top of page
SOMMER gir halv pris nye medlemmer-2.jpg
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

LeveNÅ – webinar besteforeldrerollen

Er du besteforelder til et alvorlig sykt barn? Leve NÅ arrangerer gratis webinar hvor målgruppen er besteforeldre 19. oktober 2022. For å delta, kreves påmelding.

Leve NÅ inviterer til webinaret “Besteforeldrerollen” som er rettet mot besteforeldre til barn eller ungdom som har tilstander som innebærer komplekse medisinske utfordringer og/eller et fremadskridende forløp.

Innhold: Psykologspesialistene Torun Vatne og Tonje Elgsås holder webinaret. De vil ha fokus på: – Vanlige reaksjoner hos besteforeldre når familien er i krise. – Hvordan man kan ivareta seg selv. – Hvordan forstå og støtte barnets foreldre og funksjonsfriske søsken.

Handikappede barns foreldreforening er glade for at det lages slike webinarer, da besteforeldres rolle i meromsorgsfamiler er et viktig tema. Vi oppfordre besteforeldre som har anledning om å bli med.

Leve NÅ er et nasjonalt tilbud til barn med livstruende og livsbegrensende tilstander, deres familie og tjenesteapparat. Tilbudet baseres på en helhetlig, tverrfaglig og familiesentrert tilnærming og tilpasses hvert enkelt barn og familie, i nær samhandling med lokale og regionale tjenesteytere.

Kjernen i tilbudet er å styrke kompetanse på fagfeltet barnepalliasjon og bidra til samhandling og koordinering av tjenester, til det beste for barnet og familien.

Leve NÅs tilbud inkluderer blant annet familieopphold, helgesamlinger, informasjon og veiledning lokalt, fagseminarer og webinarer. De har nettside www.levenaa.no

4 visninger
Selma og Trine.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

logosymbol_hvit
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page