Mangler i norske skoler

Det felles nasjonale tilsynet våren 2011 viser mangelfullt arbeid for skolemiljøet. Etter andre runde av nasjonalt tilsyn ser vi at mange skoler og kommuner ikke følger regelverket som skal legge til rette for ett godt skolemiljø.

Av de 129 skoler som ble kontrollert, gikk bare 11 skoler fri for reaksjoner.