Stor seier for barn med rett til erstatning

De siste åra har over ti milliarder kroner blitt utbetalt som pasientskadeerstatning til barn på grunn av feil gjort av helsevesenet. Nå endres rentesats for erstatningsutmåling. Det er stor seier for alle barn som blir skadet og får erstatning.

I den nye forskriften, som gjelder fra 1. oktober, endres kapitaliseringsrenten fra 4 til 1,5 % og gjelder barn som er under 18 år. Handikappede barns foreldreforening har mange medlemmer som har pasientskaderstatning og barneforsikringsutbetalinger. En av disse er Ella (5), omtalt i NRKs sak om pasientskadeerstatning. Hun venter på nå på erstatningsutmåling etter klagerunde og ny utmåling.

– Dette er gledelig for barn som har rett på erstatning, uttaler Anette Jensen leder i Handikappede barns foreldreforening. Foreldre har tatt kontakt med foreningen i dyp fortvilelse over at millionerstatningen til barna blir stadig mindre verdt. Dette da erstatningen blir låst til å være i fastrentekontoer gjennom vergemålsordningen og det har vært umulig å plassere pengene med avkastning på 4 (tidligere 5 %). – Endringen nå, er viktig for alle fremtidige barn som blir skadet og er en stor seier for vår gruppe. 

Fremdeles på fastrente
Pengene vil fremdeles være låst til fastrentekontoer, men endringen av utmålingsrente medfører at utbetalingene vil bli vesentlig mye større. En utmåling i dag på 5 millioner kroner vil nå kunne bli 7,5 millioner. Det betyr mye for de familiene dette gjelder.

Ikke bare pasientskade
De fleste sakene med store utbetalinger er barn som tidlig i livet opplever feilbehandling, gjerne ved fødsel og som gir stor funksjonsnedsettelse. Vi opplever også at barn uten kjent diagnose ved fødsel får uttelling gjennom barneforsikring og barn som utsettes for trafikk- eller andre ulykker blir tilkjent erstatning.

Godt for fremtiden
Endringen nå gir dessverre ikke konsekvens for de barna som allerede har fått erstatningsutbetaling. For morgendagens unge som rammet, vil dette derimot være gode nyheter. Det vil også dessverre i fremtiden, oppstå situasjoner hvor barn blir berettiget erstatning.

Når uhellet er ute, vil endringen som nå skjer – tross alt, bli litt bedre.

Videre lesning
Pressemelding fra regjeringen
Forskriften som trer i kraft 1. oktober