakt fra Steen

  I Dagsavisen 05.03 setter vår nestleder Karl Haakon Sævold helsebyråd Robert Steen i Oslo på plass. Det er dags for handling og ikke bare tomme ord. HBF erfarer at det ikke har vært endring i tjenestetilbudet til familien etter oppslagene i Dagsavisen.  I et intervju om Sanaa-saken 22.2 sier byråd Robert Steen at bydelen ikke.. Les mer »

 • Kommunalt apartheid

  Ved nyttår ble mange kommuner slått sammen. Det betyr at 1. januar våknet en av tre nordmenn som innbygger i ny kommune. Noen av disse opplever hva vi kan kalle kommunalt apartheid. Et eksempel gjelder Nordre-Follo kommune, hvor noen innbyggere får gratis SFO 5-10 trinn, mens andre må betale våren 2020.  Den nye kommunen heter.. Les mer »

 • Innboforsikring

  Ombygging av bolig på grunn av funksjonsnedsettelse. Visste du at det i mange innboforsikringer er mulighet til å få dekket kostnader familien har om boligen må bygges om. Hovedregelen er at dette gjelder de utvidede forsikringtypene.  Handikappede barns foreldreforening får av og til spørsmål om dekning av merutgifter familier får i det de må bygge.. Les mer »

 • Barnerettighetsplaster

  Et plaster som leger mer enn bare et sår. Svenske Childhood er en organisasjon som arbeider for barns rettigheter. Nå lanserer de gjennom den svenske kjeden Clas Ohlson barneretthetsplasteret. Vi applauderer tiltaket.  Barns rettigheter er viktig plastrene har til formål å bedre barns rettigheter. I plastrene er det lagt inn tekster fra FNs Barnekonvensjon. World.. Les mer »

 • Fylkesmannen opphever Risør kommunes vedtak

  Fylkesmannen opphever Risør kommunes vedtak i Ibsen-saken fordi den ikke er tilstrekkelig opplyst. Ibsen er et av HBFs medlemmer som opplever å stange hodet inn i den kommunale veggen.  Leder i Handikappede barns foreldreforening (HBF), Elin J. Langdahl, sier det er gledelig å se at fylkesmannen viser til FNs barnekonvensjon artikkel 3 om barns rett.. Les mer »

 • Denne familiens hjelpebehov er himmelhøyt over det Risør kommune tilbyr

  Tidligere stortingsrepresentant for AP, Freddy de Ruiter engasjerer seg i saken til Janne Ibsen i Risør. de Ruiter har støtte fra Handikappede Barns Foreldreforening. Vi deler derfor hans leserinnlegg i Aust-Agder blad 23.februar. Solidaritet med kvalitetsstempel eller fortsatt utrygghet for Janne Ibsen og hennes barn? I oktober i fjor ble jeg oppmerksom på Janne Ibsen.. Les mer »

 • Reagerer på Steens kommentarer

  Nestleder i Handikappede Barns Foreldreforening, Karl Haakon Sævold reagerer på Robert Steens kommentarer gjengitt i dagens Dagsavis. På facebook skriver han:  Overrasket, og kunne selvsagt brukt noe sterkere begreper, over byråd Robert Steens kommentarer til Sanaa-saken. I følge Steen kan ikke bydelen alltid «gi innbyggerne det de ønsker». Det er grunn til å minne om.. Les mer »

 • Nye brilleregler

  Har barnet tidigere dekket barnebrille, er 10 år eller eldre?  Fra 1. mars 2020 gjelder nye regler for barnebriller. De nye reglene gjør at utgifter til briller ikke dekkes for de eldre barna, mens det etableres ulike satser for de under 10 år.  Betydelig merkostnad Mange barn og unge i dag får dekket briller, vil.. Les mer »

 • Feriestengt

  Ferietid, du slette tid. Inneklemtdager, sommerferie. Summen av fridager går ikke opp med familiens tilgjengelige dager. Og på toppen av det hele er barnehagen, skolen, SFO og avlastninga stengt. Hvordan skal dette gå? Kommunene avgjør Det er kommunen som fatter vedtak. Disse vedtakene kan være godt koordinerte eller mangelfulle. Siste er ikke uvanlig, da barnehage,.. Les mer »

 • Kommuneansattes holdning til BPA

  I prosessen rundt en BPA-søknad anbefalte den kommunalt ansatte søkeren å bli hjemme med barnet sitt, slik som de fleste andre mødre med funksjonshemmede barn valgte. Å være arbeidsleder og samtidig stå i så krevende omsorgsoppgaver som beskrevet i søknaden, var noe de færreste ville klare. Den ansatte antydet med dette at mor og far.. Les mer »

 • SFO til glede eller besvær

  Marte og Mia er tvillinger. De går i 4. klasse på barneskolen, og Mia er elevrådsrepresentant i sin klasse. De går fremdeles, ufrivillig, på SFO og blir tvunget til å sitte igjen etter skoletid. Klassevenninnene ellers går hjem etter skolen, de deltar på aktiviteter, besøker hverandre og lærer seg sakte men sikkert å bli mer.. Les mer »

 • Ikea baner veg?

  HBF har som politikk å få fjernet nedre aldersgrense på ledsagerbevis. Kan det være IKEA og Likestillings- og diskrimineringsombudet som er løsningen på å få til dette?  IKEA Småland for alle? Det har vært flere saker hvor barn med nedsatt funksjonsevne har blitt nektet adgang til varehusenes barneparkering.  IKEA er et populært sted for barnefamilier… Les mer »

 • Avlastningskutt

  Handikappede barns foreldreforening reagerer svært sterkt på forslag om kutt i Halden kommune. I Halden kommunes budsjettforslag for 2020 planlegges det å ta tilbake driften av avlastningstjenester som i dag kjøpes av private institusjoner. Dette er vel og bra, men ikke når det foreslås et redusert tilbud for ungdom og unge voksne, fordi kommunen skal.. Les mer »

 • Ministermøte

  Viktig ministermøte om BPA. HBF og Løvemammaene møtte 19.november Kultur og likestillingsminister Trine Skei Grande for samtale om barn og BPA.  Regjeringen er opptatt av å få til gode løsninger for familiene og menneskeretter for alle.  – Det var fruktbart å kunne fortelle ministeren om utfordringene familiene opplever i dag. Kommunene velger ofte å tolke.. Les mer »

 • 15000 underskrifter

  Over 15.000 har hittil signert et opprop mot regjeringens foreslåtte brillekutt. I dag, på FN-dagen torsdag 24. oktober vil representanter fra foreldregruppen treffe leder Erlend Wiborg (Frp) i arbeids- og sosialkomiteen for å overlevere signaturene. Det hele vil foregå i vandrehallen på Stortinget kl 10.30. Foreldreopprør Bak aksjonen står Nina Moi, mor og utenfor Blindeforbundet.. Les mer »

 • Inclusive toys

  En av verdens største innen leketøy, lanserer kortspillet UNO med punktskrift. UNO er litt som vri-åtter, men spilles med en helt egen kortstokk og er veldig populært blant barn og unge over hele verden. I samarbeid med det amerikanske blindeforbundet,  National Federation of the Blind, kommer Mattel med UNO Braille ved nyttår 2020.  Papptech er.. Les mer »

 • Alle barn er barn

  #labarnse Du har nå fått en oppfordring: Bruk emneknaggen aktivt i alle sosiale media. Del din og andres historie. Skal barn og unge få lov til å kunne delta på lik linje, uavhengig av synskorreksjon må politikere skjønne konsekvensene av sine vedtak.  Vi er et stykke på veg, men trenger ditt bidrag. Det betyr fra.. Les mer »

 • Barnebriller

  Alle barn er barn. Og ikke alle funksjonshemminger er like uttalte. Behovet for synskorreksjon er en av de. Blant våre medlemmer er det overrepresentasjon av barn med briller. For disse, og alle andre barn med behov for briller blir det nå en ekstra kostnad. Foreldreopprør Foreldre til barn med briller reagerer sterkt på forslaget. Dette.. Les mer »

 • Changing places

  Kan du tenke deg å legge seg ned på gulvet på et offentlig toalett for å bli kledd naken? Svaret sier seg selv for de fleste. HBF ønsker med dette å sette fokus på mangelen av changing places i Norge. Eller fasiliteter for unge og voksne på norsk. Hva gjør du i det barnet eller.. Les mer »

 • Normalomsorg

  Hvor mye kan en forvente at foreldre yter av normalomsorg? Dette er vanskelig tema og vi har tidligere skrevet om meromsorgen, som er all omsorgen utover den normale. Vi velger derfor å også dele en eldre udatert beskrivelse som dekker begrepet normalomsorg. Veileder for tjenesteutmåling Vurdering:  Hva er normalomsorg – i henhold til alder. 0-1.. Les mer »

 • Kostbar brille

  Regjeringen foreslår endringer i støtte til barnebriller. Ordinær brille dekkes med inntil 1200 kr og spesialbriller med inntil 2400. Dette vil slå uheldig ut for barnefamilier med særskilte behov.  Briller avgjørende Handikappede barn har ofte sammensatte utfordringer og ikke uvanlig er det behov for briller. Et av disse er Anders på 9 år. Han har.. Les mer »

 • Tidsfrist for mobbing

  Fylkesmannen må raskere inn i mobbesaker. Regjeringen forventer at landets fylkesmenn tar grep og sikrer et trygt opplæringstilbud for alle. Også barn med særskilte behov, som er i sær utsatte.  Mobbing forekommer Handikappede barns foreldreforening er svært glad for å bli kjent med at Fylkesmannen får skjerpet aktivitetsplikt og nå innen fem dager skal ta.. Les mer »

 • SFO seier

  Over lang tid har vi arbeidet for at barn med særskilte behov skal kunne delta på SFO til og med 7 trinn uten at foreldre må betale ekstra. I statsbudsjettet for 2020 vil SFO 5-7. trinn være gratis fra og med høsten 2020.  Viktig prinsipp  I budsjettlekkasjene heter det: Elever på 5. til 7. trinn.. Les mer »

 • Er jeg glad for mitt liv?

  Se deg selv som en vakker stein i vannet. Du skaper ringene. Slik innleder Monica Lylloff avslutningskapittelsen i hennes bok «Seje mor». Monica er selv mor til tre barn med særskilte behov og aktivist for å bedre forholdene. Hun er sentral i #enmillionstemmer som satte agenda under Folketingsvalget i Danmark  2019.  Å skape ringer Beretninger.. Les mer »

 • #helsesista?

  Helsestasjoner finnes rundt om i hele landet, og er en av grunnstenene i folkehelsen. I mange kommuner er det helsesykepleieren som er kontaktpunkt for kommunens tilbud til familier med handikappede barn. I det faggruppen for helsesykepleie arrangerer kongress, er det naturlig at HBF er tilstede. Stormen konserthus 2019 Når livet stormer som verst, er god.. Les mer »

 • Barns beste

  Å kunne leve frie selvstendige liv er noe de fleste av oss tar for gitt. Barn med nedsatt funksjonsevne og deres foreldre opplever ofte det motsatte. Handikappede barns foreldreforening (HBF) er alvorlig bekymret over at rettigheter som sikrer gode liv mangler, og at de lovfestede rettighetene vi har ikke oppfylles av kommunene. Elin J. Langdahl.. Les mer »

 • Dagen i morgen

  Mammaen til en autist, Line Natalie Røllheim Albertsen, har skolestarter i høst. Det får henne til å tenke. Vi har lånt teksten fra hennes blogg (https://mammantilenautist.blogg.no/). Hennes barn Oscar begynner på nærskolen. Om annerledeshet, forventninger, usikkerhet og at noen synes det er flott at vi er der, andre vil helst at vi skulle vært et annet.. Les mer »

 • Tilgjengelige skoler

  En kartlegging viser at 80 % av skolene har svært mangelfull tilgjengelighet. Alle barn har rett til å gå i sin nærskole, uansett funksjonnedsettelse. Kommunen skal gi alle barn samme mulighet til å gå på nærskolen. Kommunene må lage oversikt og plan for universell utforming av alle skoler. Det må settes av nok penger og.. Les mer »

 • Sommer med ledsagerbevis

  Noen gang prøvd deg i en fornøyelsepark med barn med nedsatt funksjonsevne, gruet deg til fritidsaktiviteter? Svært mange foreldre søker ikke om ledsagerbevis før barnet er 8 år. Rett og slett fordi retningslinjene ikke er oppdatert. Flere kommuner har nå endret egne retningslinjer for ledsagerbevis.   Endringer i aldersgrense og modernisering Handikappede barns foreldreforening har over.. Les mer »

 • BlimE

  Den nye «BlimE-låta» ble sluppet fredag 14. juni. Samme dag publiserte NRK også instruksjonsvideoen til årets dans i NRK TV. BlimE-dagen, der alle skolene danser, er 6. september. NRK la også ut en tegnspråkversjon av låta 14. juni. Denne fremstår som en musikkvideo i seg selv, og det er også hentet elementer fra tegnspråk inn.. Les mer »

 • Virke støtter HBFs krav om norsk standard

  Handikappede barns foreldreforening er sterkt kritisk til kommuner som velger å avvike fra Norsk Standard i det de skal legge ut konsesjon for brukerstyrt personlig assistanse. Sist Nittedal kommune. Hovedorganisasjonen Virke støtter HBF i saken. Her må politikere holde kommuneadministrasjonen i stramme tøyler.  Virkes rolle Virke er en hovedorganisasjon som representerer 21.ooo bedrifter og arbeidsgivere… Les mer »

 • Kommuner som avviker fra standard

  Nok en kommune har utlyst ny konsesjon på BPA uten å følge hva kommuner og bransjen mener er riktig standard. Denne gangen er det Nittedal kommune. De utlyser med avvik, hvor de ikke ønsker å bruke Norsk Standard, da de mener rapporteringskravet i denne ikke er godt nok ivaretatt. Ulovlig praksis Det er i ny.. Les mer »

 • Kafka prosessen

  To mødre, et storting, to sønner som ikke kan kjøre i vanlig bil, men ikke er bevegelseshemmet medfører endringer i forskrift. Hege Balevik var en av de to mødrene og sto på for sønnen Sander. Det ble fra 1. januar 2019 mulig at utagerende uten rullestol likevel kan få kassebil. Men har Sander fått bil.. Les mer »

 • Helsehjelp i førskoletilbudet

  Er det slik at barn med ulike helsebehov kan pålegges kortere oppholdstid i barnehage? Alle barn er barn og barnehagen har et likestilt ansvar for å tilrettelegge for god omsorg uavhengig av barnas funksjonsevne og medisinske behov.  Andel barn i barnehage 97,1 prosent av barn mellom 3-5 år bosatt i Norge har barnehageplass. Av disse.. Les mer »

 • Nominer årets pårørendekommune

  Nomineringen til «Årets pårørendekommune» er allerede godt i gang. Prisen deles ut for tredje gang, og i år har Handikappede barns foreldreforening kommet med i juryen.  Nominasjonsprosessen startet 20. april og varer helt til 20. august. I fjor kom det inn over 80 nominasjoner til prisen som skal hedre kommunens pårørendearbeid. Målet med prisen er.. Les mer »

 • 17. mai barnas dag

  Nasjonaldagen vår er barnas dag. Barnetog. Pølse, is, pølse, is og gjerne en samling på den lokale skolen. Tradisjonene er viktige og en del av vår felles identitet. Hva så med familier med handikappede barn?  Håvard Ravn Ottesen hro@hbf.no Men assistenten har fri Mange barn med nedsatt funksjonsevne har, av åpenbare årsaker, behov for tilrettelegging.. Les mer »

 • Meromsorg

  Vi bruker begrepet meromsorg som betegner gapet i forhold til omsorg andre foreldre har til jevnaldrende barn. Meromsorg bør i størst mulig grad dekkes av det offentlige, for å minimere belastningsskader på foreldrene og forhindre utestenging fra arbeidslivet. Etter fylte 18 år vil alt assistansebehov være meromsorg dersom det ytes av foreldre. Handikappede barns foreldreforening hbf@hbf.no.. Les mer »

 • Spill for alle

  En av de mest leste sakene på nrk.no vinteren 2019 er historien om Mats. Mats, med sin funksjonsnedsettelse hadde et eget univers med tilhengere og venner. Spilluniverset åpner dører og funksjonshemming stopper ingen.  Håvard Ravn Ottesen – hro@hbf.no WoW Først da Mats var død, forsto foreldrene verdien av gamingen hans. Foreldre har liten kunnskap om.. Les mer »