Nytt styre 2018

Handikappede barns foreldreforening har valgt nytt hovedstyre under sin 30 års jublileumskonferanse. 

Det nye styret har følgende sammensetning: 

Leder: Elin Langdahl, tlf.  91 72 17 45                                                                                  ‘
Nestleder: Karl Haakon Sævold
Økonomiansvarlig: Lillian Hennie Nagel
Styremedlem: Ragnar Skaug (ikke tilstede da bildet ble tatt)
Styremedlem: Celina Sjøberg
Styremedlem: Håvard Ravn Ottesen (ikke tilstede da bildet ble tatt)

Varamedlem Ulrika Kirudd Letmolie
Varamedlem Trine S. Wigtil
Varamedlem Annette Jenssen

HBFs hovedstyre nås på hbf@hbf.no 

I tillegg finner en oversikt over lokallagsstyrene, hvor det er hvert enkelt lokallag som selv velger sitt styre.