HBF Oslo

Styret

Leder

Rikke Danielsen – m 90585137

E-post: rikke.danielsen@hbf.no

Nestleder

Kay Raffelsen – m 90796987

E-post: kay.raffelsen@hbf.no

Økomiansvarlig

Rolf Eie – m 41440887

E-post: rolf.eie@hbf.no

Styremedlem

Mohsin Ayaub – m 47612334

E-post: mohsin.ayaub@hbf.no

Styremedlem

Joachim Eie – m 97152853

E-post: joachim.eie@hbf.no

Styremedlem

Alvin Raidel – m 92260781

E-post: alvin.raidel@hbf.no

Styremedlem

Gudrun Eidsvik – m 91640396

E-post: gudrun.eidsvik@hbf.no
Varamedlem

Karl Haakon Sævold – m 90188258

E-post: khs@hbf.no 

Varamedlem

Monica Thoreid – m 91182678

E-post: monica.thoreid@hbf.no

Interessepolitikk:

Lagets økonomi er nå blitt så god at vi kan engasjere faglig hjelp til å få vurdert regelverket som praktiseres rundt anbudsutsetting av kommunens tjenester til våre barn. Det vil være gunstig å få tips om konkrete eksempler som kan brukes i dette.

For øvrig tar vi tak i saker vi kommer over som vi i styret synes er viktige. Vi kan dessverre ikke ta tak i saker vi ikke kjenner til. Vi har et godt samarbeide med NHF Oslo, og vi får hjelp i politiske saker. Vi oppfordrer derfor medlemmene våre om å ta kontakt om det er kritikkverdige forhold det bør gjøres noe med. Et eksempel er TTsaken som ikke er ferdig, nå er det foreslått nye endringer.

Vi vil videreføre samarbeidet med NFU i utvalgte politiske saker, spesielt boliger for unge voksne.

Sosiale aktiviteter og samarbeide:

Vi har store forhåpninger til et videre samarbeid på det sosiale området med nabolagene. Vi satser på:

  • Sosiale aktiviteter sammen med HBF Akershus,  badelandsamlinger eller liknende.
  • Støtte NHF, HBF og HBF Camp.
  • Familiesamlinger på for eksempel Tusenfryd og Teknisk museum.
  • Jobber med å få til temakvelder i Oslo og samarbeider med HBF Akershus for foreldrehelger.
  • Delta på kurs og på NHF / HBF samlinger.

Aktivitetsplan 2018