HBF Akershus – Årsmøte

HBF Akershus

 

HBF Akershus arrangerte foreldrehelg og årsmøte 29.-31. januar på Soria Moria hotell i Oslo, med 51 påmeldte.

Fredag kveld ble i overkant spennende, vi fikk utsatt middagen grunnet håndball-semifinale og ekstraomganger, men stemningen var vel ikke like høy da ekstraomgangene var over..

Lørdag holdt Astrid Årdal et interessant innlegg om «Aktiv læring»; en systemrettet opplæring for barn med langsom læringstakt med vekt på sammenheng mellom motorisk aktivitet og kognitiv utvikling», med gode tilbakemeldinger og innspill fra tilhørerne.

Årets teambuildingsaktivtet var «Geo Tracking», hvor laget «Morrojentene» suverent gikk av med seieren.

Søndag ble årsmøtet avholdt, og nytt for 2016 styre ble valgt.

Formann:            Cathrine Bakken

Nestformann:   Einar Skjønsby

Styremedlem:  Elin Langdahl

Styremedlem:  Kari Silsand Wilsgård

Styremedlem:  Kjersti Marie Holmby Dahl

Styremedlem:  Tone Sørvik

Vara:                     Frank Smogeli-Johansen

Vara:                     Irene Garsjø Eckhoff

Vara:                     Irene Bull-Jacobsen

nytt styre hbf