• LeveNÅ – webinar besteforeldrerollen

    Er du besteforelder til et alvorlig sykt barn? Leve NÅ arrangerer gratis webinar hvor målgruppen er besteforeldre 19. oktober 2022. For å delta, kreves påmelding.  Leve NÅ inviterer til webinaret “Besteforeldrerollen” som er rettet mot besteforeldre til barn eller ungdom som har tilstander som innebærer komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp. Innhold: Psykologspesialistene Torun.. Les mer »

  • Å være bestefar og psykolog

    Leiv Ottesen har jobbet hele livet som psykolog og med funksjonshemmede barn. Han er bestefar til 11 barnebarn, hvor tre har ulike funksjonshemminger. Det utfordrer han i å være bestefar.  Alle barn utvikler seg forskjellig, men hva gjelder de barnebarna med funksjonsnedsettelser er det ekstra ting han undres og bekymres over. Han har sett de.. Les mer »

  • Den viktige besteforeldrerollen

    Å bli besteforeldre er ofte en stor glede. Det gjelder også når man blir bestemor eller bestefar til et barn med nedsatt funksjonsevne. Samtidig kan man kjenne på en frykt og en sorg over at ting ikke ble som forventet, og en avmakt og fortvilelse over å ikke strekke til.  “De er viktige omsorgspersoner, enten.. Les mer »