Velkommen til Handikappede Barns Foreldreforening

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) er en landsforening tilknyttet Norges Handikapforbund.

HBF skal arbeide for å ivareta interessene til barn med funksjonshemming, deres foreldre og pårørende for å bedre barnas oppvekstvilkår og hele familiens livsvilkår. Alle barn er barn, og skal ha lik tilgang på utdanning og en meningsfull fritid.

Du treffer oss på e-post hbf@hbf.no og telefon 917 21 745 (Elin J Langdahl, Leder) 

Vi gir ut medlemsbladet Alle Barn er Barn fire ganger i året.

Hovedstyret har følgende sammensetning:
Leder: Elin J. Langdahl
Nestleder: Karl Haakon Sævold
Styremedlem: Ragnar Skaug
Styremedlem: Celina Sjøberg
Økonomiansvarlig: Lillian Hennie Nagel
Styremedlem: Håvard Ravn Ottesen

Varamedlem Annette Jenssen
Varamedlem Trine S. Wigtil
Varamedlem Reidun Risøy Heyerdahl

Enlarge

HBF_styre
Hovedstyret med varaer. Fra venstre: Lillian Hennie Nagel, Håvard Ravn Ottesen, Reidun Risøy Heyerdahl, Ragnar Skaug, Celina Sjøberg, Elin J Langdahl, Annette Jenssen, Karl Haakon Sævold, Trine S. Wigtil