top of page
Man Walking in Fields

KJENNER DU TIL MEROMSORG FOR BARN?

Hvert fjerde år et det valg til kommunene. Vi er opptatt av at foreldre til barn med ulike funksjonshemminger blir hørt og sett. Det er et felles ansvar alle kommuner har. Vi ønsker å bidra til å få flere foreldre aktive i lokalpolitikken og gjerne i det lokale medbestemmelsesorganet for funksjonshemmede. 

Derfor ber vi deg om å foreslå mulige kandidater vi kan gi opplæring. 

KOMMUNALT RÅD

Det er lovpålagt at alle kommuner skal ha et medvirkningsorgan for funksjonshemmede. Disse rådene er viktige for å ta opp saker som omhandler våre barn, både i dag og for morgendagen. 

Mange råd er i dag uten særlig representasjon fra foreldre til barn. Det ønsker vi å endre på.

HISTORIKK

Denne oversikten over normalomsorg bygger på en udatert kilde fra en av kommunene i landet på hva kan en forvente av foreldre. 

Denne figurerte i ulike varianter på lukkede fora, både i foreldregrupper og blant saksbehandlere. 

Oversikten er etterhvert blitt en bransjenorm på hva som er normalomsorg og blir benyttet av både Statsforvalternivå og NAV klageinstans.

 

Artboard 1.png

HVORFOR PUBLISERER VI

HBF er opptatt av at kunnskap gir styrke. Kunnskap har ingen verdi om den ikke er kommunisert. 

Vi er avhengig av medlemmer for å kunne dele gode budskap og våre historier. 
 

Artboard 1.png
VEILEDER FOR TJENESTEUTMÅLING

Vurdering: Hva er normalomsorg – i henhold til alder.

0-1 ÅR

Barnet har behov for tilstedeværelse fra en voksen, hele døgnet. Nattevåk/Avbrudd i nattesøvn er normalt. Dersom barnet har behov for en våken voksen tilstede 24 timer i døgnet er dette utenfor normalomsorg. (HBF Merknad; dersom omsorgen gjør at en av foreldrene er forhindret i å delta i ordinært arbeid, er dette å anse som meromsorg)

1-3 ÅR

Barnet har fremdeles behov for en voksens tilstedeværelse og en god del nattevåk/avvik i nattesøvn er normalt. Barnet kan leke noe selvstendig i kortere perioder, men må han en voksen i nærheten. Begynner å spise selv. Men trenger en voksens hjelp til stell. Normalomsorg per dag regnes til 6-8 timer, dersom barnet går i barnehage.

4-6 ÅR

Barnet har fremdeles behov for en voksens tilstedeværelse, men avstanden til den voksne kan økes noe. Barne kan f.eks være ute (på en skjermet uteplass) alene, men voksen må ha overblikk. Nattevåk/Avbrudd i nattesøvn er noe sjeldnere, men fortsatt normalt. Barnet kan leke selvstendig i noe lengre perioder. Barnet kan spise selv, men trenger hjelp til tilrettelegging. Barnet begynner i denne perioden å gå på toalettet selv, og bader med tilsyn. Barnet kan kle av og på seg, men trenger tilrettelegging og veiledning. Normalomsorg regnes til 5-6 timer pr dag, dersom barnet går i barnehage.

7-8 ÅR

Barnet har behov for en voksens tilstedeværelse, og kan være alene hjemme i svært korte periode på dagtid hvis man har backup (eldre søsken/nabo osv). Kan besøke venner i nærområdet alene (dersom trafikkforholdene tillater det). Kan leke selvstendig og med venner i lengre perioder, men det oppstår konflikter/situasjoner hvor man trenger voksenhjelp (falle og slå seg/krangle osv). Barnet kan tilberede enkel mat selv. Klarer toalett/stell selv men trenger noe veiledning til rett klær etter vær/situasjon og lignende. Barnet trenger hjelp av voksne til å strukturere og tilrettelegge dagen, se sine egne begrensinger, hjelp til lekser, grenser. Trenger hjelp til å fraktes til venner utenfor nærmiljøet/aktiviteter som passer for barnet. Trenger følge av voksne på aktiviteter. Nattevåk er sjeldnere. Normalomsorg for barn som har skole/SFO tilbud er 4-6 timer pr dag.

9-12 ÅR

Barnet har behov for en voksens tilstedeværelse det meste av ettermiddagen og kvelden, men kan være hjemme alene uten backup i perioder. Trenger oppfølging i forhold til struktur og tilrettelegging av dagen, lekser, aktiviteter, klesvalg, grenser og se sine egne begrensninger. Barnet kan gjennomføre noen aktiviteter uten voksne tilstede, sykle til skolen, besøke venner. Barnet trenger imidlertid alltid å vite hvor den voksne er, ha mulighet til å få tak i en voksen. Kan delta i husarbeid, ha faste oppgaver. Normalomsorg for barn som har skoletilbud er 3-5 timer pr dag.

13-16 ÅR

Ungdommen klare seg selv i perioder av dagen, f.eks fra skoleslutt til foreldre kommer hjem fra arbeid. ungdommen trenger oppfølging av voksne hver dag i forhold til grenser, råd og veiledning, ungdomsproblematikk som rus og kjærester og at voksne engasjerer seg/bryr seg. Ungdommen trenger mer enn han/hun krever eller ber om. Ungdommen gjennomfører de fleste aktiviteter uten hjelp fra voksne, men kan ha behov for transport og en voksen på sidelinjen. Kan ordne en del transport selv (avhengig av transporttilbud og bosted). Kan delta i husarbeid, ha faste oppgaver. Normalomsorg for barn som har skoletilbud er 2-4 timer pr dag.

17-18 ÅR

Ungdommen klarer seg selv i lengre perioder. Ungdommen trenger fremdeles en del oppfølgning fra voksne i forhold til råd og veiledning i å ta sine egne valg. Har behov for at voksne er engasjerte, bryr seg og støtter. Ungdommen bor fremdeles hjemme og må følge foreldrenes grenser. Kan ordne mat selv men er fremdeles en del av familiens hushold. Normalomsorgen for ungdommen varierer mye i forhold til modenhet og ligger mellom 0,5-3 timer per dag.

bottom of page