top of page
Annette Jensen
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Mange får medhold på klage

Hvert år publiserer Helsetilsynet en oversikt over viktige tema i helse- og omsorgssektoren. I denne finner en urovekkende høye tall for klage på tjenester som gjelder barnefamilier.

Kommunen har plikt til å yte nødvendige tjenester i tide og i tilstrekkelig omfang. Det er viktig for at barn og familien skal få god støtte i oppveksten. Å ha et barn med nedsatt funksjonsevne medfører en betydelig meromsorg, og et merarbeid. Å komme på et riktig tjenestenivå tar tid og krever ressurser. Ressurser som ikke alle familier sitter inne med.

Fire av ti får medhold For barnefamilier er bistand i form av støttekontakt, brukerstyrt personlig assistent, omsorgslønn (omsorgsstønad) og avlastningstiltak nødvendig for at familiene skal kunne stå i en krevende hverdag. I møtet med kommunen opplever familiene ofte å få minste mulige nivå på tjenestene. Å klage på vedtak er krevende, og slettes ikke alle ser at de har tid eller ork til å gjennomføre en klage. I fjor var det registrert vel 850 klager på saker som typisk gjelder barnefamilier hos Fylkesmannen. Av disse fikk fire av ti helt eller delvis medhold.

Urovekkende høyt – At en så stor andel klager gis medhold i klagen, viser at mange kommuner ikke gir tilstrekkelige tjenester, sier Elin Langdahl, leder i HBF og fortsetter – Gode og rause tjenester til barnefamilier er viktig, slik at en unngår utmattede foreldre. Det er viktig for å sikre barna en best mulig oppvekst. Det man glipper i oppveksten, vil det være nær umulig å ta igjen som voksen.

Lang saksbehandling Saksbehandling av klager hos fylkesmennene tar lang tid. Barnefamiliene det gjelder har behov i det de tar kontakt med kommunen og før klage kan sendes må først kommuen fatte sitt vedtak. Det betyr at fra behovet oppstår til fylkesmannen fatter nytt vedtak, kan det gå måneder og år. I mens står familiene med et udekket behov, som ikke blir kompensert.

Toppen av isfjellet Tjenester som typisk gjelder barn- og unge utgjør en vesentlig del av klagene fylkesmennene behandler. Likevel er dette kun toppen av isfjellet, da pårørende i møtet med hjelpeapparatet velger å ikke påklage vedtaket. I stedet resulterer det fort i at en eller begge foreldre har redusert yrkesdeltagelse. Redusert stilling eller å tre ut av arbeidslivet har store konsekvenser for fremtidig pensjon og manglende tjenestenivå gjør dermed at foreldre til handikappede barn taper dobbelt. Både her og nå, og i fremtiden.

Handikappede barns foreldreforening ser derfor det som viktig at en får en styrket oppmerksomhet på å gi rause vedtak til barnefamilier. Da kan en enklere stå i det.

Helsetilsynets tilsynsmelding 2017 finner du på tilsynets nettsider https://www.helsetilsynet.no/no/Publikasjoner/Tilsynsmelding/ Tallmaterialet ligger under artikler fra tilsynsmelding.

3 visninger
Wheelchair on the Beach_edited.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

Logopakke-12_edited.png
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page