Stikkord: særskilte behov

  • Egenbetaling SFO

    Handikappede barns foreldreforening mottar stadig spørsmål fra våre medlemmer om store ekstra utgifter for at barnet skal få tilsyn før og etter skoletid (SFO).  HBF mener at SFO før og etter skoletid for barn etter 4. trinn skal være en vederlagsfri tjeneste.  Skolefritidsordning er et frivillig tilbud til foreldre til småbarn som ikke kan være.. Les mer »