top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Fakkeltog og Furutun-engasjement på 3. desember

På FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne 3. desember var det mange som gikk i fakkeltog for å vise sitt engasjement i Fredrikstad. Flere av innlederne tok opp Furutun-saken i sine appeller.

– Vi kan feire mye, og vi skal kjempe ennå mer! For menneskerettighetene er fortsatt ikke helt på stell! Slik sendte Celina Sjøberg fra Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) fakkeltoget ut i gatene i Fredrikstad. Flere av de fremmøtte hadde bannere med et tydelig budskap om at de ikke ønsker at Fredrikstad samlokaliserer all avlastning til barn og unge på Furutun.

– Bystyret i Fredrikstad bør avvise planene nå og heller satse på å utvikle andre gode tilbud om døgnavlastning. Det er behov for å skape nødvendig ro og tillit i det videre arbeidet, sa nestleder i HBF og styreleder i Stiftelsen SOR , Karl Haakon Sævold, under arrangementet i litteraturhuset senere på kvelden.

Sævold påpekte at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og Barnekonvensjonen må legges til grunn for det videre arbeidet. Han fremholdt at arbeidet med å utvikle avlastning med god kvalitet bør skje i tett samarbeid, godt samspill og god dialog med de som skal bruke tilbudet og med foreldre/pårørende, interesseorganisasjoner, fagfolk og ansatte.

‑ Det handler om å leve gode liv for barn og unge som trenger ekstra omsorg. Avlastningen skal være av god kvalitet, for barna, for ungdom, for unge voksne og for foreldre og pårørende, sa SOR-styrelederen.

Sævold pekte på at debatten så langt har skapt mye uro og usikkerhet og til dels skarpe fronter. Han mente at det burde være mulig, på en god og åpen måte, å komme ut av den fastlåste situasjonen som nå har oppstått.

‑ Det vil kommunen og Fredrikstad-samfunnet tjene på. Det vil det politiske systemet tjene på. Og det vil først og fremst alle involverte og alle som trenger tilbudet tjene på, sa han.

Sævold sa at den politiske debatten og de politiske tiltakene for å sikre helt grunnleggende menneskerettigheter for personer med funksjonsvariasjoner må styrkes og intensiveres.

‑ Hindringene og barrierene er skapt av mennesker og de kan bygges ned av mennesker. Vi må endre holdninger. Lover og rettigheter må bli til hverdag og virkelighet. Tempoet må øke og veien mot likestilling må bli kortere, sa han blant annet.

Ordfører Siri Martinsen (A) åpnet konferansen med å understreke at 3. desember er en viktig dag. Hun pekte på at både offentlig og privat sektor må ta ansvar for å inkludere flere med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet.

-Jeg har jobbet med mennesker med nedsatt funksjonsevne, og det det har lært meg er at vi mennesker, uansett funksjonsnivå, har en lik verdi. Hun trakk også fram at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir politikerne viktige innspill.

Ellen Knutsen, leder i Landsforeningen for kvinner med bekkenleddsmerter (LKB) tok til orde for akutt assistanse og BPA til kvinner med bekkenleddsmerter.

– BPA i dag er kun tilgjengelig for de med varige bekkenleddsmerter og veldig få mottar i realiteten dette tilbudet. Det er ikke god samfunnsøkonomi å dytte folk rundt i mange helseinstanser. Ringvirkningene og langtidseffekten for hele familien gir en stor negativ effekt på samfunnsøkonomien, sa hun blant annet.

‑ Det å sette inn hjelp tidlig og der vi befinner oss er god samfunnsøkonomi og i tråd med menneskerettighetene. Nå krever vi at kvinnehelse blir prioritert, sa Knutsen.

Karianne Hjørnevik Nes, Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU) sa i sin sluttappell at som leder for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Fredrikstad ser jeg at vi må jobbe for at flere politikere og byråkrater forstår innholdet i CRPD. Jeg håper at vi har fått til mye sammen om to år- slik at Fredrikstad kommer nærmere visjonen om å være en inkluderende, internasjonal og mangfoldig verdensby.

Arrangementet var et fellesarrangement i regi av SAFO, NFU, HBF, NHF Fredrikstad og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Fredrikstad kommune.

5 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page