Organisasjonene hånd i hånd

Brukerorganisasjonene er samlet i tilbakemeldingen til  politikere. 

– Norges Blindeforbund er bekymret for enhver kostnad dem som er nødt til å ha korrigerende synshjelpemidler, blir utsatt for. Dette vil føre til at den enkelte families økonomi avgjør om barn og unge får den mest hensiktsmessige brillen,
Karsten Aak – fungerende generalsekretær – Blindeforbundet

Norges Blindeforbund mener synsundersøkelser og synskorrigering gjennom briller og linser må være gratis for barn og unge.

– Å kunne delta på lik linje uansett funksjonsevne er avgjørende for barns utvikling. Selv om å se dårlig er et “en enkel” funksjonshemming, finnes det gode og enkle tiltak som funker; gode briller. Ovenfor barn kan vi ikke akseptere at et spares inn. 
Elin J Langdahl – leder Handikappede barns foreldreforening

Handikappede barns foreldreforening har mange medlemmer med ulike synsutfordringer og er levende opptatt av at alle barn er barn

Dersom barn ikke får riktig brille, vil barnet kunne få:
– varig nedsatt syn på ett eller begge øyne
– varig nedsatt eller manglende samsyn
– nedsatt syn på ett øye gir økt risiko for skade av det friske øyet.
Dette har konsekvenser for barnet resten av livet.
Vibeke Dons Wankel – øyelege

Øyelegeforeningen (Norsk oftalmologisk forening NOF) er alvorlig bekymret for de helsemessige konsekvensene regjeringens forslag vil medføre. 

Alle sammen er interesseorganisasjoner som er påmeldt stortingskomiteens høringsmøte 17. oktober.