Du kan jo bare…

… gå hjemme som andre mødre gjør, ble en mamma fortalt av den kommunale saksbehandleren da familien spurte om tjenester slik at familiens voksne kunne være i jobb.

Er det slik at familier med meromsorg gjør andre karrierevalg enn familier flest? Det ønsker Handikappede barns foreldreforening å finne ut av. Vi gjennomfører derfor en undersøkelse blant våre medlemmer for å sammenligne yrkesdeltagelse.

Undersøkelsen gjennomføres av Norstat og er en del av HBFs kartlegging av hvordan det er å ha foreldreansvar i meromsorgsfamilier og yrkesdeltagelse. 

– Vi oppforder alle som mottar undersøkelsen om å svare, da dette er viktig kunnskap, uttaler leder Annette Jensen