Rettigheter

Å få et barn med funksjonsnedsettelse utløser en rekke rettigheter. Vi har satt opp en oversikt over de viktigste rettighetene, basert på Helsedirektoratets hefte «Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien». Du finner også informasjon om den enkelte rettighet gjennom nettsidene til den ansvarlige instans som er oppgitt under hvert tema. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet drifter også en egen nettside (www.familienettet.no), som er ment å være en informasjonsside til foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne.