Velkommen til Handikappede Barns Foreldreforening

Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) er en landsforening tilknyttet Norges Handikapforbund.

HBF skal arbeide for å ivareta interessene til barn med funksjonshemming, deres foreldre og pårørende for å bedre barnas oppvekstvilkår og hele familiens livsvilkår. Alle barn er barn, og skal ha lik tilgang på utdanning og en meningsfull fritid.

Du treffer oss på e-post hbf@hbf.no og telefon 924 43 697 (Annette Jensen, Leder) 

Vi gir ut medlemsbladet Alle Barn er Barn fire ganger i året.

Hovedstyret har følgende sammensetning:

Leder: Annette Jensen
Nestleder: Karl Haakon Sævold
Økonomiansvarlig: Fowzia Hassan Finstad 
Styremedlem: Håvard Ravn Ottesen
Styremedlem: Celina Sjøberg 
Styremedlem: Trine Sumstad Wigtil 

Varamedlem: Ragnar Skaug 
Varamedlem: Tine Lillemoen Asklund 
Varamedlem: Shahram Ariafar