top of page
SOMMER gir halv pris nye medlemmer-2.jpg
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Fant barnet lagt ut på anbud

Handikappede barns foreldreforening (HBF) mener Trondheim kommune svikter både barnet og familien når de innhenter anbud på tjenester til et barn i et offentlig anbud.

Trine Wigtil er selv hovedstyremedlem i HBF og reagerer sterkt på kommunens praksis ovenfor aktuell familie.

– For det første er det helt unødvendig å gjøre dette offentlig. Det er sårt for familien, og det er vanskelig å se at et offentlig anbudsprosess ikke gir alt for mange innsyn i barnets og familiens tjenestebehov, sier Trine Wigtil som er hovedstyremedlem i HBF og mamma til barn som har omfattende tjenester fra Trondheim kommune selv.

Anbudsinvitasjon med beskrivelse av hva tjenestetilbudet skal bestå av ligger ute på den nasjonale portalen for offentlige anskaffelser.

-Selv om det er anonymisert er det ikke greit at denne typen personopplysninger ligger åpent tilgjengelig på nett, sier Wigtil. -Det er sårbart og krevende å motta tjenester fra det offentlige inn i hjemmet ditt. Å risikere at kommunen offentliggjør tjenestebehovet på denne måten er uholdbart.

Når det er blitt behov for å innhente ekstern kapasitet for å dekke behovene til denne familien, er det flere måter å gjøre dette på som ivaretar deres rett til anonymitet og vern om privatlivet sitt. HBF er kjent med sakens detaljer og støtter familien i at anbudet må stoppes.

-Slik vi forstår saken har Trondheim kommune ikke lykkes å lage et godt samarbeidsklima med familien. Det å ikke la familien medvirke i prosessen med å beslutte hvordan tjenestene skal se ut også er etter vårt syn et grovt svik.

-Som foreldre som er avhengige av kommunen for å få hjelp til å klare å ivareta barna våre med sykdom eller funksjonsnedsettelser er vi vant til at kommunen ikke alltid oppleves som en fremoverlent medspiller. De siste årene har vi hatt grunn til å være litt håpefulle til at dette skal bli bedre. Stortinget har enstemmig vedtatt en Likeverdsreform som beskriver behovet for at kommunene støtter og hjelper, og lytter til familier som trenger hjelp. Det er også vedtatt en lovendring som styrker kommunenes plikt til å koordinere og samarbeide med foreldre og andre.

I tillegg kom Riksrevisjonen med en rapport om helse og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser i september 2021, som er blitt behandlet av Stortinget og hvor alle partiene var enige om at situasjonen som var beskrevet var uholdbar og at det er politisk vilje til å rydde opp i dette.

-I akkurat denne saken er det ikke en gang snakk om at det er uenighet om hvor mye tjenester barnet trenger, bare hvordan dette skal løses. Da må vi kunne forvente at kommunen tar familien med i planlegging av tjenestene.

Kontakt:

Trine Wigtil 93261284 trine@hbf.no

Referanser:

4 visninger
Selma og Trine.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

logosymbol_hvit
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page