Er en selvfølge en selvfølge?

Du tar for gitt, at du blir tatt på alvor som individ. At du blir inkludert og ikke forskjellsbehandlet. Du ser det som en selvfølge, at du får de samme mulighetene til utdanning som alle andre.

Du har gode grunner for å ta dette for gitt. Det representerer grunnleggende rettigheter som er viktige og selvfølgelige for de fleste.

FINN FEM FEIL

Det er lett å forstå at alt dette er like viktig og grunnleggende for barn med funksjonsnedsettelser. Det er ikke lett å forstå hvorfor det ikke er like selvfølgelig. Vi deler gjerne forskningen som ligger til grunn for følgende fakta:

  1. 8 av 10 grunnskoler i Norge har mangler som gjør at funksjonshemmede barn ikke får gå på skole sammen med sine venner fra nabolaget.
  2. Mange funksjonshemmede elever har en vanskelig skolegang. Mange tas ut av ordinær undervisning og mistrivsel er vanlig.
  3. Mange foreldre opplever ikke at skolen legger til rette for barnas faglige og sosiale utvikling.
  4. Elever med funksjonsnedsettelser trives dårligere og presterer mye svakere enn andre barn.
  5. Mange elever med funksjonsnedsettelser føler seg sosialt isolert.

Brannmann2

Din funksjonsevne sier ingenting om deg som menneske, om dine indre kvaliteter, om dine tanker og holdninger. Om dine verdier. Eller om dine drømmer. Men din funksjonsevne sier ofte noe om dine muligheter for å leve opp til dine rettigheter. Det vil vi gjøre noe med.

Derfor har HBF en jobb å gjøre. Og derfor trenger vi din hjelp. Foreldrenes hjelp. Skolenes hjelp. Politikernes hjelp. Vi trenger alles hjelp.

Hjelp oss å gjøre grunnleggende rettigheter selvfølgelig for barn med funksjonsnedsettelser!

SE VÅRE KAMPANJEFILMER HER