HBF Hordaland


e-post hordaland@hbf.no

Styremedlem Irene Ahnell          
Styremedlem Lena Andresen          
Styremedlem Helene Arefjord          
Økonomiansvarlig Per Bessesen          
Styreleder Merete Bjørk          
Styremedlem Elizabeth Vatle Helgesen          
Styremedlem Marit Berntsen Kvinnsland          
Vara Lisbeth Høvig Ruus          
Nestleder Mark Volden