Nye brilleregler

Har barnet tidigere dekket barnebrille, er 10 år eller eldre? Da haster det. Fra 1. mars gjelder nye regler for barnebriller. De nye reglene gjør at utgifter til briller ikke dekkes for de eldre barna, mens det etableres ulike satser for de under 10 år. 

Betydelig merkostnad
Mange barn og unge i dag får dekket briller, vil få en betydelig merkostnad ved endringen. Dette gjelder i sær barn og unge hvor forbruket av briller er unaturlig stort. Eksempler kan være unge med utfordrende adferd, kognitiv svikt og ADHD. I enkelte familier går brillene vegg i mellom, eller bokstavelig talt tygges i stykker. 

Det er ikke åpnet for unntak for disse familiene, det er kun dersom barnet kvalifiserer for å være blind en har en livslang rett til å få dekket briller med rimeligste innfatning. 

Lange køer før 1. mars
Inntil de nye reglene er på plass, er det et overgangsvindu. Det haster om du skal benytte deg av det. Overgangsreglene betyr at søknader som er utfylt, undertegnet og postlagt 29. februar  eller tidligere, og registrert som mottatt hos NAV innen 10. mars, vil bli saksbehandlet etter gammelt regelverk.

Det gamle regelverket åpner for erstatning av tapt brille. Tapt / mistet brille kan skje når som helst. Eksempelvis under vinterferie. Likeså om brillen er skadet. Barn og unge med behov for brille vil derfor, siste uka av februar, kunne søke ny brille etter gammelt regelverk selv om de er mellom 10-18 år.  

– Vi merker blant brilleforeldre at det er flere som søker briller nå i slutten av februar, uttaler Håvard Ravn Ottesen, hovedstyremedlem i Handikappede Barns Foreldreforening som selv er pappa til tre barn med sterke briller. Eldste fylte 10 år i februar. Han fortsetter: I det realiteten går opp for folk, forventer en lange køer hos optikere for å utnytte siste mulighet for de eldste barna.

Forvirring hos optikere og NAV
De nye reglene ble sendt ut 11. februar til optikerforbundet. Nye nettsider hos NAV er opprettet 14. februar. Det er mange endringer i den nye ordningen.  Hovedregelen er at barn med mindre synskorreksjon får dekket brille og innfatning inntil kr 1200 (sats 1), mens de med moderat får dekket inntil 2400 (sats 2). De over får et invidivuelt beløp. Pengene utbetales til samme konto barnetrygd kommer på. 

For barn med store synsstyrker er det slik at optiker skal sende inn et pristilbud til NAV, som NAV godkjenner, helt delvis eller avslår. Barna har behov for brillen så snart som mulig, slik at foreldre forventes å måtte legge ut hele beløpet i påvente av NAV godkjenning. Dette kan være briller som koster omlag 10.000 kr paret, bare for glassene. 

Nytt regelverk: 
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/nye-retningslinjer-og-faste-satser-for-behandlingsbriller