Velkommen til Handikappede Barns Foreldreforening

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) er en landsforening tilknyttet Norges Handikapforbund.

HBF skal arbeide for å ivareta interessene til barn med funksjonshemming, deres foreldre og pårørende for å bedre barnas oppvekstvilkår og hele familiens livsvilkår. Alle barn er barn, og skal ha lik tilgang på utdanning og en meningsfull fritid.

Du treffer oss på e-post hbf@hbf.no og telefon 924 43 697 (Annette Jensen, Leder) 

Vi gir ut medlemsbladet Alle Barn er Barn fire ganger i året.

Hovedstyret har følgende sammensetning:

Leder:                  Anette Jensen

Nestleder             Karl Håkon Sævold

Øk.ansvarlig:      Lillian Nagel

Styremedlem:     Merete Bjørk

Styremedlem:     Håvard Ravn Ottesen

Styremedlem:     Trine Wigtil

1.vara:                   Tine Lillemoen Asklund

2.vara:                   Fowsia Finstad

3.vara:                  Rikke Danielsen