• Feriestengt

    Ferietid, du slette tid. Inneklemtdager, sommerferie. Summen av fridager går ikke opp med familiens tilgjengelige dager. Ferieplanen satt opp på jobben er ikke mulig å endre. Og på toppen av det hele er barnehagen, skolen, SFO og avlastninga stengt. Hvordan skal dette gå? Kommunene avgjør Det er kommunen som fatter vedtak. Disse vedtakene kan være.. Les mer »

  • Feriereiser og ekstrabehov

    Ferie? Hvor kan vi dra? Hva kan vi forvente? I en ellers hektisk hverdag er ferie viktig avkobling og mulighet til å samle inntrykk. Gode ferieøyeblikk danner minner for livet. Likevel, mange foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne vegrer seg litt for å reise på ferie. Her følger en guide med gode tips.  I Europa.. Les mer »