Foreldreundersøkelse

Konsekvensen av stengt barnehage og skole er stor for familier med barn med særskilte behov. Vi avdekket tidlig at det var sprik mellom hva regjeringens ønske om å ta vare på barn med særskilte behov og virkeligheten ute i kommunene.

Handikappede barns foreldreforening har derfor gjennomført en undersøkelse i tidsrommet 30. april til nå for å få foreldrenes stemme frem. Hvor trykker skoen og hva er det som er utfordringen? På under en uke  har det kommet nær 550 svar fra familier over hele landet, som bekrefter de store kommunale forskjellene.