HBF Buskerud / Vestfold

Styret I HBF Buskerud/Vestfold:

e-post:  buskerud@hbf.no 

Leder:      Lillian Hennie Helskog Nagel

Nestleder og økonomiansavrlig:    Ulrika Kirudd Letmolie

Styremedlemmer:

Lisbeth Strand
Gro Kjersti Falck Bergan
Sven Johan Lindmark
Erik Stang Hotvedt