Interessepolitikk

Skole

HBF har skolepolitikk som et sentralt arbeidsområde. For å oppnå resultater må arbeidet settes i system, i samarbeid med HBFs skoleutvalg.

  • HBFs hovedstyre skal arbeide for å få en representant inn i Utdanningsdirektoratets Råd for Inkluderende Opplæring (URIO)
  •  HBF skal ha et operativt skoleutvalg, som skal jobbe selvstendig, gjennom et tydelig mandat, med interessepolitiske saker innenfor skole/barnehage
  • HBF skal ha et aktivt samarbeid med Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

Helse / omsorg

  • HBF skal, sammen med mulige samarbeidspartnere, søke om midler til å lage en utredning som viser gode eksempler på vellykket organisering av koordineringstilbudet i kommunen
  •  HBF skal delta med representant i brukerutvalget NAV hjelpemidler sentralt

Samarbeid/alliansebygging:

  • HBF skal aktivt søke å bygge allianser med andre organisasjoner for å øke gjennomslagskraften i viktige saker


Brukermedvirkning

  • HBF skal kartlegge hvilke utvalg vi har egne brukerrepresentanter i og brukerrepresentantenes aktivitet bør gjenspeiles i årsmeldingen
  • HBF skal sende brukerrepresentanter for opplæring på relevante kurs