top of page
SOMMER gir halv pris nye medlemmer-2.jpg
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Kraftsenteret som feiler

Mellom bakkar og berg, ut med havet er åpningsstorfen til Ivar Aasens hyllest til nordmannen. Inn mellom fjell ligger Sunndal kommune, hvor fjord møter fjell. En i utgangspunktet rik kraftkommune, som skal ha alle forutsetninger til å kunne gi et godt tilbud til sine innbyggere med store behov. Kommunen omtaler seg selv som kraftsenteret mellom fjord og fjell. Nylig etablerte de barnebolig, nå er det ført tilsyn, med alvorlige lovbrudd. Dette må rettes opp i.

I lokalavisa Aura Avis, kunne en i vinter lese at det for første gang på 30 år etableres barnebolig i Sunndal kommune. Boligen er ikke ny, men har vært demensomsorg tidligere. Anonyme kilder til Handikappede Barns Foreldreforening har reagert på tjenestebeskrivelsene til kommunen, da de ble oppdatert i februar 2023.

Tjenestebeskrivelse helse- og omsorgstjenester-vedtatt 2022, oppdatert feb-23
.pdf
Last ned PDF • 988KB

I denne er det å lese at det ikke gis avlastning på helligdager. Blir barnet eller ungdommen sykt under avlastning kontaktes foreldre og de må hentes barnet / ungdommen. Foreldre må sørge for transport til og fra avlastningen og hjelpemidler / bleier med mer er det foreldre som har ansvar for at kommunen får. I tillegg vil barna ikke få ta del i de vanlige aktivitetene, slik som fritidsaktiviteter eller bursdager med videre. Ikke slik det skal være Handikappede Barns Foreldreforening reagerer sterkt på tjenestebeskrivelsen slik kommunen har presentert den. Dette er ikke god praksis og avviker vesentlig fra hvordan HBF gir veiledning til både kommuner og sine medlemmer.

  • Syk under avlastning; da er det kommunen som har det overordnede ansvaret og det er klart at kommunen IKKE kan pålegge foreldre å hente barna om sykdom oppstår under avlastningsoppholdet. Dette har både HBF og andre brukerorganisasjoner (Løvemammaene) tydelig gitt melding om.

  • Transport til og fra avlastning; er ikke en en foreldreoppgave, det er slik at avlastning skal være vederlagsfri og transport til og fra er i ytterste konsekvens en kostnad. Både med tanke på kroner og øre og ikke minst med tanke på medgått tid (som igjen reduserer avlastningens omfang).

  • Hjelpemidler og medisiner; ved opphold i institusjon er strengt tatt ikke foreldres ansvar å se til at nødvendige hjelpemidler transporteres og sendes mellom hjem og bolig. Dette gjelder også medisiner.

  • Lik rett til å delta; er et grunnleggende prinsipp i all tjenesteutforming. Å avfeie mulighet til å ta del i sine daglige fritidsaktivteter eller i barnebursdager er brudd på barnekonvensjonen.

Alvorlige feil og mangler

Sunndal kommune er en kommune med god økonomi. Den har i utgangspunktet alle forutsetninger til å få til en god avlastning. I NRK i 2020 var kommunen i medias søkelys, da dette var en av kommunene hvor barn ble boende på sykehjem. Dette var en av mange saker hvor Handikappede Barns Foreldreforening har jobbet frem kontakt mellom familier og media i bakgrunnen, hvor vi også fikk et lovforslag om at ingen barn skal bo på sykehjem. Det er derfor i utgangspunktet bra at kommunen endelig skulle få til en barne- og avlastningsbolig, slik at barn får det tilbudet de fortjener og ikke eldreomsorg. Tilsynet som Statsforvalteren nylig har gjennomført er derimot ikke like bra. Det avdekker alvorlige feil og mangler.

Rapport fra tilsyn med habilitering_opplæring i barne- og avlastningsbosteder
.PDF
Last ned PDF • 414KB

Det er sjeldent mange lovbrudd i tilsynet. Det er slik at barna som er tilknyttet barneboligen har behov for alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) og det fremgår at kommunen ikke har sikret god nok kompetanse. Ansatte har ikke fått opplæring eller kunnskap - og barna får et tilbud som ikke er forsvarlig Videre heter det kommunen ikke har innhentet nok informasjon om barnas behov og forutsetninger. Ei heller evaluering av tiltak som blir iverksatt. I tillegg er det brudd på lovverk om legemiddelhåndtering. Det er med enkle ord slik at barna risikerer å miste ferdigheter og ha unødig negativ utvikling.


Klar marsjordre Handikappede Barns Foreldreforening jobber aktivt med å dele informasjon om pågående tilsyn. Vi går gjennom hvert og en av tilsynsrapportene vi mottar. Forbausende mange er med lovbrudd, men det er ikke ofte vi kan lese en så tydelig tilbakemelding som Statsforvalteren i Møre og Romsdal gir til kommunen Kommunen må svare ut innen 15. august og Statsforvalteren forutsetter at kommunedirektøren informerer kommunens politiske ledelse OG pårørende i målgruppen for tjenestetilbudet om innholdet i rapporten. HBF har tatt kontakt med kommunen for å kunne bistå. Stillheten derfra er påfallende. Derfor velger vi å publisere denne artikkelen, til deling og ettertanke. Sjeldent finner vi så klare brudd som en finner i kraftkommunen Sunndal. Det er kommunen som har ansvaret Et ordtak er at et samfunn kan måles på sin evne til å ta vare på sine svakeste. Her har Sunndal kommune et stort forbedringspotensiale for de med behov for barne- og avlastningsbolig.

552 visninger
Selma og Trine.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

logosymbol_hvit
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page