top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Egenbetaling SFO

Handikappede barns foreldreforening mottar stadig spørsmål fra våre medlemmer om store ekstra utgifter for at barnet skal få tilsyn før og etter skoletid (SFO). HBF mener at SFO før og etter skoletid for barn etter 4. trinn skal være en vederlagsfri tjeneste.

Skolefritidsordning er et frivillig tilbud til foreldre til småbarn som ikke kan være hjemme alene uten tilsyn. Opplæringsloven § 13-7 gjør at alle kommuner plikter å gi dette tilbudet til barn i 1.-4. trinn. Plikten gjelder også barn med særskilte behov i fra 5.-7. trinn. Det er opp til hver enkelt kommune å fastsette satsene for foreldre/egenbetaling.

5.-7. trinn HBF anbefaler hver enkelt kommune å ikke ha egenbetaling for 5.-7. trinn. Dette da SFO tilbudet er en nødvendig forutsetning for at foreldre kan stå i jobb. Mens en kan forvente at en ordinær 10 åring er i stand til å ha noen timer alene, vil det ikke være forsvarlig å etterlate et barn med bistandsbehov alene. I så henseende er å avkreve egenandel for SFO tilbud 5.-7. trinn en særbeskatning av foreldre til handikappede barn og bør unngås. Den oppleves som urimelig for de det gjelder.

Andelen barn det gjelder er svært lav. Nasjonalt utgjør dette ca 1 % av alle barn som går på SFO tilbud og de økonomiske konsekvensene for hver enkelt kommune er minimal. Ved å innføre betalingsfritak for 5.-7. trinn er det rimelig å anta at samfunnsnytten er større ved at mor / far har bedre forutsetning til å stå i jobb.

8.-10. trinn HBF erfarer at enkelte kommuner i tillegg til 5.-7. trinn avkrever egenbetaling for et “SFO tilbud” i ungdomsskolen for 8-10. trinn. HBF er ikke i stand til å se hjemmelsgrunnlaget for slik innkreving. Behovet for tilsyn før og etter skoletid, slik at foreldre kan stå i jobb er kan hende uendret, men i så henseende skal tjenesten ytes etter annet lovverk. Riktig lovverk vil være å gi foreldre nødvendige helse- og omsorgstjenester, som avlastning for å kunne ha ordinær samfunndeltagelse (å arbeide (fullt)). Det er ikke hjemmel for å kreve egenandel for avlastning og derav er eventuell innkreving SFO avgift lovstridig.

HBF gjør også merksom på at alle tjenester som ytes etter helse- og omsorgsloven kan medføre at barnet har tjenester i et omfang som gir rett til annen organisering, eksempelvis BPA. Andre har i stedet for tilbud på skole, fått innvilget “hjemmebasert SFO”, som i praksis er at tilsyn blir gjennomført i barnets hjem og at barnet ikke sitter på “oppbevaring” på skolen i påvente av transport hjem.

Alle barn er barn og kommunene har en plikt i å tilrettelegge fleksible løsninger for barnets beste. Denne tilretteleggingen skal skje i tett samarbeid med barnet selv og pårørende.

60 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page