top of page
SOMMER gir halv pris nye medlemmer-2.jpg
"Vi i HBF er opptatt av å ta vare på våre medlemmer, og har tatt på oss jobben å være tydelig stemme for meromsorgsfamilier. Vi trenger deg, og du trenger felleskapet vi tilbyr"

Annette Jensen, Leder HBF

Skal de lære noe også?

Enda en kommune har blitt underkjent i nasjonalt tilsyn av barne- og avlastningsboliger. Denne gangen er det hovedstaden i det blinde Sørlandet, Kristiansand som får tommel ned. Fylkeslegen er den som på vegne av Helsetilsynet ser kommunene i sømmene. Alt for ofte er det lovbrudd.

I Avisen Kristansand skriver de at Fylkeslegen hudfletter kommunen: Flere lovbrudd. Resultatet er ikke unventet for oss i Handikappede barns foreldreforening, da vi ser at svært mange kommuner ender opp med et tilsyn med lovbrudd. Manglende informasjon Svært ofte er denne typen lovbrudd ikke kommunisert til ansvarlige politikere, og fra administrasjonen blir lovbruddene ofte omtalt som avvik, som kan lukkes. Det blir derfor sjeldent rapportert til politisk ledelse at driften er med lovbrudd. Det er distinkt forskjell hva som er et avvik og hva som er et lovbrudd. Avvik er noe en en må påregne i en organisasjon hvor det jobber mennesker. Alt annet ville vært umennesklig og våre barn trenger ikke omsorgsmaskiner som er som roboter. De trenger mennesker som kan gjøre feil. Derimot når tjenesten gjennomføres med lovbrudd, er det under det objektive kriteriet for forsvarlighet. Et uforsvarlig tjenestetilbud skal rettes opp i snarest råd. Alt annet ville vært, nettopp, uforsvarlig. Mange kommuner tror det er mulig å rette opp i lovbruddene gjennom å sende brev tilbake om at en tar saken til orientering og tilfører noen nye rutiner. Vikitig at barnas potensiale blir ivaretatt

Fylkeslegen i Agder, og revisjonsleder Helene Frydenberg hos Statsforvalteren i Agder, uttaler til avisa at det er gjennomgående lite fokus på opplæring av barna i de tilsynene som er blitt gjennomført på dette området i det siste.

- Det vi ser er at kommunene er opptatt av at barna har det bra, men i mindre grad har fokus på opplæring, både språklig og motorisk, for å få ut potensialet til hvert enkelt barn, sier Frydenberg til Krs.no.

Alle barn er barn, og alle barn har retten til å lære og utvikle seg. Da holder det ikke med å bli ivaretatt - de skal også ha et tilbud hvor de kan bli den beste utgaven av seg selv. Nødvendig og riktig

Nasjonal leder av Handikappede barns foreldreforening, Annette Jensen er selv bosatt i Kristiansand og har fått med seg de omfattende lovbruddene i egen og andre kommuner. Hun skulle gjerne sett av tilsynene hadde kommet med andre resultater, men er også glad for det de avdekker. Hun registerer også med glede at også Barneombudet har engasjert seg i de nasjonale tilsynene og at dette har vært et tema i ombudets møter med helse og omsorgsdepartementet høsten 2023. Mens barn under barnevernets omsorg har årlige tilsyn, er det forrige tilsynet for barne- og avlastningsboliger tilbake til 2009 og Barneombudet har merket seg at det er en tydelig forskjell i rettssikkerheten og oppfølging fra det offentlige når det gjelder barn under barnevernets omsorg og barn i avlastnings- og barneboliger. Vil kommunene lære?

Som revisjonsansvarlig i Agder uttaler, det er i mindre grad fokus på opplæring og å forløse de enkelte barnas potensiale når barna er under offentlig omsorg. Noen kommuner har vist at de har fått det til, og en av forutsetningene er god kommunikasjon mellom avlastningen, opplæring og nærstående. Om kommunene er villig til å anerkjenne at våre barn er i stand til å lære, kan det også være mulighet for at også kommunene lærer. Inntil så skjer, er det de lokale folkevalgte som må stilles til ansvar. Alle barn er barn, også våre.


271 visninger
Selma og Trine.jpg

SØKER DU ETTER NOEN DU KAN LENE DEG PÅ?

logosymbol_hvit
MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrevet slik at du ikke går glipp av viktige saker!

Takk for din påmelding!

Artboard 1.png

Ring Oss

(+47) 24 10 24 00

Send E-post

Besøk Oss

bottom of page