• Avlastning og transport

  HBF får ofte spørsmål om dette med transport til og fra avlastning. Det være seg avlastningsbolig eller privat avlastning. Transport til og fra avlastning skal være vederlagsfri.  Grunnlag Avlastningstiltak er et tilbud kommunen plikter å ha etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 og har til hensikt å være støtte for pårørende. Støtte for å forhindre.. Les mer »

 • Tomme vedtak

  Handikappede Barns Foreldreforening får stadig henvendelser fra medlemmer og pårørende som har vedtak. Vedtak om tjenester som ikke har latt seg gjennomføre. Klassisk eksempel er vedtak om avlastning, men kommunen finner ikke avlaster eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp, men kommunen finner ikke kvalifisert personell. I praksis er vedtaket om bistand da et tomt vedtak.  Denne.. Les mer »

 • Barn nektes NAV bil

  Blant HBFs medlemmer er det mange foreldre til barn i rullestol. Svært mange av disse søker, og får avslag om HC tilpasset bil (NAV type 2). For å illustrere tematikken, har vi fått lov å bruke historien til Kim i Oslo, som først fikk beskjed om at han trengte elektrisk rullestol for å få bil,.. Les mer »

 • Redusert avlastning?

  Høyesterrett har behandlet flere dommer omkring avlastning og avlasters arbeidsrettslige ståsted. Dette har medført betydelige endringer i hvordan avlastningstilbudet har vært for familier med privat avlastning blir gjennomført.  Dommen har medført en ny forskrift om arbeidstid for private avlastere. HBF har vært i kontakt med familier som har fått redusert tilbudet på grunn av kommunens.. Les mer »

 • Nytt skoleår

  Jeg var stolt mor til en førsteklassing. Han smilte stort med sine manglende fortenner, håret var bustete og kroppen var vanskelig å holde i ro. Hver morgen åpnet han øynene og så på meg med forventning. Klar til en ny dag. Klar til lek og læring. Øynene strålte der han søkte blikket mitt. Så langt.. Les mer »

 • Løvepappaene

  Løvemammaene oppsto som et fenomen i pleiepengedebatten på Stortinget høsten 2017. Siden den gang har de blitt tydelige med både egen snap, insta og face konto.  I profilerte politikere tok til orde for argumentene fra mødre til barn med store hjelpebehov. Men er det bare mødrene? Sommeren 2018 er tiden da pappene tar over. Ikke.. Les mer »

 • Ingenting umulig

  Hva får en 15 åring til å legge ut på et eventyr med å sykle Nordkapp – Hurdal en sommer 2018? Å sykle denne distansen for de fleste er en stor utfordring. Å gjøre det med ryggmargsbrokk er en utfordring langt utenfor normalen.  Sykkelen I Norge har vi en god hjelpemiddelordning gjennom NAV, hvor også.. Les mer »

 • Et smalere NAV

  Hva vet vi om handikappede barn og hvilke ytelser disse får? NAV har selv nylig publisert en rapport om i deres kunskapsserie om hva de vet om syke barn og hvilke ytelser de får. Håvard Ravn Ottesen – hro@hbf.no HBF understreker at familiene og barna som er medlemmer hos oss ikke er medlemmer på grunn.. Les mer »

 • Feriereiser og ekstrabehov

  Ferie? Hvor kan vi dra? Hva kan vi forvente? I en ellers hektisk hverdag er ferie viktig avkobling og mulighet til å samle inntrykk. Gode ferieøyeblikk danner minner for livet. Likevel, mange foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne vegrer seg litt for å reise på ferie. Her følger en guide med gode tips.  I Europa.. Les mer »

 • Norge på langs

  Sander Andreassen (15) er født med ryggmargsbrokk. Nå sykler han Norge på langs, med armene! Ruten går fra Nordkapp til Hurdal. Et hårete mål for de fleste, men sommerens prosjekt for Sander. Som alle andre ungdommer Med seg på teamet på turen fra Nordkapp til hjemstedet Hurdal, har Sander med seg familien og kompisen Petter. Å.. Les mer »

 • Dobbelt svik mot alvorlig syke barn

  Syke barn som er avhengig av kommunal helsehjelp, opplever at den samme helsehjelpen utsetter dem for fare. Først svikter kommunene og deretter svikter rettsikkerheten. Ditt barn. Nydelig. Tilleggsutfordringer. Nyfødt intensiv. Usikkerhet. Flere spørsmål enn svar. Du skrives ut med en diagnoseliste som passer en doktorgradsavhandling. Barnet trenger massiv helsehjelp. Din hjerteknuser. Familien skal hjem. Til.. Les mer »

 • Helse eller skole?

  Barn og unge med habiliteringsbehov har samme rett og plikt til skole. Skolen og barnehage er i dag en forutsetning for å bli inkludert. Utfordringen for byråkrater er at dette favner inn under ulike lovverk. Barna og foreldre opplever av og til at tilbudet de får blir fragmentert. Derfor velger vi å skrive om temaet,.. Les mer »

 • 20 minutter til overs?

  Norske barn har rett til tegnspråkopplæring og alternativ supplerende kommunikasjon. Denne Irske kortfilmen vant Oscar for beste kortfilm i 2018! Har du 20 minutter du å avse, da skal du ta deg tiden til å se denne.  The silent child Irsk kortfilm fra 2017. Libby er en døv jente. Foreldrene hennes får hjelp til å forberede.. Les mer »

 • Kunsten å være annerledes

  – Her får Oda være en aktør, ikke bare en bruker. Å være en del av dette fellesskapet er magisk, sier mamma Vigdis Fagerheim. Teatersminke er ikke noe for Oda (12). Men når hun kommer på scenen er hun i sitt ess. Tekst Bård Sande, foto Terje Svaan, Gjengitt med tillatelse fra Adresseavisen Det er like.. Les mer »

 • ASK i barnehagen

  Retten til alternativ supplerende kommunikasjon er selvsagt. Nå også lovfestet. 1. august 2018 endres Barnehageloven slik at retten også gjelder barn i førskolealder.  Barnehageloven endres og § 19 i skal lyde: § 19 i. Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Barn som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for.. Les mer »

 • Er du vår nye redaktør?

  Har du en god penn, god språklig kompetanse og har lyst på en jobb som redaktør? Alle Barn er Barn er medlemsbladet til Handikappede Barns Foreldreforening (HBF), og utgis 4 ganger i året. Bladet er en viktig informasjonskanal ut til medlemmer og andre interesserte lesergrupper. Vi søker nå etter en medredaktør. Redaktørene jobber sammen, og.. Les mer »

 • ICD-11 – nye «merkelapper»

  18. juni offentliggjorde WHO etterfølgeren etter ICD-10. Dette er kodeverket hvor en finner alle mulige diagnoser. Handikappede barns foreldreforening, er som kjent diagnoseuavhengig, slik at det er kan hende en selvmotsigelse å skrive om nettopp diagnoser – som er medisinens merkelapper på ulike tilstander.  WHO har utviklet kodeverket for å kunne systematisere folkehelse globalt. Kodeverket er et.. Les mer »

 • Stortinget om SFO

  Stortingsflertallet har nå tydelig erkjent urimeligheten i å kreve egenbetaling for SFO tilbud til barn med særskilte behov i skolen. I forbindelse med behandlingen om ny stortingsmelding om vilkårene for utviklingshemmede, ble også en av HBFs viktige politiske saker fremmet fra Arbeiderpartiet ved Lise Christoffersen. Hun fremmet følgende forslag som fikk flertall (HBFs uthevninger):  Stortinget.. Les mer »

 • Medaljens bakside

  Regjeringen kritiserer kommunene for å ikke være rause nok med BPA-tildeling. Men det er også en bakside om kommunen er for raus. Grunnlaget for hjelpestønad kan falle bort. Akkurat det har skjedd for Marianne Vinje Tantillo, mamma til Magnus (15). – Det kan ikke være meningen at familier som gjør en stor innsats for å tilrettelegge.. Les mer »

 • Ledsagerbevis for alle

  Alle barn er barn, uansett alder. HBF har over tid påvirket flere kommuner til å endre hvordan kommunene praktisere ledsagerbevisordningen. Det er kommunene selv som fastsetter nedre aldersgrense for ledsagerbevis.  ASSS kommunene ASSS nettverket er et samarbeid i KS mellom de ti største bykommunene i landet. Per nå har Oslo og Trondheim fjernet nedre aldersgrense… Les mer »

 • Færre handikappede barn?

  Medisinsk utvikling gjør at overlevelsesraten blant nyfødte er høyere nå og spedbarnsdødeligheten lavere. Det medfører og at flere barn som ellers ikke ville overlevd, lever frem med. En andel av disse barna har uttalte handikap og derigjennom har et meromsorgsbehov utover hva andre barn måtte ha. Men får familiene den støtte og bistand de trenger? Statistikk.. Les mer »

 • Assistent i SFO tida?

  Hver høst starter ca 65 tusen nye elever i første trinn. Av disse er det mellom en til tre prosent med særskilte store behov. Flere risikerer å miste nødvendig bistand store deler av skoledagen. Fra barnehagen har svært mange full person, med både spesialpedagogisk støtte og egen assistent for å bistå barnet. I SFO tiden er.. Les mer »

 • LEGO for inkludering

  Fairy Bricks har en enkel målsetning. Å gi LEGO til barn som er innlagt på sykehus. Det hele startet i 2012 med en donasjon til et sykehus. I dag har de mål om å donere LEGO til en verdi av 75.000 per måned til sykehus over hele Europa. Nå er de i ferd med å.. Les mer »

 • Digitalt førstevalg?

  e-Boks og Digipost. Du har kanskje hørt om det før. Digital postboks for innbyggere i Norge. Der hvor du skal motta post digitalt og sikkert, all post fra det offentlige på et sted og du sparer miljøet og reduserer offentlige utgifter. Digitalt førstevalg. Flott, men hva med post til barna? Håvard Ravn Ottesen hro@hbf.no Handikappede barns.. Les mer »

 • Prinsippavklaring ASK

  Trygderetten: Individuell kommunikasjonsbok er først og fremst et kommunikasjonshjelpemiddel, ikke et pedagogisk læreverktøy. Avgjørelsen er av prinsipiell betydning for barn og unge som benytter alternativ supplerende kommunikasjon (ASK).  Trygderetten har nylig avsagt dom, hvor individuell kommunikasjonsbok fra me too innvilges på dette grunnlag: Som skolen og foreldrene sier, arbeides det daglig med begrepsopplæring og språkopplæring, men den.. Les mer »

 • SFO 5-7. trinn

  Foreldre til barn med særskilte behov har etter opplæringsloven et SFO tilbud fra 1-7. trinn, mens andre kun har et tilbud fra 1-4. trinn. Kommunene avgjør selv ev egenbetaling for SFO tilbudet, også 5-7. trinn. I og med at tilbudet 5-7. trinn kun er for barn med særskilte behov, vil foreldrebetaling for dette tilbudet i.. Les mer »

 • Venstre vil gi like muligheter

  Helga 13-15. april har Venstre sitt årsmøte. Handikappede Barns Foreldreforening er stolte av at Venstre skal behandle forslag som direkte er en konsekvens av møtet med partiet under HBFs 30 års markering.  Like muligheter FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne skal sikre at alle får like muligheter. Under HBFs jubileumskonferanse tidligere i vår var.. Les mer »

 • Urimelig særskatt

  Barn med særskilte behov har gjerne behov for SFO gjennom hele skoletilbudet. Og på mange måter kan man si at SFO ikke er et frivillig tilbud, slik det er for familier med barn uten funksjonsnedsettelser som i større grad utvikler selvstendighet og kan gå hjem, låse seg inn og lage seg mat.  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon gjennomførte.. Les mer »

 • Omfattende endringer innen spesialpedagogikken

  Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg har lagt frem sin rapport «Inkluderende felleskap for barn og unge». Her foreslås det omfattende endringer i måten det spesialpedagogiske tilbudet blir gitt her til lands. Handikappede barns foreldreforening (HBF) er glade for at et viktig tema for våre medlemmer blir en del av det offentlige ordskiftet.  Under overleveringen av rapporten kom det tydelig frem.. Les mer »

 • Nytt styre 2018

  Handikappede barns foreldreforening har valgt nytt hovedstyre under sin 30 års jublileumskonferanse.  Det nye styret har følgende sammensetning:  Leder: Elin Langdahl, tlf.  91 72 17 45                                                                                  ‘ Nestleder: Karl Haakon Sævold Økonomiansvarlig: Lillian Hennie Nagel Styremedlem: Ragnar Skaug (ikke tilstede da bildet ble tatt) Styremedlem: Celina Sjøberg Styremedlem: Håvard Ravn Ottesen (ikke tilstede da bildet ble tatt) Varamedlem.. Les mer »

 • Mange får medhold på klage

  Hvert år publiserer Helsetilsynet en oversikt over viktige tema i helse- og omsorgssektoren. I denne finner en urovekkende høye tall for klage på tjenester som gjelder barnefamilier.  Kommunen har plikt til å yte nødvendige tjenester i tide og i tilstrekkelig omfang. Det er viktig for at barn og familien skal få god støtte i oppveksten… Les mer »

 • Kult med knapp

  Foreningen Kappen har lansert en ny film: SÅNN SPISER JEG, pluss boka HULL I MAGEN.  Begge anbefales, enten hver for seg eller aller helst sammen! Å spise er noe av det mest naturlige vi gjør. Mange tenker ikke over at ikke alle barn kan spise nok mat til å bli passe mett i måltidene. Noen.. Les mer »

 • Pleiepengeseier

  Usikkert til siste slutt. Flertallet på Stortinget vil ha en enda bedre pleiepengeordning. Det ble fasiten etter en lang kamp for mange foreldre, alle med  allerede tøffe pleie- og omsorgsoppgave hjemme. – Jeg er svært fornøyd med forslaget KrF fremmer i pleiepengedebatten 11. desember. Det blir nå avklart at det ikke er flertall på Stortinget for.. Les mer »

 • Ulovlig egenbetaling SFO

  Betaler dere egenandel for tilsyn før og etter skoletid etter at barnet har er ferdig med 7. trinn? I så fall bør du lese dette.  SFO er et tilbud for ordinære barn fra 1-4. trinn. Kommunene plikter å ha et tilbud for barn med særskilte behov til og med 7. trinn og HBF mener dette er.. Les mer »

 • – En ordenlig drittsak

  I skyggen av pleiepengesaken er det en  annen og ikke særlig omtalt endring, denne er en en ordentlig drittsak.  Før kunne en få refundert inntil 90 % av utgifter en har hatt gjennom året på medisiner og medisinsk utstyr som var foreskrevet på hvit resept. Denne ordningen er nå i ferd med å forsvinne, og.. Les mer »

 • Knappenforeningen

  Knappen er en forening for foreldre til barn med spise- og ernæringsvansker. Mange foreldre opplever at de får lite hjelp når barnet deres utvikler spisevansker. Foreningens mål er å sette fokus på barn med spise- og ernæringsvansker.

 • Delseier i pleiepengesaken

  Statsbudsjettet 2018 To av tre krav slo inn i pleiepengesaken etter at KrF, Venstre, Høyre og FrP kom til enighet kvelden 22. november. I tillegg er det flere andre gode tiltak HBF merker seg positivt. Småpartienes stemme i budsjettsamarbeidet har vært viktig for gjennomslag, og viser en tydelig familieprofil. Pleiepenger er en viktig sak for.. Les mer »

 • Bli med på laget

  Alle barn er forskjellige. Noen mer enn andre. Våre barn er unike. Alle barn er barn. Alle barn fortjener å ha drømmer.  Det å dele erfaringer om å ha et barn med særskilte behov er ikke alltid like enkelt. Kollegaer på jobben, naboer og venner har andre referanser til det å være forelder enn nettopp.. Les mer »

 • Ny forskrift for private avlastere

  Kommunesektorens organisasjon / Kommunenes Sentralforbund (KS)  har utarbeidet et B-rundskriv om den nye sentrale generelle særavtalen SGS1030 – Avlastere. Rundskrivet er sendt til alle kommuner. Denne forteller hvordan hver enkelt kommune skal forholde seg til sentrale føringer i både forskriften og særavtalen.  Bakgrunnen for opprettelse av ny særavtale En dom i Høyesterett i 2016 medfører at avlastere.. Les mer »