HBF Østfold

Styret HBF Østfold 20222/20223

ostfold@hbf.no
Tlf.: 482 63 222

Leder – Runar Tønnesen
Nestleder – Fredrik Fjeld Johansen
Økonomi ansvarlig – Beate Molander
Sekretær – Rita Kirkbak
Styremedlem – Lars Leren
Styremedlem – Merete Pedersen
1.  varamedlem – Hanne Ellingsen

 
 
 
HBF Østfold har følgende likepersoner som kan nås på tlf:
Rita Kirkbak                         47635554
Fredrik Fjeld Johansen      93450038
Runar Tønnesen                  48263222