Ledsagerbevis uten aldersgrense

Ledsagerbevis er for mange nødvendig for å kunne delta på ulike fritids- og kulturarrangement. Det er i dag hver enkelt kommune som administrerer og tildeler bevis etter retningslinjer med røtter tilbake på slutten av 90 tallet. 

Alle barn er barn
Handikappede barns foreldreforening ønsker at den nedre aldersgrensen fjernes. Dette da alle barn er barn uansett alder. Aldersgrensen oppleves som begrensende for de yngste med særskilte behov. For eks at rettighetsfesting av BPA også gjelder  små barn. Da bli enkelte kommuners rigide aldersgrense for ledsagerbeviset ikke riktig.

Ledsagerbevis er blant våre medlemmer viktig å ha ved reise og ferie, da det ofte utløser rett til å komme frem i kø. God tilrettelegging av fritidsparker og feriesteder er nødvendig og den nasjonale anerkjennelsen av ledsagerbevis gjør opplevelsen langt enklere. 

Handikappede barns foreldreforening er derfor svært glade for at Trondheim kommune nå fjerner nedre aldersgrense på ledsagerbevis jamfør Handikappnytt. Oslo har allerede fjernet denne og flere andre kommuner har allerede en praksis hvor de ikke forholder seg til tidligere 8 års aldersgrense. 

Å endre praksis koster den enkelte kommune fint lite, men for de familiene det gjelder er det en stor forskjell. 

Nasjonal endring 
Handikappede barns foreldreforening vil være pådriver for nasjonal endring for ledsagerbevisordningen. Flere store og mange små kommuner har i løpet av et år aktivt gått bort fra nedre aldersgrense. Endringen har ingen økonomisk konsekvens for kommunen, men er av avgjørende betydning for de aktuelle familiene.

I og med at ledsagerbevis utstedt av en kommune automatisk anerkjennes i andre kommuner, er det av et likebehandlingshensyn nå ingen grunn til å opprettholde aldersgrensen på 8 år. I og med at storbyene Oslo, Trondheim og andre gir innbyggerne ledsagerbevis uten nedre aldresgrense, vil en kommune som fremdeles opprettholder rigid 8 års grense være forskjellsbehandling.