HBF med innspill til ny regjering

HBF har i dag oversendt innspill til de fire sonderingspartiene. – Vi håper på godt samarbeid og god dialog for å utvikle og gjennomføre en politikk som  kan bidra til å skape en bedre hverdag for barn med ulike funksjonsnedsettelser og deres familier, sier HBF-leder Hanne Fjerdingby Olsen.

Hanne_220409I brevet til Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre peker HBF blant annet på at det i regjeringsplattformen eller i politikkutformingen på de ulike feltene bør legges vekt på å:

– Styrke og videreutvikle dialogen og kontakten med brukerne både gjennom brukerorganisasjonene og i direkte kontakt med den enkelte bruker

– Lytte på og ivareta brukererfaringer som grunnlag for å fornye og utvikle tjenestene med vekt på god kvalitet

– Sikre bedre koordinerte og helhetlige tjenester og tjenester av god kvalitet som er tilpasset den enkelte familie

– Legge til rette for at alle barn skal kunne vokse opp hjemme sammen med egen familie

– Ivareta intensjonen med BPA og blant annet se til at avlastning inngår i beregningsgrunnlaget for BPA-timer, slik at barn med funksjonsnedsettelser skal kunne bo hjemme med sine foreldre slik som andre barn

– Legge til rette for at hjelpemiddelformidlingen leverer riktige hjelpemidler til riktig tid

– Vi håper på at en ny regjering vil lytte til disse innspillene som et bidrag for å skape et mer likestilt og inkluderende samfunn, sier Fjerdingby Olsen, som lover at HBF vil følge nøye med på en ny regjerings politikk for barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier.

Les hele brevet her:

Innspill til ny regjerings arbeid for barn med nedsatt funksjonsevne