Seksuell lek i barnehagen

I 2007 skapte Private Barnehagers Landsforbund overskrifter da de skreiv om temaet seksualitet i barnehagene i sitt medlemsblad. Under overskriften «La barn leke seksuelle leker» ble det sakt at barn må få lov til å se på hverandre og utforske hverandres kropper. De skal få leke seksuelle leker og det skal ikke stoppes, men sosialiseres.

Til Dagbladet sa førskolelærer Pia Friis «Mange tenker at seksualitet ikke er en del av barns liv. Men det er det faktisk. Derfor bør ikke barns seksuelle leker stoppes, selv om de foregår i barnehagen», og på spørsmålet om hvor grensa går sa hun «Såframt de ikke skader hverandre, så er det meste greit. Men vi sier til dem at de ikke må stikke ting opp i hverandre.»

Sexolog og psykolog Thore Langfeldt støtter Friis og uttaler «Barn kan ikke si fra hva de ikke vil være med på hvis de ikke vet hva seksualitet er. Dessuten vet vi at barn lettere kan fortelle om overgrep dersom de har et forhold til seksualitet fra før»

I 2015 er Pia Friis og teamet igjen i media. «Seksuelle leker hjelper barna til å forstå at de ikke er alene om følelsene sine. Leken er en speiling av egen seksualitet. Den lærer barna å kjenne egne grenser og til å vise ømhet og den reduserer eventuell angst for nakenhet og nærhet» sier hun til barnehage.no.

Denne ganger understreker hun at det er for få barnehager som har et bevisst forhold til dette, og at det er på tide at alle barnehager snakker med foreldre om barns seksualitet og dele kunnskap om teamet.

familieverden.no har og hatt fokus på teamet, og understreker hvor avgjørende de voksnes holdninger er til barnas utvikling av egen seksualitet. Skal seksualitet være forbundet med skyld og skam eller med kjærlighet, glede og lyst? Da er det avgjørende hvordan foreldre og voksne i barnets liv reagerer på barnets eksprimentering og nysjerrighet.

Les mer i Alle barn er barn 1/16

Kilde: http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/10/15/515133.html

http://barnehage.no/pedagogikk/2015/03/-la-barna-leke-seksuelle-leker

http://www.familieverden.no/Utvikling/Barns-seksualitet/Sma-barns-seksualitet/

https://www.fylkesmannen.no/PageFiles/643542/Forelesning%20Lillehammer%202014%20-%20Barns%20seksualitet.pdf