top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Dyrere energi og trangere økonomi

Det er historisk høye energikostnader for tiden. Dette betyr mye for mange, og for familier med store behov enda mer enn for folk flest. Flere familier har fått innvilget grunnstønad på grunn av hyppigere klesvask mm. I tillegg kan det innvilges grunnstønad for bilhold. Manglende endring på grunnstønad, betyr i realiteten mindre å rutte med for familiene.

Norge har et godt velferdssystem, hvor det er ulike ordninger som skal hjelpe til og kompensere for merutgifter knyttet til funksjonsnedsettelse. Noen av disse er grunn- og hjelpestønad. Disse ordningene har over tid blitt svakere. Satsene har i mindre grad fulgt prisutviklingen i samfunnet og blir forbigått av prisstigningen.

Grunnstønad er en ordning hvor man kan få støtte om en har forhøyet forbruk til bilhold eller slitasje og vask / tørk av klær. I all hovedsak er dette kostnader som henger tett sammen med energikostnader. Sammenligner en utviklingen fra 2015, ser en at grunnstønad på ingen måte følger prisutviklingen i samfunnet, både generelt og for energi spesielt.

Handikappede barns foreldreforening har både gjennom egne undersøkelser og via statistikk erfart at yrkesdeltagelsen til meromsorgsfamilier er lavere, de har dårligere økonomisk evne enn andre. For disse familiene er økte kostnader til strøm og drivstoff utfordrende.

Hver krone teller I løpet av kort tid, har ikke bare husstandens energikostnader gått opp mye. Inflasjon på matvarer merkes. Mange familier har måtte ta opp store ekstra lån for å bygge om bolig og med høyere renter, er en enda mer sårbar. Handikappede barns foreldreforening opplever at mange familier ikke lengre kan ta seg råd til ting de gjorde tidligere.

Krevende – Det er ikke uvanlig at en eller begge av foreldrene står utenfor arbeidslivet, og med stadig tøffere økonomiske rammer er vår gruppe spesielt sårbar, uttaler Annette Jensen, leder av Handikappede barns foreldreforening. Mange familier har ikke det nødvendige overskuddet til å få på plass nye vedtak og det er på høy tid at regjeringen gir et løft til familier med behov for ytelser for å få hverdagen til å gå rundt.

Doble satsene Grunnstønad er en viktig ytelse for de som faller inn under ordningen, og det er ikke uvanlig at familiene med barn med behov har hyppigere vask av både klær og sengetøy. De ender også opp med dieselbiler andre familier ikke har behov for, som har et høyere forbruk enn vanlige familiebiler. Elbil er for folk flest et billigere alternativ, til tross for historisk høy strømpris. For HBFs medlemmer er elbiler ennå et ikke alternativ, da slike ikke lar seg tilpasse til NAVs ombygging. Svært mange av grunnstønadvedtakene for unge under 18 år er knyttet til klær, vask og bilhold.

Forventninger Handikappede barns foreldreforening har forventing til at det blir gjort endringer ekstraordinært for gruppen vår. Det haster, med en høst med stadig høye kostnader og en krevende økonomisk fremtid foran oss. Det bør ikke bare være strømstøtte Stortinget drøfter, men også ekstraordinære tiltak for våre familier, uttaler Jensen og har forhåpninger til at det fremmes gode forslag for våre familier umiddelbart. Kollapser familiene våre økonomisk, vil også evnen til å yte god meromsorg bli påvirket. Det er derfor viktig å finne løsninger nå og ikke til jul.

7 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page