• Vedtekter

    VEDTEKTER FOR HANDIKAPPEDE BARNS FORELDREFORENING (HBF)  Vedtatt i 1988. Revidert i 1993, 1996, 2002, 2003, 2005, 2011 og 2019 Navn  Landsforeningens navn er Handikappede Barns Foreldreforening (HBF). Lokallagenes navn skal utformes slik at landsforeningens navn kommer først og deretter stedsnavn. (Eks.: HBF Oslo).   Organisasjonstilhørighet  Handikappede Barns Foreldreforening er en del av, og har sin.. Les mer »