Alle barn er barn

#labarnse

Du har nå fått en oppfordring: Bruk emneknaggen aktivt i alle sosiale media. Del din og andres historie. Skal barn og unge få lov til å kunne delta på lik linje, uavhengig av synskorreksjon må politikere skjønne konsekvensene av sine vedtak. 

Vi er et stykke på veg, men trenger ditt bidrag. Det betyr fra i dag og frem til mot juletider, hvor Stortinget skal fatte endelig vedtak. Din innsats avgjør barnas fremtid.

Bilder og historier av barn som leker, barn som er på skole, på fotballbanen eller i grunn alle steder hvor barn, unge og briller finnes. Det sammen med  #labarnse – på Instagram / Facebook / Twitter. 

Forslaget som er fremmet betyr at mange familier ikke vil ha råd til å koste briller til barna. Det taper vi som samfunn på. Unge som sliter med skole og konsentrasjon, barn som opplever utenforskap og barn som risikerer å miste synet. Samfunnskostnadene er langt større enn “innsparing” i budsjettforslaget.  

Derfor: #labarnse