Er du vår nye redaktør?

Har du en god penn, god språklig kompetanse og har lyst på en jobb som redaktør?

Alle Barn er Barn er medlemsbladet til Handikappede Barns Foreldreforening (HBF), og utgis 4 ganger i året. Bladet er en viktig informasjonskanal ut til medlemmer og andre interesserte lesergrupper.

Vi søker nå etter en medredaktør. Redaktørene jobber sammen, og har det redaksjonelle ansvar for innhold og utforming av Alle Barn er Barn, i samråd med ansvarlig redaktør (leder) og Hovedstyret. Redaktørene må sørge for at det foreligger tilstrekkelig med stoff innen deadline, og må enten produsere stoff selv eller inngå avtaler med lokallag/ enkeltpersoner/ frilansjournalist for å produsere artikler.

Redaktørene har også ansvaret for oppfølgingen med grafisk designer, korrekturlesing, trykkeri og utsendelse av bladet. Redaktør vil i tillegg har et ansvar for produksjon av aktuelle tekster som publiseres på hbf.no av webredaktør.

Høres dette ut som noe for deg, ta kontakt på hbf@hbf.no